ČSN EN ISO 4126-3 (134310)

Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou

ČSN EN ISO 4126-3 Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou
4 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument (EN ISO 4126-3:2006) byl vypracován technickou komisí CEN/TC 69 "Průmyslové armatury", jejíž sekretariát zajišťuje AFNOR ve spolupráci s ISO/TC 185 "Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku". Tento dokument byl vypracován na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu a podporuje základní požadavky evropské směrnice (směrnic).
Vztah tohoto dokumentu ke směrnici (směrnicím) EU je uveden v informativní příloze ZA, která je nedílnou součástí tohoto dokumentu.
Toto první vydání ISO 4126-3 ruší a nahrazuje ISO 6718:1991, která je revidována.

ISO 4126-3 sestává z následujících částí se společným názvem Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku:
- Část 1: Pojistné ventily;
- Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou;
- Část 3: Kombinace pojistných ventilů a bezpečnostních zařízení s průtržnou membránou;
- Část 4: Pojistné ventily s pomocným řízením
- Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS);
- Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou;
- Část 7: Všeobecné údaje;
- Část 9: Použití a montáž bezpečnostních pojistných zařízení vyjma samostatné průtržné membrány

Část 7 obsahuje údaje, které by se zbytečně opakovaly ve více částech této normy.
Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou se mohou používat společně s pojistnými ventily v následujících případech:
a) k ochraně pojistného ventilu před korozí, usazeninami nebo pracovními podmínkami, které by mohly ovlivnit provedení pojistného ventilu;
b) k zabránění netěsnosti;
c) k zabránění celkové ztráty obsahu z chráněného zařízení následkem protržení průtržné membrány.
Termín kombinace se používá k popisu montážní skupiny (tj. do pěti průměrů potrubí) bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou s pojistným ventilem nebo CSPRS tak, jak stanovuje tato část ISO 4126. V některých případech průtržná membrána a pojistný ventil nebo CSPRS jsou spolu spojovány k vytvoření kombinace krátké větve potrubí nebo ovládací části.
Tato část této ISO 4126 stanovuje požadavky pro sériově montované výrobky v kombinaci pojistného ventilu nebo CSPRS (řízeného bezpečnostního systému uvolňujícího tlak) v souladu s ISO 4126-1, ISO 4126-4 a ISO 4126-5 a bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou v souladu s ISO 4126-2 namontované v rozmezí do pěti průměrů potrubí od vstupu do ventilu. Stanovuje konstrukci, použití a požadavky na značení výrobků, které se používají na ochranu tlakových nádob, potrubí nebo jiných uzávěrů proti nadměrnému tlaku a které zahrnují průtržnou membránu pojistného zařízení, pojistný ventil nebo CSPRS a pokud se použijí, vedlejší krátké větve potrubí nebo ovládací části. Kromě toho se uvádí metoda pro stanovení kombinace výtokového součinitele použitého k dimenzování kombinací.

Označení ČSN EN ISO 4126-3 (134310)
Katalogové číslo 77099
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 12. 2006
Datum účinnosti 1. 1. 2007
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963770994
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 4126-1 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 1: Pojistné ventily

ČSN EN ISO 4126-2 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 2: Bezpečnostní zařízení s průtržnou membránou

ČSN EN ISO 4126-4 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 4: Pojistné ventily s řídicí jednotkou

ČSN EN ISO 4126-5 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 5: Řízené bezpečnostní systémy uvolňující tlak (CSPRS)

ČSN EN ISO 4126-6 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 6: Použití, výběr a montáž bezpečnostního zařízení s průtržnou membránou

ČSN EN ISO 4126-7 (134310)
Bezpečnostní pojistná zařízení proti nadměrnému tlaku - Část 7: Obecné údaje