ČSN EN 15416-5 (668532) Zrušená norma

Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 5: Stanovení smluvní doby působení tlaku

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.
Označení ČSN EN 15416-5 (668532)
Katalogové číslo 77125
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk angličtina (obsahuje pouze anglický originál)
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963771250
Norma byla zrušena k 1. 9. 2017
a nahrazena ČSN EN 15416-5 (668532)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15416-1 (668532)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 1: Dlouhodobá zkouška zatěžování těles tahem kolmo k vrstvě lepidla při měnících se klimatických podmínkách (skleníková zkouška)

ČSN EN 15416-3 +A1 (668532)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 3: Zkouška krípové deformace při cyklických klimatických podmínkách na zkušebních tělesech namáhaných smykem za ohybu

ČSN EN 15416-4 (668532)
Lepidla pro nosné dřevěné konstrukce jiná než fenolická a aminová - Zkušební metody - Část 4: Stanovení otevřené doby za referenčních podmínek