ČSN EN 62333-1 (345839)

Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 1: Definice a všeobecné vlastnosti

Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

ČSN EN 62333-1 uvádí termíny a definice pro vrstvy, určené k potlačení elektromagnetického rušení digitálních přístrojů a zařízení, používaných v rozsahu frekvencí od 30 MHz do 30 GHz a ukazuje jejich vliv na signál při použití těchto vrstev pro potlačení rušení. Je rovněž poskytnut návod pro jednotnou prezentaci vlastností vrstev pro potlačení rušení, který je určen k použití pro technická data uváděná výrobcem. Vrstva pro potlačení rušení se odlišují od absorbérů radiofrekvenčních vln, používaných ve volném prostoru.
ČSN EN 62333-1 se omezuje na stanovení termínů a definíc. Uvádí stručné a jasné odkazy na Část 2 této normy, která specifikuje podrobnosti měření parametrů, definovaných v Části 1. Tyto dvě části ČSN EN 62333 jsou proto navzájem úzce spjaty a je záměrem, aby se tyto dvě části používaly společně.. doplněny následující částí této normy. V tom případě platí požadavky této samostatné části normy.
Tato norma rovněž specifikuje jaký vliv na vedení signálu má použití těchto vrstev.

Označení ČSN EN 62333-1 (345839)
Katalogové číslo 77685
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963776859
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 62333-2 (345839)
Vrstvy pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 2: Metody měření

ČSN EN 62333-3 (345839)
Fólie pro potlačení rušení digitálních přístrojů a zařízení - Část 3: Charakteristické parametry fólie pro potlačení rušení

foo