ČSN EN 60770-3 ed. 2 (181078) Aktuální vydání

Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků

ČSN EN 60770-3 ed. 2 Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 3: Metody hodnocení vlastností inteligentních převodníků
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 570 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část souboru norem specifikuje metody pro hodnocení funkcionality inteligentních převodníků, zkoušení chování při provozu a také statické a dynamické vlastnosti inteligentních převodníků. Dále specifikuje metodolo-gii pro určení spolehlivosti a diagnostické vlastnosti používané pro detekci selhání a také komunikační schopnosti inteligentních převodníků v komunikační síti. Tyto metody a metodologie jsou určeny pro inteligentní převodníky, které konvertují jednu nebo několik fyzikálních nebo elektrických veličin na digitální signály používané v komunikačních sítích (podle specifikace ČSN EN 61158 (18 4020) nebo jiné) nebo analogové elektrické signály (podle souboru ČSN IEC 381 (18 0110) a (18 0111)). Tyto metody a metodologie jsou určeny výrobcům pro určení vlastností, uživatelům nebo nezávislým zkušebním laboratořím pro ověření vlastností zařízení. Také však jako vodítko pro vývoj inteligentních převodníků a metod uvádění získaných dat.

Označení ČSN EN 60770-3 ed. 2 (181078)
Katalogové číslo 96954
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 3. 2015
Datum účinnosti 1. 4. 2015
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 68 stran formátu A4
EAN kód 8590963969541
Tato norma nahradila ČSN EN 60770-3 (181078) z února 2007
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60770-1 ed. 2 (181078)
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 1: Metody hodnocení vlastností

ČSN EN 60770-2 ed. 2 (181078)
Měřicí převodníky pro řídicí systémy průmyslových procesů - Část 2: Návod pro inspekční a kusové zkoušky