1. a 2. července zavřeno z důvodu stěhování

Ve dnech 1. a 2. července bude naše prodejna z důvodu stěhování uzavřena. Od středy 7. července vás přivítáme na nové adrese: Dukelská třída 70, Brno.

skrýt tuto zprávu

ČSN EN 15416-5 (668532) Aktuální vydání

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek

ČSN EN 15416-5 Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení minimální doby působení tlaku za referenčních podmínek
titulní stránka
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

This European Standard specifies a laboratory method of determining the minimum pressing time for two glue line thicknesses, close contact and 0,2 mm or 0,3 mm, at three temperatures and three wood moisture contents.
This European Standard is intended to determine the minimum pressing time using a defined procedure for obtaining a reliable base for comparison of minimum pressing time between adhesives under referenced conditions.
The method gives a result that cannot be applied to the safe manufacture of timber structures without taking into account the influence in variation of factors such as timber density, moisture content, factory temperature and relative air humidity.

Označení ČSN EN 15416-5 (668532)
Katalogové číslo 502473
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 2017
Datum účinnosti 1. 9. 2017
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135024735
Tato norma nahradila ČSN EN 15416-5 (668532) z února 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15416-1 (668532)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)

ČSN EN 15416-3 +A1 (668532)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu

ČSN EN 15416-4 (668532)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek