Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor
ČSN P CEN/TS 772-22 Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

3 strany
(kliknutím zvětšíte)

ČSN P CEN/TS 772-22 (722635) Zrušená norma

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 7226 Cihlářské pálené výrobky

ICS: 91.100.15 Minerální stavební materiály a výrobky

Anotace obsahu normy

Předběžná norma ČSN P CEN/TS 772-22 je českou verzí technické specifikace CEN/TS 772-22:2006. Stanovuje zkušební metody pro ověření vlastností zdiva z pálených zdicích prvků HD při střídavém působení zmrazovacích a rozmrazovacích cyklů určených do nepříznivých podmínek prostředí (F2). Norma stanoví postupy pro přípravu zkušebních vzorků - pálených zdicích prvků (odběr vzorků, jejich předběžné hodnocení a ošetřování), dále podrobně stanoví zásady pro zhotovení zkušebních těles - panelů, ve dvou přípustných variantách výplně spár zdiva (rychle tuhnoucí malta s hlinitanovým cementem nebo pryžová výplň). Dále norma podrobně rozvádí podmínky a požadavky na osazení zkušebních panelů i na vlastní zkušební zařízení, stanoví přesné postupy při cyklickém zmrazování a rozmrazování zkušebních panelů, a konečně i způsob a metody vyhodnocení zkoušek mrazuvzdornosti, spolu s výčtem kritérii pro hodnocení pálených zdicích prvků při/po této zkoušce a zásad pro zpracování zprávy o zkoušce. Předběžná norma má kromě 10ti kapitol s výše uvedeným obsahem ještě tři normativní přílohy: První příloha A popisuje vizuálně základní typy poškození zdicích prvků při/po zkoušce mrazuvzdornosti podle přijaté klasifikace, příloha B stanoví postupy pro stanovení nasákavosti zdicích prvků při zkoušce mrazuvzdornosti, a konečně, poslední příloha C stanoví parametry intenzity přestupu tepla ve zkušebním zařízení a podmínky a výpočtové vztahy pro její hodnocení při provádění zkoušek mrazuvzdornosti.
Tato předběžná technická norma přejímá technickou specifikaci, schválenou CEN 21. března 2006 pro dočasné používání, v souladu s Vnitřními předpisy CEN/CENELEC, část 2. Její převzetí do národních norem je nepovinné a péčí ČNI zajištěný český překlad má posloužit odborné veřejnosti ke vznesení připomínek všeho druhu. Platnost této CEN/TS je zpočátku omezena na 3 roky; po dvou letech budou členové CEN požádáni o připomínky týkající se zejména toho, zda CEN/TS může být převedena na evropskou normu. Národní normy, pokud jsou s touto CEN/TC v rozporu, mohou zůstat v platnosti současně s CEN/TS až do konečného rozhodnutí o převedení CEN/TS na EN.

Označení ČSN P CEN/TS 772-22 (722635)
Katalogové číslo 77490
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 12. 2006
Datum účinnosti 1. 1. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963774909
Norma byla zrušena k 1. 8. 2019
a nahrazena ČSN EN 772-22 (722635)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 772-1 +A1 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 1: Stanovení pevnosti v tlaku

ČSN EN 772-10 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 10: Stanovení vlhkosti vápenopískových zdicích prvků a pórobetonových tvárnic

ČSN EN 772-11 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 11: Stanovení nasákavosti betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého a přírodního kamene vlivem kapilarity a počáteční rychlosti nasákavosti pálených zdicích prvků

ČSN EN 772-13 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 13: Stanovení objemové hmotnosti materiálu zdicích prvků za sucha a objemové hmotnosti zdicích prvků za sucha (kromě zdicích prvků z přírodního kamene)

ČSN EN 772-14 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 14: Stanovení vlhkostních přetvoření betonových tvárnic a zdicích prvků z umělého kamene

ČSN EN 772-15 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 15: Stanovení propustnosti vodních par pórobetonovými tvárnicemi

ČSN EN 772-16 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 16: Stanovení rozměrů

ČSN EN 772-18 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 18: Stanovení mrazuvzdornosti vápenopískových zdicích prvků

ČSN EN 772-19 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 19: Stanovení vlhkostní roztažnosti velkých podélně děrovaných pálených zdicích prvků

ČSN EN 772-2 (722635)
Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 2: Stanovení poměrné průřezové plochy otvorů v betonových tvárnicích (vtiskem na papír)