ČSN (normy i změny) z února 2007

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN EN 60706-2 (010661) - únor 2007

Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

440 Kč

ČSN EN 61082-1/změna Z1 (013380) - únor 2007

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61082-2/změna Z1 (013380) - únor 2007

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 2: Schémata vyjadřující funkci

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61082-3/změna Z1 (013380) - únor 2007

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice. Část 3: Zapojovací schémata, tabulky a seznamy

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61082-4/změna Z1 (013380) - únor 2007

Zhotovování dokumentů používaných v elektrotechnice - Část 4: Situační a instalační dokumenty

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN ISO 11844-1 (038211) - únor 2007

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 1: Stanovení a odhad korozní agresivity vnitřních atmosfér

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.08t

262 Kč

ČSN ISO 11844-2 (038211) - únor 2007

Koroze kovů a slitin - Klasifikace vnitřních atmosfér s nízkou korozní agresivitou - Část 2: Stanovení korozního napadení ve vnitřních atmosférách

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.08t

262 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN EN ISO 15614-6 (050313) - únor 2007

Stanovení a kvalifikace postupů svařování kovových materiálů - Zkouška postupu svařování - Část 6: Obloukové a plamenové svařování mědi a slitin mědi

340 Kč

06 Topení, průmyslové pece, vařidla a topidla

ČSN EN 203-2-11 (061901) - únor 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-11: Zvláštní požadavky - Varné nádoby pro tepelnou úpravu těstovin

190 Kč

ČSN EN 203-2-2 (061901) - únor 2007

Spotřebiče na plynná paliva pro provozy společného stravování - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Pečicí trouby

230 Kč

13 Armatury a potrubí

ČSN EN 13480-2/Oprava 1 (130020) - únor 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 2: Materiály

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-3/Oprava 2 (130020) - únor 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-4/Oprava 1 (130020) - únor 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 4: Výroba a montáž

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13480-5/Oprava 1 (130020) - únor 2007

Kovová průmyslová potrubí - Část 5: Kontrola a zkoušení

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 8980-4 (195105) - únor 2007 aktuální vydání

Oční optika - Dokončené brýlové čočky s neopracovaným okrajem - Část 4: Specifikace a zkušební metody pro antireflexní vrstvy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 12405-1/změna A1 (257865) - únor 2007

Plynoměry - Přepočítávače množství plynu - Část 1: Přepočítávání objemu

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN EN 1459/změna A1 (268804) - únor 2007

Bezpečnost manipulačních vozíků - Vozíky s proměnným vyložením a vlastním pohonem

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 1496-2/změna Amd.1 (269347) - únor 2007

Kontejnery řady 1 - Technické požadavky a zkoušení - Část 2: Termické kontejnery

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN 27 4014 (274014) - únor 2007

Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Zvláštní úpravy výtahů určených pro dopravu osob nebo osob a nákladů - Evakuační výtahy

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 1.09t, Oprava 1 10.11t

525 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 2713-004 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-006 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-008 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2713-010 (311724) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 200 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-004 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 004: Stíněné (opletené) a potahované, značené inkoustem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-006 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 006: Stíněné (opletené) a potahované, značené CO2 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-008 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 008: Stíněné (opletené) a potahované, značené UV laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2714-010 (311727) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické kabely, jednožilové a mnohožilové pro všeobecné použití - Pracovní teplota mezi -55 °C a 260 °C - Část 010: Stíněné (opletené) a potahované, značené YAG X3 laserem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2995-001 (311752) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2995-004 (311752) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2995-005 (311752) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2996-001 (311753) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 2996-004 (311753) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 004: Se signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2996-005 (311753) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 1 A až 25 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3661-001 (311754) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3661-005 (311754) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3661-006 (311754) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Jednopólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3662-001 (311755) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 001: Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3662-005 (311755) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 005: S polarizovaným signálním kontaktem - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3662-006 (311755) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Třípólové jističe, tepelně kompenzované, jmenovitý proud 20 A až 50 A - Část 006: S polarizovaným signálním kontaktem - Sběrnicové provedení - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 3545-008 (311813) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Elektrické konektory obdélníkové, s těsněnými a netěsněnými konci, s krytem z plastu, s blokovacím zařízením, pracovní teplota -55 °C až 175 °C - Část 008: Nástroje pro montáž/demontáž kódovaného sestavovacího systému - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN ISO 461-1 (311831) - únor 2007

Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 1: Konstrukční, výkonové a zkušební požadavky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN ISO 461-2 (311831) - únor 2007

Letadlo - Konektory pro pozemní dodávky elektřiny - Část 2: Rozměry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 3733-008 (311931) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 008: Zástrčková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

125 Kč

ČSN EN 3733-009 (311931) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Optické konektory kruhové, jednokanálové, spojované samojistným kroužkem, trvalá pracovní teplota až 150 °C - Část 009: Zásuvková montážní podskupina pro EN 4532 (vlákno 200 mikrometrů/280 mikrometrů) - Norma výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2859 (313121) - únor 2007 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2888 (313124) - únor 2007 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z korozivzdorné oceli, pasivované - Třída 600 MPa (při teplotě okolí)/425 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2889 (313125) - únor 2007 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, hrubou tolerancí dříku, krátkým závitem, z legované oceli, kadmiované - Třída 900 MPa (při teplotě okolí)/235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3444 (313182) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Šrouby s velkou dvojšestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, středně dlouhým závitem, ze žáruvzdorné slitiny niklu, pasivované - Třída: 1 250 MPa/650 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2882 (313316) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, s válcovým zahloubením a uchycenou podložkou, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3536 (313334) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, ze žáruvzdorné oceli, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí)/315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3626 (313336) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Šestihranné matice samojistné, z oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí)/235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3079 (313819) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' do 28 000 kPa - Adaptéry - Metrická řada - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 3080 (313874) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Spojování potrubí 8°30' ze slitiny titanu - T spojky, odbočka s maticí s opěrným drátem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-002 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 002: Nátěr s vysokou korozní odolností

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-004 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 004: Nátěr s vysokou odolností proti korozi a kapalinám se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2436-005 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 005: Nátěr se zvýšenou tolerancí k přípravě povrchu pro venkovní použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2436-006 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Korozní odolnost dvousložkových základních nátěrů bez obsahu chromanů vytvrzovaných za běžných teplot - Část 006: Nátěr s vysokou odolností proti korozi pro vojenské účely

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4508 (317923) - únor 2007

Letectví a kosmonautika - Nátěrové hmoty - Zkušební metoda pro protiskluzové povlaky - Stanovení smykového tření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-4-443/změna Z1 (332000) - únor 2007

Elektrotechnické předpisy - Elektrická zařízení - Část 4: Bezpečnost - Kapitola 44: Ochrana před přepětím - Oddíl 443: Ochrana před atmosférickým nebo spínacím přepětím

Změna byla zrušena k 1. červenci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60079-0/změna Z1 (332320) - únor 2007

Elektrická zařízení pro výbušnou plynnou atmosféru - Část 0: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-12/změna Z1 (333160) - únor 2007

Větrné elektrárny - Část 12: Měření výkonů větrných elektráren

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61400-2/změna Z1 (333160) - únor 2007

Větrné elektrárny - Část 2: Bezpečnost malých větrných elektráren

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

34 Elektrotechnika

ČSN EN 62333-1 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62333-2 (345839) - únor 2007

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.16t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

540 Kč

ČSN EN 50414 (347013) - únor 2007

Zkušební metody pro analýzu olova v PVC z izolace a pláště elektrických a optických kabelů - Metoda A: Stanovení celkového obsahu olova plamenovou atomovou absorpční spektrometrií - Metoda B: Kvalitativní analýza olova zbarvením sulfidem olovnatým

230 Kč

ČSN EN 50200/změna Z1 (347105) - únor 2007

Zkušební metoda odolnosti při požáru pro nechráněné kabely malých průměrů určených pro použití v nouzových obvodech

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7409/změna Z1 (347409) - únor 2007

Systém značení kabelů a vodičů

32 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60384-24-1 (358291) - únor 2007

Neproměnné kondenzátory pro použití v elektronických zařízeních - Část 24-1: Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné tantalové elektrolytické kondenzátory pro povrchovou montáž s tuhým elektrolytem z vodivých polymerů - Úroveň hodnocení EZ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61756-1 (359257) - únor 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Všeobecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60838-2-2 (360385) - únor 2007

Různé objímky - Část 2-2: Zvláštní požadavky - Spojovací konektory pro moduly LED

