ČSN (normy i změny) z prosince 2006

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 2859-5 (010261) - prosinec 2006

Statistické přejímky srovnáváním - Část 5: Systém přejímacích plánů AQL postupným výběrem pro kontrolu každé dávky v sérii

440 Kč

ČSN ISO 18437-2 (011472) - prosinec 2006

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 2: Rezonanční metoda

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.11t

355 Kč

ČSN ISO 18437-3 (011472) - prosinec 2006

Vibrace a rázy - Určování dynamických mechanických vlastností viskoelastických materiálů - Část 3: Metoda smykově buzeného konzolového nosníku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Amd. 1 4.11t

355 Kč

ČSN ISO 15665 (011642) - prosinec 2006

Akustika - Zvuková izolace potrubí, ventilů a přírub

350 Kč

ČSN EN ISO 17201-2 (011690) - prosinec 2006

Akustika - Hluk střelnic - Část 2: Odhad hluku u ústí a hluku projektilu výpočtem

350 Kč

ČSN EN ISO 14819-6 (018253) - prosinec 2006

Dopravní a cestovní informace (TTI) - Zprávy TTI předávané kódováním dopravních zpráv - Část 6: Šifrování a podmíněný přístup k Rádiovému datovému systému - Kanál dopravních zpráv kódovaný podle ALERT-C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN 15042-1 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 1: Návod ke stanovení elastických konstant, hustoty a tloušťky vrstev pomocí laserem buzených povrchových akustických vln

340 Kč

ČSN EN 15042-2 (038194) - prosinec 2006

Měření tloušťky povlaků a vlastností povrchů pomocí povrchových vln - Část 2: Návod k měření tloušťky povlaků fototermickou metodou

340 Kč

ČSN EN ISO 8502-11 (038222) - prosinec 2006

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Zkoušky pro vyhodnocení čistoty povrchu - Část 11: Provozní metoda pro turbidimetrické stanovení ve vodě rozpustných síranů

190 Kč

07 Kotle

ČSN EN 303-3/Oprava 1 (075303) - prosinec 2006

Kotle pro ústřední vytápění - Část 3: Kotle pro ústřední vytápění na plynná paliva - Sestava kotlového tělesa a hořáku s ventilátorem

20 Kč

ČSN EN 483/Oprava 1 (075323) - prosinec 2006

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Kotle provedení C s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 297/Oprava 1 (075397) - prosinec 2006

Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění. Kotle provedení B11 a B11BS s atmosférickými hořáky a s jmenovitým tepelným příkonem nejvýše 70 kW

Změna byla zrušena k 31. červenci 2017.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

13 Armatury a potrubí

ČSN EN ISO 4126-3 (134310) - prosinec 2006

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou

230 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 14880-4 (193003) - prosinec 2006

Optika a fotonika - Pole mikročoček - Část 4: Zkušební metody pro geometrické vlastnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15004/změna Z1 (195000) - prosinec 2006

Oftalmologické přístroje - Všeobecné požadavky a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 12865 (195013) - prosinec 2006 aktuální vydání

Oftalmologické přístroje - Retinoskopy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN EN 1359/změna A1 (257861) - prosinec 2006

Plynoměry - Membránové plynoměry

Změna byla zrušena k 1. červnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12480/změna A1 (257862) - prosinec 2006

Plynoměry - Rotační objemové plynoměry

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12261/změna A1 (257863) - prosinec 2006

Plynoměry - Turbínové plynoměry

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

28 Kolejová vozidla

ČSN 28 1300/změna Z2 (281300) - prosinec 2006

Tramvajová vozidla - Technické požadavky a zkoušky

32 Kč

ČSN 28 1310/změna Z2 (281310) - prosinec 2006

Vozy metra pro přepravu cestujících - Základní technické požadavky a zkoušky

32 Kč

ČSN EN 14750-1 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 1: Parametry pohodlí

340 Kč

ČSN EN 14750-2 (281521) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Klimatizace pro městská a příměstská kolejová vozidla - Část 2: Typové zkoušky

