ČSN EN ISO 16000-11 (835801)

Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků

ČSN EN ISO 16000-11 Vnitřní ovzduší - Část 11: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Odběr, uchovávání a úprava vzorků
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Normy řady EN ISO 16000 jsou určeny pro měření kvality vnitřního ovzduší. Tato část EN ISO 16000 uvádí postupy odběr vzorků, přepravy a uchovávání zkoušených materiálů spolu s přípravou zkušebních vzorků. Tato část navazuje na EN ISO 16000-9 a EN ISO 16000-10 uvádějící obecné laboratorní zkušební metody pro stanovení emisí těkavých organických látek (VOC) nejen z nově vyrobených, ale i ze starších stavebních materiálů nebo z nábytku za určených klimatických podmínek. Získané emisní údaje lze využít k výpočtu koncentrací VOC v modelové místnosti. Metody odběru a analýzy vzorků vzduchu pro stanovení VOC jsou popsány v EN ISO 16000-6 a EN ISO 16017. Stanovení formaldehydu emitovaného dřevitými deskami je uvedeno v EN 717-1:2004 a ISO 12460-1. Při stanovení emisí formaldehydu je však v případě dřevitých panelů a ostatních konstrukčních materiálů možno použít rovněž tuto část EN ISO 16000. Postup měření emisí formaldehydu je popsán v EN ISO 16000-3.
Normu doplňuje seznam literárních odkazů.

Označení ČSN EN ISO 16000-11 (835801)
Katalogové číslo 77744
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 2. 2007
Datum účinnosti 1. 3. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963777443
Tato norma nahradila ČSN P ENV 13419-3 (834801) z července 2000
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 16000-1 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 1: Obecná hlediska odběru vzorků

ČSN EN ISO 16000-10 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 10: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební cely

ČSN EN ISO 16000-12 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 12: Postup odběru vzorků při stanovení polychlorovaných bifenylů (PCB), polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD), polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF) a polycyklických aromatických uhlovodíků (PAH)

ČSN EN ISO 16000-15 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 15: Postup odběru vzorku při stanovení oxidu dusičitého (NO2)

ČSN EN ISO 16000-19 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 19: Strategie odběru vzorků plísní

ČSN EN ISO 16000-2 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 2: Odběr vzorků při stanovení formaldehydu

ČSN EN ISO 16000-26 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 26: Postup odběru vzorků při stanovení oxidu uhličitého (CO2)

ČSN EN ISO 16000-32 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 32: Zjišťování výskytu znečišťujících látek v budovách

ČSN EN ISO 16000-5 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 5: Postup odběru vzorků těkavých organických látek (VOC)

ČSN EN ISO 16000-7 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 7: Postup odběru vzorku při stanovení koncentrace azbestových vláken v ovzduší

ČSN EN ISO 16000-9 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 9: Stanovení emisí těkavých organických látek ze stavebních materiálů a nábytku - Metoda zkušební komory

ČSN ISO 16000-34 (835801)
Vnitřní ovzduší - Část 34: Strategie měření koncentrace částic ve vzduchu