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.12t

315 Kč

ČSN EN 50171/Oprava 1 (360630) - únor 2007

Centrální napájecí systémy

20 Kč

ČSN EN 50338/změna Z1 (361041) - únor 2007

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely - Zvláštní požadavky na ručně vedené sekačky trávy, napájené z baterií

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-15 ed. 2/Oprava 3 (361045) - únor 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-15: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro ohřev kapalin

Změna byla zrušena k 12. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-31 ed. 2/změna A1 (361045) - únor 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-31: Zvláštní požadavky na sporákové odsavače par

Změna byla zrušena k 28. dubnu 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-74 ed. 2/změna A1 (361045) - únor 2007

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-74: Zvláštní požadavky na přenosné ponorné ohřívače

125 Kč

ČSN 36 7751 (367751) - únor 2007

Průvodce úrovněmi způsobilosti osob v oblasti laserové bezpečnosti

190 Kč

ČSN EN 50360/Oprava 1 (367901) - únor 2007

Norma výrobku pro prokazování shody mobilních telefonů se základními omezeními z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli (300 MHz až 3 GHz)

Změna byla zrušena k 24. červenci 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

37 Elektrotechnika - energetika

ČSN EN 50194-2 (378370) - únor 2007

Elektrická zařízení pro detekci hořlavých plynů v obytných budovách - Část 2: Elektrická zařízení pro trvalý provoz v pevných instalacích v rekreačních vozidlech a podobných prostorech - Dodatečné zkušební metody a funkční požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 1.17t, Z1 1.20t

Norma bude zrušena k 18. březnu 2022 (zobrazit náhrady).

452 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 14556/změna A1 (420380) - únor 2007

Ocel - Zkouška rázem v ohybu na kyvadlovém kladivu tyčí Charpy s V-vrubem - Instrumentovaná zkušební metoda

Změna byla zrušena k 1. květnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 10315 (420514) - únor 2007

Standardní metoda pro rozbor vysocelegovaných ocelí rentgenovou fluorescenční spektroskopií (RFA) srovnávací metodou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 56 9607 (569607) - únor 2007

Pravidla správné hygienické a výrobní praxe - Ovocné pomazánky

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 18252 (570113) - únor 2007

Bezvodý mléčný tuk - Stanovení složení sterolů plynovou chromatografií (Rutinní metoda)

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14293 (668638) - únor 2007

Lepidla - Lepidla pro lepení parket na podkladovou vrstvu - Zkušební metody a minimální požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

230 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 15060 (672050) - únor 2007

Nátěrové hmoty - Pokyn pro klasifikaci a volbu povlakových systémů pro dřevěný nábytek v interiéru

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN P CEN ISO/TS 22475-2 (721011) - únor 2007

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 2: Kvalifikační kritéria pro společnosti a zaměstnance

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN P CEN/TS 15418 (726022) - únor 2007

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky hutné - Směrnice pro stanovení koroze žárovzdorných výrobků působením tavenin

340 Kč

ČSN EN 15158 (727585) - únor 2007

Speciální technická keramika - Mechanické vlastnosti keramických kompozitů při vysoké teplotě v inertní atmosféře - Stanovení únavových vlastností při konstantní amplitudě

230 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1998-6 (730036) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 8: Navrhování konstrukcí odolných proti zemětřesení - Část 6: Věže, stožáry a komíny

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.10t

472 Kč

ČSN EN 12390-1/Oprava 1 (731302) - únor 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 1: Tvar, rozměry a jiné požadavky na zkušební tělesa a formy

Změna byla zrušena k 1. březnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-5/Oprava 1 (731302) - únor 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-6/Oprava 1 (731302) - únor 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 6: Pevnost v příčném tahu zkušebních těles

Změna byla zrušena k 1. červenci 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12390-7/Oprava 1 (731302) - únor 2007

Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 7: Objemová hmotnost ztvrdlého betonu

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 14488-6 (731304) - únor 2007

Zkoušení stříkaného betonu - Část 6: Tloušťka betonu na podkladu

125 Kč

ČSN EN 1504-10/Oprava 1 (732101) - únor 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Definice, požadavky, kontrola kvality a hodnocení shody - Část 10: Použití výrobků a systémů a kontrola kvality provedení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1771/Oprava 1 (732144) - únor 2007

Výrobky a systémy pro ochranu a opravy betonových konstrukcí - Zkušební metody - Stanovení injektovatelnosti a zkouška v příčném tahu