340 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 4617 (310003) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Doporučené pokyny pro normalizaci podnikových norem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 4111 (313049) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Klíče drážkové nástrčné pro trubkové spoje - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 3709 (313050) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Klíče a nástrčné hlavice dvojšestihranné - Technická specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2549 (313122) - prosinec 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Šrouby se šestihrannou hlavou, těsnou tolerancí dříku, krátkým závitem, ze slitiny titanu, anodicky oxidované, s mazivem MoS2 - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 2327 (313520) - prosinec 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním z legované oceli, kadmiované pro táhla řízení letadel - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2328 (313521) - prosinec 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s jazýčkem pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2546 (313522) - prosinec 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním zoubkováním pro táhla řízení letadel, z korozivzdorné oceli, kadmiované - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2596 (313524) - prosinec 2006 aktuální vydání

Letectví a kosmonautika - Pojistné podložky s radiálním ozubením z korozivzdorné oceli, kadmiované, pro táhla řízení letadel - Rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4174 (313541) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Pouzdra, jištěná pěchováním, střižný typ, ze slitiny hliníku 2024, anodicky oxidované nebo chromátované, metrická řada

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2754 (313566) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, dvouramenné, posuvné, s válcovým zahloubením - Třída: 1 100 MPa / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2680 (313569) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, posuvné, samostavitelné, se dvěma rameny z legované oceli, kadmiované, s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) / 235 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 2881 (313570) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Samojistné matice k přinýtování, odolné palivu, těsněné, posuvné, s dvěma rameny, s válcovým zahloubením, z korozivzdorné oceli, pasivované s mazivem MoS2 - Třída 900 MPa (při teplotě okolí) 120 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4172 (314371) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4173 (314372) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100 °, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, anodicky oxidované, metrická řada - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4401 (314373) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby, vyčnívající hlava, střižný typ, těsná tolerance, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN 4402 (314374) - prosinec 2006

Letectví a kosmonautika - Pojistné šrouby se zapuštěnou hlavou s úhlem 100°, střižný typ, s těsnou tolerancí, ze slitiny titanu TI-P64001, s povlakem hliníkového pigmentu, metrická řada - Třída: 1 100 MPa (při teplotě okolí) / 315 °C

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

32 Lodě a plovoucí zařízení

ČSN EN 13551 (320130) - prosinec 2006 aktuální vydání

Plavidla vnitrozemské plavby - Slovník

590 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 60071-1 ed. 2 (330419) - prosinec 2006

Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.10t, Z1 6.20t

Norma bude zrušena k 12. září 2022 (zobrazit náhrady).

662 Kč

ČSN EN 60071-1/změna Z1 (330419) - prosinec 2006

Elektrotechnické předpisy - Koordinace izolace - Část 1: Definice, principy a pravidla

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 55013/změna A2 (334228) - prosinec 2006

Rozhlasové a televizní přijímače a přidružená zařízení - Charakteristiky rádiového rušení - Meze a metody měření

Změna byla zrušena k 22. dubnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61970-1 (334910) - prosinec 2006

Rozhraní aplikačního programu pro systémy řízení elektrické energie (EMS-API) - Část 1: Směrnice a obecné požadavky

440 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 54-7/změna A2 (342710) - prosinec 2006

Elektrická požární signalizace - Část 7: Hlásiče kouře - Hlásiče bodové využívající rozptýleného světla, vysílaného světla a ionizace

Změna bude zrušena k 31. srpnu 2022.

125 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 61076-2-101/změna A1 (354621) - prosinec 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Část 2-101: Kruhové konektory - Předmětová specifikace pro kruhové konektory pro nízkonapěťové aplikace se západkovou nebo závitovou aretací M8 a se závitovou aretací M12

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61076-3-112 (354621) - prosinec 2006

Konektory pro elektronická zařízení - Část 3-112: Obdélníkové konektory - Předmětová specifikace pro obdélníkové konektory se čtyřmi kontakty pro velmi rychlé sériové sběrnice pro spotřební audio/video zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 60282-1/změna Z1 (354720) - prosinec 2006

Pojistky vysokého napětí - Část 1: Pojistky omezující proud

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62059-41 (356136) - prosinec 2006

Vybavení pro měření elektrické energie - Spolehlivost - Část 41: Předpověď bezporuchovosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN 35 7606 (357606) - prosinec 2006

Systémy ochrany před bleskem - Značky

125 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 61347-2-2/změna A2 (360510) - prosinec 2006

Ovládací zařízení pro světelné zdroje - Část 2-2: Zvláštní požadavky na elektronické měniče/střídače na stejnosměrné nebo střídavé napájení pro žárovky

Změna byla zrušena k 11. lednu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60921/změna A1 (360512) - prosinec 2006

Předřadníky pro zářivky - Požadavky na provedení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 61048 ed. 2 (360525) - prosinec 2006 aktuální vydání

Příslušenství pro světelné zdroje - Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojů světla - Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.16t

475 Kč

ČSN EN 61048/změna Z2 (360525) - prosinec 2006

Kondenzátory pro použití v obvodech zářivek a jiných výbojových zdrojích světla. Všeobecné předpisy a požadavky na bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-3/změna Z1 (361006) - prosinec 2006

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 3: Postup pro určení a ověření zaručených hodnot emise hluku

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60704-3 ed. 2 (361008) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 3: Postup pro určení a ověření deklarovaných hodnot emise hluku

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.19t

Norma bude zrušena k 2. červenci 2022 (zobrazit náhrady).

262 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 2/změna A12 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Všeobecné požadavky

65 Kč

ČSN EN 60335-2-17 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-17: Zvláštní požadavky na přikrývky, podušky a podobné ohebné tepelné spotřebiče

Změna byla zrušena k 30. dubnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-7 ed. 3/změna A2 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-7: Zvláštní požadavky na pračky

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2014.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-73 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-73: Zvláštní požadavky na stabilní ponorné ohřívače

65 Kč

ČSN EN 60335-2-75 ed. 2/změna A11 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-75: Zvláštní požadavky na výdejní spotřebiče a prodejní stroje pro komerční účely

65 Kč

ČSN EN 60335-2-76 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-76: Zvláštní požadavky na zdroje energie pro elektrické ohradníky

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 60335-2-79 ed. 2/změna A1 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-79: Zvláštní požadavky na vysokotlaké čističe a čističe parou

Změna byla zrušena k 1. lednu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-9 ed. 2/změna A2 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-9: Zvláštní požadavky na grily, opékače topinek a podobné přenosné spotřebiče pro vaření

125 Kč

ČSN EN 60335-2-90 ed. 2/změna Z1 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-90 ed. 3 (361045) - prosinec 2006

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-90: Zvláštní požadavky na mikrovlnné trouby pro komerční účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 5.11t

630 Kč

ČSN EN 60705/změna A2 (361060) - prosinec 2006

Mikrovlnné trouby pro domácnost - Metody měření funkce

Změna byla zrušena k 12. březnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61307/změna Z1 (361155) - prosinec 2006

Průmyslová mikrovlnná tepelná zařízení - Zkušební metody pro stanovení výstupního výkonu

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61377/změna Z1 (362207) - prosinec 2006

Elektrická trakce - Drážní vozidla - Sloučené zkoušky střídavých motorů napájených ze střídačů a jejich řízení

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-2/změna A1 (364800) - prosinec 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-2: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky a zkoušky

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60601-1-8/změna A1 (364800) - prosinec 2006

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 1-8: Všeobecné požadavky na bezpečnost - Skupinová norma: Všeobecné požadavky, zkoušky a pokyny pro alarmové systémy zdravotnických elektrických přístrojů a zdravotnických elektrických systémů

Změna byla zrušena k 1. lednu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50361/změna Z1 (367902) - prosinec 2006

Základní norma pro měření specifické míry absorpce (SAR) z hlediska expozice člověka elektromagnetickými poli z mobilních telefonů (300 MHz až 3 GHz)

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50420 (367913) - prosinec 2006

Základní norma pro výpočet a měření vystavení člověka elektromagnetickým polím od osamocených rozhlasových vysílačů (30 MHz až 40 GHz)

340 Kč

ČSN EN 62389 (368514) - prosinec 2006

Metody měření DVD přehrávačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62141 (368519) - prosinec 2006

Formát záznamu digitálního obrazového signálu v šikmých stopách na pásek 12,65 mm s kompresí MPEG-4 - Formát D-16

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

770 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10140 (420038) - prosinec 2006 aktuální vydání

Ocelový pás válcovaný za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

ČSN EN 10131 (426314) - prosinec 2006 aktuální vydání

Ploché výrobky bez povlaku a elektrolyticky pokovené zinkem nebo kombinací zinek-nikl z nízkouhlíkové oceli a z ocelí s vyšší mezí kluzu k tváření za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

230 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 300 (492615) - prosinec 2006 aktuální vydání

Desky z orientovaných plochých třísek (OSB) - Definice, klasifikace a požadavky

230 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN ISO 8086 (570005) - prosinec 2006

Mlékárenské strojní zařízení - Hygienické požadavky - Všeobecné pokyny pro kontrolu a postupy při vzorkování

190 Kč

ČSN ISO 5543 (570112) - prosinec 2006

Kaseiny a kaseináty - Stanovení obsahu tuku - Vážková metoda (Referenční metoda)

230 Kč

ČSN ISO 3728 (570561) - prosinec 2006

Mražené krémy a mléčné zmrzliny - Stanovení obsahu celkové sušiny (Referenční metoda)

190 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 8719 (588719) - prosinec 2006

Potraviny - Stanovení příměsí a nečistot v olejnatých semenech určených pro přímou spotřebu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 12.09t

157 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN ISO 21171 (637420) - prosinec 2006

Lékařské rukavice - Stanovení odstranitelného povrchového prášku

230 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 6614 (656229) - prosinec 2006

Ropné výrobky - Stanovení schopnosti ropných a syntetických olejů oddělovat vodu (deemulgační schopnost)

190 Kč

ČSN 65 6259 (656259) - prosinec 2006 aktuální vydání

Motorové oleje - Stanovení zdánlivé viskozity při nízkých teplotách na přístroji CCS (Cold-Cranking Simulator)

190 Kč

ČSN ISO 9120 (656260) - prosinec 2006

Ropa a ropné výrobky - Stanovení odlučivosti vzduchu turbinových a dalších olejů - Metoda skleněného impingeru

230 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14561 (665219) - prosinec 2006

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení baktericidního účinku pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

440 Kč

ČSN EN 14562 (665220) - prosinec 2006

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška na nosiči ke stanovení fungicidního účinku nebo účinku proti kvasinkám pro lékařské nástroje - Metoda zkoušení a požadavky (fáze 2/ stupeň 2)

440 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 1890 (681178) - prosinec 2006 aktuální vydání

Povrchově aktivní látky - Stanovení bodu zákalu neionogenních povrchově aktivních látek získaných kondenzací ethylenoxidu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN EN 13445-3/změna A8 (695245) - prosinec 2006

Netopené tlakové nádoby - Část 3: Konstrukce a výpočet

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

70 Výrobky ze skla a tavených hornin

ČSN EN 14175-6 (704270) - prosinec 2006

Digestoře - Část 6: Digestoře s proměnným prouděním vzduchu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 22475-1 (721011) - prosinec 2006

Geotechnický průzkum a zkoušení - Odběry vzorků a měření podzemní vody - Část 1: Zásady provádění

945 Kč

ČSN EN 1744-5 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině

190 Kč

ČSN EN 1744-6 (721196) - prosinec 2006

Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 6: Stanovení vlivu výluhu z recyklovaného kameniva na počátek tuhnutí cementu

125 Kč

ČSN EN 15167-1 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody

230 Kč

ČSN EN 15167-2 (722090) - prosinec 2006

Mletá granulovaná vysokopecní struska pro použití do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Hodnocení shody

340 Kč

ČSN EN 846-8/změna A1 (722711) - prosinec 2006

Zkušební metody pro pomocné výrobky pro zděné konstrukce - Část 8: Stanovení únosnosti a závislosti deformace na zatížení třmenů stropnic

65 Kč

ČSN EN 1338/Oprava 1 (723038) - prosinec 2006

Betonové dlažební bloky - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

ČSN EN 1339/Oprava 1 (723039) - prosinec 2006

Betonové dlažební desky - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

ČSN EN 1340/Oprava 1 (723040) - prosinec 2006

Betonové obrubníky - Požadavky a zkušební metody

20 Kč

ČSN EN 492/změna A2 (723401) - prosinec 2006

Vláknocementové desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 494/změna A2 (723402) - prosinec 2006

Vláknocementové vlnité desky a tvarovky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 12467/změna A2 (723403) - prosinec 2006

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 10545-4/Oprava 1 (725110) - prosinec 2006

Keramické obkladové prvky - Část 4: Stanovení pevnosti v ohybu a lomové síly

Změna byla zrušena k 1. září 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 8895 (726081) - prosinec 2006

Žárovzdorné výrobky tvarové izolační - Stanovení pevnosti v tlaku při pokojové teplotě

125 Kč

ČSN EN 725-11 (727515) - prosinec 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 11: Stanovení zhutnění přirozeným slinováním

190 Kč

ČSN EN 725-4 (727515) - prosinec 2006

Speciální technická keramika - Zkušební metody pro keramické prášky - Část 4: Stanovení obsahu kyslíku v nitridu hlinitém rentgenovou fluorescenční analýzou (XRF)

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1991-1-2/Oprava 1 (730035) - prosinec 2006

Eurokód 1: Zatížení konstrukcí - Část 1-2: Obecná zatížení - Zatížení konstrukcí vystavených účinkům požáru

20 Kč

ČSN EN 1634-1/změna Z1 (730852) - prosinec 2006

Zkoušení požární odolnosti dveřních a uzávěrových sestav - Část 1: Požární dveře a uzávěry otvorů

Změna byla zrušena k 1. květnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN P CEN/TS 15447 (730887) - prosinec 2006

Montáž a upevňování zkušebních vzorků při zkouškách reakce na oheň podle směrnice o stavebních výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 1993-1-1 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 6.10t, Z2 4.11t, Z3 7.11t, A1 2.16t, Oprava 2 6.16t

1 031 Kč

ČSN EN 1993-1-10 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-10: Houževnatost materiálu a vlastnosti napříč tloušťkou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t, Oprava 2 6.11t, Z2 1.14t

354 Kč

ČSN EN 1993-1-2 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 3.10t

642 Kč

ČSN EN 1993-1-8 (731401) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-8: Navrhování styčníků

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 3.10t, Oprava 1 7.10t, Z2 7.11t, Z3 11.13t, Oprava 2 11.13t

1 109 Kč

ČSN EN 1994-1-2 (731470) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.07t, Oprava 2 2.09t, Z1 3.10t, A1 7.14t

907 Kč

ČSN EN 1995-1-1 (731701) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-1: Obecná pravidla - Společná pravidla a pravidla pro pozemní stavby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 5.09t, A2 5.15t

1 190 Kč

ČSN EN 1995-1-2 (731701) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 1-2: Obecná pravidla - Navrhování konstrukcí na účinky požáru

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.10t

590 Kč

ČSN P CEN/TS 14383-3 (734400) - prosinec 2006

Prevence kriminality - Plánování městské výstavby a navrhování budov - Část 3: Obydlí

550 Kč

ČSN EN 1995-2 (736212) - prosinec 2006 aktuální vydání

Eurokód 5: Navrhování dřevěných konstrukcí - Část 2: Mosty

350 Kč

ČSN EN 13848-2 (736359) - prosinec 2006

Železniční aplikace - Kolej - Kvalita geometrie koleje - Část 2: Měřicí systémy - Měřicí vozy

