TNI 83 4799 (834799) Zrušená norma

Prokazování způsobilosti při akreditaci laboratoří pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Tato technická normalizační informace (TNI) byla vydána s cílem poskytnout laboratořím pro měření emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší ucelený návod k prokazování způsobilosti, vypracování dokumentů nezbytných pro jejich akreditaci a ověření shody specifických alternativních postupů s normalizovanými metodami. Její obsah navazuje na ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 a bude doplněn další navazující normou prEN 15259:2007.
TNI je členěna do tří oddílů odpovídajících třem výchozím dokumentům CEN, které se týkají postupu vnitrolaboratorní validace alternativní metody, použití EN ISO/IEC 17025 pro meriodická měření emisí a vypracování normalizovaných metod.
Tato TNI je určena všem laboratořím a profesním organizacím, které se zabývají měřením emisí stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší. Poznatky uvedené v této publikaci však mohou být využity i laboratořemi a profesními organizacemi, které se zabývají analýzou venkovního, vnitřního či pracovního ovzduší a analýzou plynů.

Označení TNI 83 4799 (834799)
Katalogové číslo 78010
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 2. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 76 stran formátu A4
EAN kód 8590963780108
Norma byla zrušena k 1. 7. 2019
Dostupnost skladem (tisk na počkání)