20 Kč

ČSN EN 1806 (734203) - únor 2007 aktuální vydání

Komíny - Pálené/Keramické tvárnice pro jednovrstvé komíny - Požadavky a zkušební metody

440 Kč

ČSN EN 13384-1/Oprava 1 (734206) - únor 2007

Komíny - Tepelně technické a hydraulické výpočtové metody - Část 1: Samostatné komíny

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1857/Oprava 1 (734208) - únor 2007

Komíny - Konstrukční díly - Betonové komínové vložky

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 1994-2 (736210) - únor 2007 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 2: Obecná pravidla a pravidla pro mosty

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

610 Kč

ČSN EN 14969 (736358) - únor 2007

Železniční aplikace - Kolej - Kvalifikace zhotovitelů traťových prací

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 13481-1/změna A1 (736370) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 1: Definice

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-2/změna A1 (736370) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 2: Systémy upevnění pro betonové pražce

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-3/změna A1 (736370) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 3: Systémy upevnění pro dřevěné pražce

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-4/změna A1 (736370) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 4: Systémy upevnění pro ocelové pražce

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-5/změna A1 (736370) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na provedení systémů upevnění - Část 5: Systémy upevnění pro pevnou jízdní dráhu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13481-7/změna A1 (736370) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Požadavky na vlastnosti systémů upevnění - Část 7: Speciální systémy upevnění pro výhybky, výhybkové konstrukce a přídržné kolejnice

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13146-4/změna A1 (736375) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 4: Účinek opakovaného zatížení

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13146-8/změna A1 (736375) - únor 2007

Železniční aplikace - Trať - Metody zkoušení systémů upevnění - Část 8: Provozní ověřování

Změna byla zrušena k 1. únoru 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 14671 (758019) - únor 2007

Charakterizace kalů - Úprava vzorků pro stanovení extrahovatelných amonných iontů s použitím 2 mol/l roztoku chloridu draselného

190 Kč

ČSN EN 14701-3 (758061) - únor 2007

Charakterizace kalů - Filtrační vlastnosti - Část 3: Stanovení stlačitelnosti

190 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-E06 (800126) - únor 2007 aktuální vydání

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část E06: Stálobarevnost při pokapání: alkálií

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.07t

145 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 1149-1 (832845) - únor 2007 aktuální vydání

Ochranné oděvy - Elektrostatické vlastnosti - Část 1: Zkušební metoda pro měření povrchového měrného odporu

190 Kč

ČSN EN ISO 14505-3 (833555) - únor 2007

Ergonomie tepelného prostředí - Hodnocení tepelného prostředí ve vozidlech - Část 3: Hodnocení tepelného komfortu pomocí zkušebních osob

230 Kč

ČSN EN 1948-2 (834745) - únor 2007 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 2: Extrakce a čištění PCDD/PCDF

350 Kč

ČSN EN 1948-3 (834745) - únor 2007 aktuální vydání

Stacionární zdroje emisí - Stanovení hmotnostní koncentrace PCDD/PCDF a dioxinům podobných PCB - Část 3: Identifikace a stanovení PCDD/PCDF

440 Kč

ČSN EN ISO 16000-1 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-10 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

340 Kč

ČSN EN ISO 16000-11 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-2 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

230 Kč

ČSN EN ISO 16000-9 (835801) - únor 2007

Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 5.08t

250 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 9333 (856312) - únor 2007

Stomatologie - Dentální pájky tvrdé

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 392-10-16 V1.3.1 (875042) - únor 2007

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Hlas a data (V+D) - Část 10: Doplňkové služby - stupeň 1 - Podčást 16: Přednostně vyřizované volání (PPC)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN ETSI EN 300 396-3 V1.3.1 (875086) - únor 2007

Zemské svazkové rádiové sítě (TETRA) - Technické požadavky na provoz v přímém módu (DMO) - Část 3: Protokol rádiového rozhraní (AI) z pohyblivé stanice do pohyblivé stanice (MS-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 530 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 15926-1 (974103) - únor 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 1: Přehled a základní principy

340 Kč

ČSN ISO 15926-2 (974103) - únor 2007

Automatizované průmyslové systémy a integrace - Integrace dat životního cyklu výrobního procesu včetně zařízení na zpracování ropy a plynu - Část 2: Datový model

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

1 690 Kč