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 14963 (747717) - prosinec 2006

Prvky střešního pláště - Pásové plastové střešní světlíky s podstavcem nebo bez podstavce - Klasifikace, požadavky a zkušební metody

550 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN 15110 (757702) - prosinec 2006

Jakost vod - Návod pro odběr vzorků zooplanktonu ze stojatých vod

340 Kč

ČSN EN 14962 (757710) - prosinec 2006

Jakost vod - Pokyny pro oblast použití a výběr metod pro odběr vzorků ryb

340 Kč

76 Služby

ČSN EN 15140 (762011) - prosinec 2006

Veřejná přeprava osob - Základní požadavky a doporučení pro systémy hodnocení kvality poskytované služby

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 14419/Oprava 1 (800872) - prosinec 2006

Textilie - Oleofobnost - Zkouška odolnosti proti uhlovodíkům

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 15496/Oprava 2 (800877) - prosinec 2006

Textilie - Měření propustnosti vodních par textilií pro účely kontroly kvality

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 143/změna A1 (832222) - prosinec 2006

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Filtry proti částicím - Požadavky, zkoušení a značení

125 Kč

ČSN 83 2705 (832705) - prosinec 2006

Směrnice pro výběr, používání, ošetřování a údržbu ochranného oděvu

230 Kč

ČSN 83 2719 (832719) - prosinec 2006

Ochranné oděvy - Směrnice pro výběr, použití, péči a údržbu ochranných oděvů proti chemikáliím

350 Kč

ČSN EN ISO 11064-7 (833586) - prosinec 2006

Ergonomické navrhování řídicích center - Část 7: Zásady hodnocení řídicích center

340 Kč

ČSN P CEN/TS 15279 (833618) - prosinec 2006

Expozice pracoviště - Měření expozice kůže - Principy a metody

440 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 19054 (855321) - prosinec 2006

Kolejnicové systémy pro připevnění zdravotnického zařízení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.17t

465 Kč

ČSN EN ISO 21671 (856042) - prosinec 2006

Stomatologie - Rotační lešticí nástroje

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 10.11t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

580 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 300 220-2 V2.1.1 (875015) - prosinec 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje s krátkým dosahem (SRD) - Rádiová zařízení pro použití v kmitočtovém rozsahu 25 MHz až 1 000 MHz s výkonem do 500 mW - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

340 Kč

ČSN ETSI EN 302 372-2 V1.1.1 (875131) - prosinec 2006

Elektromagnetická kompatibilita a rádiové spektrum (ERM) - Přístroje krátkého dosahu (SRD) - Zařízení pro detekci a pohyb - Radar pro sondování výšky hladiny v nádržích (TLPR) pracující v kmitočtových pásmech 5,8 GHz, 10 GHz, 25 GHz, 61 GHz a 77 GHz - Část 2: Harmonizovaná EN podle článku 3.2 Směrnice R&TTE

230 Kč

ČSN ETSI EN 383 001 V1.1.1 (877190) - prosinec 2006

Telekomunikační a internetové konvergované služby a protokoly pro zdokonalené sítě (TISPAN) - Spolupráce mezi protokolem zahájení relace (SIP) a protokolem řízení volání nezávislého na přenosovém médiu (BICC) nebo uživatelskou částí ISDN (ISUP) (mod ITU-T Q.1912.5)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Cena k této normě je na dotaz.

ČSN ETSI EN 302 326-2 V1.1.2 (878596) - prosinec 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 2: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na digitální rádiová zařízení mezi více body

770 Kč

ČSN ETSI EN 302 326-3 V1.1.2 (878596) - prosinec 2006

Pevné rádiové systémy - Zařízení a antény mezi více body - Část 3: Harmonizovaná EN pokrývající základní požadavky článku 3.2 Směrnice R&TTE na rádiové antény mezi více body

590 Kč

97 Výměna dat

ČSN ISO 7372 (970001) - prosinec 2006 aktuální vydání

Výměna obchodních dat - Sborník datových prvků pro obchod

945 Kč