ČSN EN 14341 (134035) Zrušená norma

Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli

ČSN EN 14341 Průmyslové armatury - Zpětné armatury z oceli
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN 14341:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR.
Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice (směrnic) EU.
Vztah ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.
Tato evropská norma stanovuje požadavky na zpětné armatury z oceli, které jsou kovány, odlity nebo vyráběny v přímém, nárožním nebo s tělesem s otvorem pro šikmé vřeteno (viz EN 736-2) s přírubovými nebo mezipřírubovými konci, konci pro přivaření na tupo, konci pro přivaření do hrdla nebo závitovými konci.
Tato norma se používá na zpětné armatury z oceli převážně používané v průmyslu a pro všeobecné použití. Může se rovněž používat pro jiné účely za předpokladu, že se splní požadavky ustanovení příslušných norem.
Ochrana zpětných armatur proti zpětnému toku a znečištění je mimo rámec předmětu této normy.
Rozsah jmenovitých světlostí je:
DN 8; DN 10; DN 12; DN 15; DN 20; DN 25; DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN 250; DN 300; DN 350; DN 400; DN 450; DN 500; DN 600; DN 700; DN 750; DN 800; DN 900; DN 1000.
DN 750 se používá pouze pro armatury označené Class.
DN 8 a DN 12 se nepoužívá pro přírubové připojovací konce označené PN.
DN 8, DN 10 a DN 12 se nepoužívá pro přírubové připojovací konce označené Class.
Konce armatur pro přivaření do hrdla a závitové konce se omezují rozsahem DN 8 až DN 65.
Rozsah označení tlaků zahrnuje:
a) pro přírubové konce, mezipřírubové konce a konce přivařované na tupo:
PN 10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100 ;
Class 150; Class 300; Class 600.
b) pro přivařovaní konce a závitové konce armatur:
PN 40; PN 63; PN 100;
Class 600; Class 800.
Class 800 je označení Class obvykle používané pro konce pro přivaření do hrdla a závitové konce armatur.

Označení ČSN EN 14341 (134035)
Katalogové číslo 77636
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963776361
Norma byla zrušena k 1. 12. 2016
a nahrazena ČSN EN 16767 (134030)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)