ČSN EN ISO 16000-1 (835801)

Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-1 Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. EN ISO 16000-1 má sloužit při přípravě plánu měření znečištění vnitřního ovzduší. Norma uvádí zásady pro přípravu plánu odběru vzorků pro monitoring vnitřního ovzduší. : je nutné vyjasnit si jeho cíle, určit kde, kdy, jak často a v jakých časových intervalech se monitoring bude provádět. Příprava plánu závisí na řadě okolností určujících vnitřní prostředí, na cílech prováděného měření a konečně na prostředí samotném. Součástí plánu monitoringu vnitřního ovzduší je i určení místa, času četnosti a časového intervalu provádění monitoringu. Tato část EN ISO 16000 pojednává o významu uvedených faktorů a nabízí metody pro určení vhodného plánu odběru vzorků. Tuto část EN ISO 16000 lze použít pro vnitřní prostředí jako jsou byty s obývacími místnostmi, ložnicemi, domácími dílnami, rekreačními a sklepními místnostmi, kuchyněmi a koupelnami; dílny nebo pracoviště v budovách, které nespadají, co se týče kvality ovzduší, do působnosti orgánů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (například kanceláře, prodejny); veřejné budovy (například nemocnice, školy, mateřské školy, sportovní haly, knihovny, restaurace a bary, divadla, kina a další podobné místnosti) a rovněž kabiny vozidel.
Obsáhlá přílohová část uvádí příklady zdrojů látek znečišťujících vnitřní ovzduší, hlavní znečišťující látky a přehled procesů a činností vedoucích k jejich vzniku. Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN ISO 16000-1 (835801)
Katalogové číslo 77747
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963777474
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16000-10 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-11 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-12 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

ČSN EN ISO 16000-15 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-2 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-26 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN ISO 16000-5 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-7 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN EN ISO 16000-9 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ČSN ISO 16000-34 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu