Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN (normy i změny) ze září 1998

Katalog Označení
Název
Cena s DPH
52582

ČSN ISO 999 (010192) - září 1998

Informace a dokumentace - Zásady zpracování, uspořádání a grafické úpravy rejstříků

440 Kč vč. DPH
53547

ČSN ISO 5725-1/Oprava 1 (010251) - září 1998

Přesnost (správnost a shodnost) metod a výsledků měření. Část 1: Obecné zásady a definice

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53180

ČSN EN 12096 (011429) - září 1998

Vibrace - Deklarování a ověřování hodnot emise vibrací

230 Kč vč. DPH
53177

ČSN ISO 9613-2 (011664) - září 1998

Akustika - Útlum při šíření zvuku ve venkovním prostoru - Část 2: Obecná metoda výpočtu

340 Kč vč. DPH
51534

ČSN EN 60721-3-3/změna A2 (038900) - září 1998

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 3: Stacionární použití na místech chráněných proti povětrnostním vlivům

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

125 Kč vč. DPH
51513

ČSN EN 60721-3-4/změna A1 (038900) - září 1998

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 4: Stacionární použití na místech nechráněných proti povětrnostním vlivům

Změna bude zrušena k 26. červnu 2022.

125 Kč vč. DPH
51510

ČSN EN 60721-3-6/změna A2 (038900) - září 1998

Klasifikace podmínek prostředí. Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 6: Lodní prostředí

125 Kč vč. DPH
51512

ČSN EN 60721-3-7/změna A1 (038900) - září 1998

Klasifikace podmínek prostředí - Část 3: Klasifikace skupin parametrů prostředí a jejich stupňů přísnosti - Oddíl 7: Přenosné a nestacionární použití

125 Kč vč. DPH
52587

ČSN EN 287-1/změna A1 (050711) - září 1998

Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 1: Oceli

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52586

ČSN EN 287-2/změna A1 (050712) - září 1998

Svařování. Zkoušky svářečů. Tavné svařování. Část 2: Hliník a jeho slitiny

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52062

ČSN EN ISO 7284 (052015) - září 1998 aktuální vydání

Odporová svařovací zařízení - Zvláštní požadavky pro transformátory se dvěma oddělenými sekundárními vinutími pro mnohobodové svařování v automobilovém průmyslu

190 Kč vč. DPH
50123

ČSN EN 849 (078606) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Ventily pro lahve - Technické podmínky a typové zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:
A1 10.00t, A2 2.02t


420 Kč vč. DPH
50124

ČSN EN 850 (078607) - září 1998

Lahve na přepravu plynů - Třmenová výstupní ventilová připojení se zajišťovacími kolíky pro medicinální účely

K normě byly vydány následující změny a opravy:
UR 11.98, A1 10.01t


465 Kč vč. DPH
53511

ČSN 27 4002/změna Z1 (274002) - září 1998

Bezpečnostní předpisy pro výtahy. Provoz a servis výtahů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53552

ČSN EN 3665 (317915) - září 1998

Letectví a kosmonautika - Zkušební metody pro nátěrové hmoty - Zkouška odolnosti proti nitkové korozi na slitinách hliníku

190 Kč vč. DPH
53568

ČSN EN 2334 (318240) - září 1998

Letectví a kosmonautika - Moření hliníku a slitin hliníku v kyselině chromsírové

125 Kč vč. DPH
53185

ČSN EN 55014-1/změna A1 (334214) - září 1998

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53618

ČSN EN 55014-1/změna Z1 (334214) - září 1998

Elektromagnetická kompatibilita - Požadavky na spotřebiče pro domácnost, elektrické nářadí a podobné přístroje - Část 1: Vyzařování - Norma skupiny výrobků

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53183

ČSN EN 55015/změna A1 (334215) - září 1998

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení způsobeného elektrickými svítidly a podobným zařízením

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53184

ČSN EN 55022/změna A2 (334290) - září 1998

Meze a metody měření charakteristik rádiového rušení zařízením informační techniky

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53083

ČSN EN 60870-2-2 (334620) - září 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 2: Provozní podmínky - Oddíl 2: Podmínky pro okolní prostředí (klimatické, mechanické a další neelektrické vlivy)

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.00t


250 Kč vč. DPH
53476

ČSN 34 5615/změna Z4 (345615) - září 1998

Základní zkoušky bezpečnosti elektrických předmětů. Zkoušky odolnosti elektrických předmětů proti teplu a hoření

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52921

ČSN EN 60672-3 (346301) - září 1998

Keramické a skleněné izolační materiály - Část 3: Specifikace jednotlivých materiálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč vč. DPH
53218

ČSN IEC 317-1/změna A1 (347307) - září 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 1: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyvinylacetalem, třída 105

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53483

ČSN IEC 317-13/změna A1 (347307) - září 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 13: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vrchní polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53482

ČSN IEC 317-25/změna A1 (347307) - září 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 25: Hliníkový vodič kruhového průřezu, lakovaný polyesterem nebo polyesterimidem s vnější polyamid-imidovou vrstvou, třída 200

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53485

ČSN IEC 317-7/změna A1 (347307) - září 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 7: Měděný vodič kruhového průřezu, lakovaný polyimidem, třída 220

Změna byla zrušena k 1. červnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53484

ČSN IEC 317-8/změna A1 (347307) - září 1998

Specifikace jednotlivých typů vodičů pro vinutí. Část 8: Měděné vodiče kruhového průřezu lakované polyesterimidem, třída 180

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52988

ČSN EN 60154-2/změna A1 (347911) - září 1998

Příruby pro vlnovody - Část 2: Dílčí specifikace pro příruby pravoúhlých vlnovodů

Změna byla zrušena k 25. listopadu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53255

ČSN EN 61580-3 (347920) - září 1998

Metody měření vlnovodů - Část 3: Variace skupinového zpoždění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52986

ČSN EN 61580-6 (347920) - září 1998

Metody měření vlnovodů - Část 6: Ztráty odrazem na vlnovodech a vlnovodových trasách

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.08t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč vč. DPH
53516

ČSN EN 61248-2 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 2: Dílčí specifikace pro signální transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53542

ČSN EN 61248-3 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 3: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53541

ČSN EN 61248-4 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 4: Dílčí specifikace pro výkonové transformátory spínaných napájecích zdrojů (SMPS), s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53540

ČSN EN 61248-5 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 5: Dílčí specifikace pro pulsní transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53544

ČSN EN 61248-6 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 6: Dílčí specifikace pro induktory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53543

ČSN EN 61248-7 (351060) - září 1998

Transformátory a induktory pro elektronická a sdělovací zařízení - Část 7: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční induktory a mezifrekvenční transformátory s postupem pro schválení způsobilosti

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53452

ČSN EN 61021-2 (351920) - září 1998

Sestavy plechů jader transformátorů a induktorů pro sdělovací a elektronická zařízení - Část 2: Elektrické charakteristiky jader z plechů YEE 2

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53298

ČSN EN 60169-21 (353810) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 21: Dva typy vysokofrekvenčních konektorů s vnitřním průměrem vnějšího vodiče 9,5 mm (0,374 in) s různými provedeními šroubového spojovacího mechanizmu - Charakteristická impedance 50 ohmů (typy SC-A a SC-B)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53297

ČSN EN 61169-1-1 (353811) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 1-1: Jednotná dvojjazyčná vzorová předmětová specifikace pro různé druhy konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč vč. DPH
53296

ČSN EN 61169-1/změna A2 (353811) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory. Část 1: Kmenová specifikace. Všeobecné požadavky a metody měření

Změna byla zrušena k 14. srpnu 2016.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53299

ČSN EN 61169-33 (353811) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 33: Dílčí specifikace pro vysokofrekvenční konektory řady BMA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53300

ČSN EN 61169-36 (353811) - září 1998

Vysokofrekvenční konektory - Část 36: Dílčí specifikace pro mikrominiaturní vysokofrekvenční koaxiální konektory se západkou - Charakteristická impedance 50 ohmů (typ MCX)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
50547

ČSN EN 60947-3/změna A1 (354101) - září 1998

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52991

ČSN EN 60934 +A1/změna A2 (354175) - září 1998

Jističe pro zařízení (CBE)

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53228

ČSN EN 61076-3-101 (354621) - září 1998

Konektory se stanovenou jakostí pro použití ve stejnosměrných, nízkofrekvenčních analogových a číslicových rychlých datových aplikacích - Část 3: Obdélníkové konektory - Oddíl 101: Předmětová specifikace pro řadu stíněných konektorů s lichoběžníkovým pláštěm a nevyměnitelnými obdélníkovými kontakty v síti 1,27 mm x 2,54 mm

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52770

ČSN IEC 973 (356635) - září 1998

Zkušební metody pro germaniové detektory gama záření

350 Kč vč. DPH
52767

ČSN IEC 1304 (356637) - září 1998

Přístroje jaderné techniky - Systémy s kapalnými scintilátory - Provozní zkoušky

230 Kč vč. DPH
53022

ČSN EN 60439-1/změna A2 (357107) - září 1998

Rozváděče nn. Část 1: Typově zkoušené a částečně typově zkoušené rozváděče

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53272

ČSN EN 60439-4/změna A1 (357107) - září 1998

Rozváděče nn. Část 4: Zvláštní požadavky pro staveništní rozváděče

Změna byla zrušena k 1. září 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53517

ČSN EN 60444-1 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 1: Základní metoda měření rezonančního kmitočtu a rezonanční rezistance křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.00t


Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

64 Kč vč. DPH
53518

ČSN EN 60444-2 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 2: Měření dynamické kapacitance křemenných krystalových jednotek metodou fázového ofsetu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53519

ČSN EN 60444-3 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 3: Základní metoda měření dvoupólových parametrů křemenných krystalových jednotek až do 200 MHz fázovou technikou v pí-článku s kompenzací paralelní (statické) kapacitance Co

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53520

ČSN EN 60444-4 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek technikou nulové fáze v pí-článku - Část 4: Metoda měření rezonančního kmitočtu s impedančním zatížením fL, rezonanční rezistance s impedančním zatížením RL a výpočet dalších odvozených parametrů křemenných krystalových jednotek až do 30 MHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53521

ČSN EN 60444-5 (358490) - září 1998

Měření parametrů křemenných krystalových jednotek - Část 5: Metody určení náhradních elektrických parametrů použitím technik automatického obvodového analyzátoru a korekce chyb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53254

ČSN EN 190100 (358751) - září 1998

Dílčí specifikace - Číslicové monolitické integrované obvody

550 Kč vč. DPH
53545

ČSN 35 9004/změna Z1 (359004) - září 1998

Plošné spoje. Metody zkoušek

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53342

ČSN EN 61188-1-1 (359038) - září 1998

Desky s plošnými spoji a osazené desky - Návrh a použití - Část 1-1: Všeobecné požadavky - Rovinnost elektronických sestav

230 Kč vč. DPH
53007

ČSN EN 186220 (359241) - září 1998

Dílčí specifikace - Soubory konektorů pro optická vlákna a kabely - Typ LSC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53008

ČSN EN 186230 (359241) - září 1998

Dílčí specifikace - Soubory konektorů pro optická vlákna a kabely - Typ LSF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53017

ČSN EN 60874-17 (359243) - září 1998

Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 17: Dílčí specifikace pro optický konektor - Typ F-05 (třecí zámek)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53016

ČSN EN 61754-2 (359244) - září 1998

Rozhraní optických konektorů - Část 2: Druh optických konektorů typu BFOC/2,5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53015

ČSN EN 61754-8 (359244) - září 1998

Rozhraní optických konektorů - Část 8: Druh optických konektorů typu CF08

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53080

ČSN IEC 357/změna Z3 (360160) - září 1998

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53661

ČSN IEC 357/změna Z4 (360160) - září 1998

Halogenové žárovky (mimo žárovek pro silniční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52978

ČSN EN 60983 (360182) - září 1998

Trpasličí žárovky

K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 11.05t


565 Kč vč. DPH
53639

ČSN EN 60598-2-8/změna Z1 (360600) - září 1998

Svietidlá. Časť 2: Osobitné požiadavky. Oddiel 8: Ručné svietidlá

Změna byla zrušena k 1. březnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53054

ČSN EN 60704-1/změna Z1 (361006) - září 1998

Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem, vyzařovaného elektrickými spotřebiči pro domácnost a podobné účely. Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52861

ČSN EN 60704-2-8 (361008) - září 1998

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Zkušební předpis pro určení hluku šířeného vzduchem - Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické holicí strojky

190 Kč vč. DPH
53269

ČSN EN 60335-2-30/změna Z1 (361055) - září 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a pro podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro spotřebiče na vytápění místností

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53198

ČSN EN 60335-2-62/změna Z1 (361055) - září 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro elektrické mycí dřezy pro podniky veřejného stravování

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53063

ČSN EN 60730-2-1 +A11+A12/změna Z1 (361950) - září 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče (obsahuje změny A11:1992 a A12:1993)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52995

ČSN EN 60730-2-2/změna A1 (361950) - září 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52997

ČSN EN 60730-2-2/změna A2 (361950) - září 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na tepelné chrániče motorů

Změna byla zrušena k 1. březnu 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52996

ČSN EN 60730-2-7 +A11+A12/změna A1 (361950) - září 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 1: Zvláštní požadavky na časové relé a časové spínače

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52993

ČSN EN 60730-2-8/změna A2 (361950) - září 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52992

ČSN EN 60730-2-9/změna A11 (361950) - září 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52990

ČSN EN 60730-2-1 (361960) - září 1998 aktuální vydání

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-1: Zvláštní požadavky na elektrická řídicí zařízení pro elektrické domácí spotřebiče

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 9.02t, A11 12.05t


315 Kč vč. DPH
53210

ČSN EN 61429 (364395) - září 1998

Značení akumulátorových článků a baterií mezinárodní recyklační značkou ISO 7000-1135

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 11.99t


315 Kč vč. DPH
53186

ČSN EN 60406 (364724) - září 1998

Kazety pro lékařskou rentgenovou diagnostiku - Skiagrafické a mamografické kazety

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52974

ČSN EN 60601-2-21/změna A1 (364800) - září 1998

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2: Zvláštní požadavky na bezpečnost kojeneckých sálavých ohřívačů

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2012.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52693

ČSN EN 50080 (367007) - září 1998

Vysokofrekvenční vlastnosti kabelových přijímačů MAC AM-VSB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53057

ČSN EN 61319-1 (367621) - září 1998

Propojení zařízení pro družicový příjem - Část 1: Evropa

K normě byly vydány následující změny a opravy: A11 1.00t


570 Kč vč. DPH
53056

ČSN EN 61096/změna A1 (368406) - září 1998

Metody měření vlastností zařízení pro reprodukci digitálního záznamu zvuku na kompaktním disku

230 Kč vč. DPH
52740

ČSN EN 60856 +A1/změna A2 (368511) - září 1998

Optický obrazový disk na kompaktním disku, 625 řádek, 50 Hz-PAL (obsahuje změnu A1:1993)

32 Kč vč. DPH
52706

ČSN EN 1922 (369122) - září 1998

Informační technologie - Znakový repertoár a způsob kódování pro spolupráci s telexovými službami

190 Kč vč. DPH
53263

ČSN ISO/IEC 13346-1 (369330) - září 1998

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 1: Všeobecně

340 Kč vč. DPH
52842

ČSN EN 774/změna A2 (470614) - září 1998

Zahradní stroje - Přenosné nůžky na živé ploty s vlastním pohonem - Bezpečnost

Změna byla zrušena k 1. květnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
53456

ČSN EN 844-2 (490016) - září 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 2: Obecné termíny pro kulatinu

190 Kč vč. DPH
53295

ČSN EN 844-5 (490016) - září 1998

Kulatina a řezivo - Terminologie - Část 5: Termíny pro rozměry kulatiny

190 Kč vč. DPH
53359

ČSN EN 1312 (490024) - září 1998

Kulatina a řezivo - Stanovení objemu dávky řeziva

190 Kč vč. DPH
53499

ČSN 49 1010/změna Z2 (491010) - září 1998

Neopracované řezivo. Základní ustanovení

32 Kč vč. DPH
53361

ČSN 49 6110/změna Z2 (496110) - září 1998

Dřevozpracující zařízení. Bezpečnostní požadavky pro frézky

32 Kč vč. DPH
53494

ČSN ISO 10272/Cor.2 (560126) - září 1998

Mikrobiologie poživatin a krmiv - Horizontální metoda průkazu termotolerantních druhů rodu Campylobacter

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
52254

ČSN 56 8310 (568310) - září 1998

Zmrazené jahody

340 Kč vč. DPH
52255

ČSN 56 8311 (568311) - září 1998

Zmrazené maliny

125 Kč vč. DPH
52256

ČSN 56 8312 (568312) - září 1998

Zmrazené broskve

340 Kč vč. DPH
52257

ČSN 56 8313 (568313) - září 1998

Zmrazené borůvky

340 Kč vč. DPH
52260

ČSN 56 9152 (569152) - září 1998

Zmrazená růžičková kapusta

125 Kč vč. DPH
52258

ČSN 56 9153 (569153) - září 1998

Zmrazené kukuřičné klasy

340 Kč vč. DPH
52173

ČSN ISO 676 (580500) - září 1998

Koření - Botanické názvosloví

K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 8.09t


382 Kč vč. DPH
52854

ČSN EN ISO 1264 (640326) - září 1998

Plasty - Homopolymery a kopolymery vinylchloridu - Stanovení pH vodného výluhu

125 Kč vč. DPH
52752

ČSN EN 1842 (642031) - září 1998

Plasty - Lisovací hmoty z reaktoplastů (SMC - BMC) - Stanovení smrštění při lisování

125 Kč vč. DPH
52743

ČSN EN 12100 (643162) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Polyethylenové (PE) ventily - Stanovení odolnosti ohybu mezi podpěrami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
52745

ČSN EN 12106 (643163) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Trubky z polyethylenu (PE) - Stanovení odolnosti vnitřnímu přetlaku po promáčknutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
52747

ČSN EN 12118 (643165) - září 1998

Plastové potrubní systémy - Stanovení obsahu vlhkosti v plastech coulometrickou metodou

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč vč. DPH
42161

ČSN ISO 6353-3 (650315) - září 1998

Činidla pro chemické rozbory - Část 3: Specifikace - Druhá řada

945 Kč vč. DPH
52287

ČSN EN 12047 (654809) - září 1998

Měření sypného úhlu tuhých průmyslových hnojiv

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
52211

ČSN EN 12049 (654810) - září 1998

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení za sníženého tlaku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč vč. DPH
52212

ČSN EN 12048 (654813) - září 1998

Hnojiva a materiály k vápnění půd - Stanovení obsahu vody - Gravimetrická metoda po sušení při (105±2) °C

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 4.11t


Norma obsahuje pouze anglický text normy.

210 Kč vč. DPH
53384

ČSN ISO 2815/změna Z1 (673072) - září 1998

Nátěrové hmoty. Buchholzova vrypová zkouška

Změna byla zrušena k 1. lednu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.
51889

ČSN 70 4041 (704041) - září 1998 aktuální vydání

Laboratorní varné sklo - Baňky s kulatým a plochým dnem

K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.05t, Z2 5.06t


189 Kč vč. DPH
53223

ČSN EN 993-3 (726020) - září 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 3: Zkoušení žárovzdorných výrobků obsahujících uhlík

340 Kč vč. DPH
53225

ČSN EN 993-9 (726020) - září 1998

Zkušební metody pro žárovzdorné výrobky tvarové hutné - Část 9: Stanovení tečení v tlaku

230 Kč vč. DPH
53302

ČSN EN ISO 3822-4 (730536) - září 1998

Akustika - Laboratorní zkoušky emise hluku armatur a zařízení vnitřních vodovodů - Část 4: Montáž a provozní podmínky speciálních armatur

340 Kč vč. DPH
53199

ČSN EN 1793-3 (737060) - září 1998

Zařízení pro snížení hluku silničního provozu - Zkušební metody stanovení akustických vlastností - Část 3: Normalizované spektrum hluku silničního provozu

125 Kč vč. DPH
53070

ČSN EN ISO 105-G02 (800118) - září 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G02: Stálobarevnost ve spalných plynech

K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 3.10t


210 Kč vč. DPH
53077

ČSN EN ISO 105-G03 (800148) - září 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část G03: Stálobarevnost vůči atmosférickému ozonu

190 Kč vč. DPH
53250

ČSN EN 1414 (800881) - září 1998

Stuhové uzávěry - Cyklický postup pro následné zkoušení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
53251

ČSN EN 1415 (800882) - září 1998

Stuhové uzávěry - Chování ustřižených okrajů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

190 Kč vč. DPH
53252

ČSN EN 1416 (800883) - září 1998

Stuhové uzávěry - Stanovení zakřivení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
51838

ČSN EN 1826 (831002) - září 1998 aktuální vydání

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Postup řízení surovin

190 Kč vč. DPH
51840

ČSN EN 1619 (831003) - září 1998 aktuální vydání

Biotechnologie - Velkovýroba a výroba - Všeobecné požadavky na management a organizaci postupů pro konzervaci kmenů

190 Kč vč. DPH
52917

ČSN EN ISO 8669-2 (841031) - září 1998

Sběrné vaky na moč - Část 2: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
52918

ČSN EN ISO 8670-2 (841032) - září 1998

Sběrné vaky při stomiích - Část 2: Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53058

ČSN EN 50098-2 (870505) - září 1998

Kabelové rozvody pro informační techniku v budovách uživatelů - Část 2: ISDN 2 048 kbit/s - Primární přístup a rozhraní pronajatých linek

230 Kč vč. DPH
53114

ČSN ETS 300 019-1-8 ed. 1 (872001) - září 1998

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 1-8: Klasifikace podmínek prostředí - Stacionární použití pod povrchem země

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53115

ČSN ETS 300 019-2-8 ed. 1 (872001) - září 1998

Navrhování zařízení (EE) - Podmínky prostředí a zkoušky vlivu prostředí na telekomunikační zařízení - Část 2-8: Specifikace zkoušek vlivu prostředí - Stacionární použití pod povrchem země

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53392

ČSN ETS 300 753 ed. 1 (872008) - září 1998

Navrhování zařízení (EE) - Akustický hluk vytvářený telekomunikačním zařízením

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53086

ČSN ETS 300 534 ed. 3 (872563) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 4.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53090

ČSN ETS 300 575 ed. 3 (872574) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 4.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53092

ČSN ETS 300 577 ed. 10 (872576) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 4.18.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53093

ČSN ETS 300 578 ed. 9 (872610) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 4.18.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53096

ČSN ETS 300 608 ed. 6 (872614) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní modul identity účastníka - pohyblivé zařízení (SIM-ME) (GSM 11.11 verze 4.18.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53138

ČSN ETS 300 625 ed. 2 (872615) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Nestrukturalizovaná data doplňkových služeb (USSD) - stupeň 1 (GSM 02.90 verze 4.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53095

ČSN ETS 300 599 ed. 6 (872625) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace aplikační části pohyblivých služeb (MAP) (GSM 09.02 verze 4.16.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
53116

ČSN ETS 300 607-1 ed. 5 (872648) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 1: Specifikace shody (GSM 11.10-1 verze 4.18.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
53139

ČSN ETS 300 607-3 ed. 4 (872648) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace shody pohyblivé stanice (MS) - Část 3: Abstraktní testovací sestava (ATS) vrstvy 3 (L3) (GSM 11.10-3 verze 4.18.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

125 Kč vč. DPH
53099

ČSN ETS 300 641 ed. 2 (872660) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2) - Specifikace rozhraní mezi třívoltovým modulem identity účastníka a pohyblivým zařízením (SIM-ME) (GSM 11.12 verze 4.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53140

ČSN ETS 300 900 ed. 2 (872669) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Abecedy a jazykově specifické informace (GSM 03.38 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53141

ČSN ETS 300 901 ed. 2 (872670) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) (GSM 03.40 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53142

ČSN ETS 300 902 ed. 2 (872671) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technické provedení služby krátkých zpráv více účastníkům (SMSCB) (GSM 03.41 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53144

ČSN ETS 300 938 ed. 2 (872687) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) - Specifikace linkové vrstvy (DL) (GSM 04.06 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53145

ČSN ETS 300 942 ed. 2 (872689) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Podpora služby krátkých zpráv (SMS) mezi dvěma body (PP) na rádiovém rozhraní (GSM 04.11 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53091

ČSN ETS 300 944 ed. 2 (872691) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Požadavky na funkci rádiového rozhraní (GSM 04.13 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53146

ČSN ETS 300 913 ed. 2 (872696) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně k funkcím přizpůsobení terminálů (TAF) pro pohyblivé stanice (MS) (GSM 07.01 verze 5.4.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53147

ČSN ETS 300 914 ed. 2 (872697) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající asynchronních přenosových možností (GSM 07.02 verze 5.2.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53148

ČSN ETS 300 915 ed. 2 (872698) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce přizpůsobení terminálů (TAF) pro služby využívající synchronních přenosových možností (GSM 07.03 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53149

ČSN ETS 300 930 ed. 2 (872716) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Funkce pohyblivé stanice (MS) v klidovém stavu a ve stavu skupinového příjmu (GSM 03.22 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53150

ČSN ETS 300 976 ed. 2 (872742) - září 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecné požadavky na spolupráci veřejné pozemní pohyblivé sítě (PLMN) a digitální sítě integrovaných služeb (ISDN) nebo veřejné komutované telefonní sítě (PSTN) (GSM 09.07 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53188

ČSN ETS 300 174/změna A1 (873523) - září 1998

Síťová hlediska (NA). Digitální kódování složkových televizních signálů pro aplikaci příspěvkové kvality v rozsahu 34 - 45 Mbit/s

32 Kč vč. DPH
53393

ČSN ETS 300 790 ed. 1 (873593) - září 1998

Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - Architektura bezpečnosti pro UPT fáze 2 - Specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53394

ČSN ETS 300 791 ed. 1 (873594) - září 1998

Síťová hlediska (NA) - Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - Architektura bezpečnosti pro UPT fáze 2 - Specifikace zkoušky shody (CTS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53395

ČSN ETS 300 779 ed. 1 (873595) - září 1998

Síťová hlediska (NA) - Univerzální osobní telekomunikace (UPT) - Fáze 1 - Popis služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53194

ČSN ETS 300 175-6 ed. 2/změna A1 (875011) - září 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 6: Identifikace a adresování

32 Kč vč. DPH
53084

ČSN ETS 300 175-7 ed. 3 (875011) - září 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Společné rozhraní (CI) - Část 7: Zabezpečení proti zneužití a odposlechu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53189

ČSN ETS 300 373/změna A1 (875029) - září 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES). Technické vlastnosti a metody měření námořních pohyblivých vysílačů a přijímačů, pracujících v pásmech středních a krátkých vln

32 Kč vč. DPH
53190

ČSN EN 300 444 V1.2.2 (875035) - září 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil generického přístupu (GAP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53113

ČSN ETS 300 765-1 ed. 1 (875514) - září 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Profil přístupu v místním rádiovém okruhu (RAP) - Část 1: Základní telefonní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53385

ČSN ETS 300 759 ed. 1 (875515) - září 1998

Digitální bezšňůrové telekomunikace (DECT) - Autentizační modul DECT (DAM) - Zkušební specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53396

ČSN ETS 300 777-4 ed. 1 (875804) - září 1998

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 4: Rozšíření zdokonalených videotextových rozhraní člověk - stroj (VEMMI) pro podporu širokopásmových multimediálních informačních vyhledávacích služeb

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53383

ČSN ETS 300 807 ed. 1 (875806) - září 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Nízkofrekvenční charakteristiky koncových zařízení určených k podpoře konferenčních služeb v ISDN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53397

ČSN ETS 300 460 ed. 1/změna A1 (876019) - září 1998

Družicové pozemské stanice a systémy (SES) - Námořní pohyblivé pozemské stanice (MMESs), pracující v pásmech 1,5/1,6 GHz, zajišťující datové spojení s nízkou rychlostí (LBRDCs) pro globální námořní tísňový a bezpečnostní systém (GMDSS) - Technické vlastnosti a metody měření

32 Kč vč. DPH
53399

ČSN ETS 300 735 ed. 1 (876025) - září 1998

Družicové sítě osobních komunikací (S-PCN) - Možnosti řízení sítě (NCF) pro pohyblivé pozemské stanice (MES) včetně přenosných pozemských stanic, pro S-PCN v pásmech 1,6/2,4 GHz a 2,0 GHz, zajišťující hlasové a/nebo datové komunikace v pohyblivé družicové službě (MSS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53382

ČSN ETS 300 356-31 ed. 1 (877068) - září 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 31: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS) pro základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53378

ČSN ETS 300 356-32 ed. 1 (877068) - září 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 32: Specifikace struktury zkušební sestavy a cíle zkoušek (TSS&TP) pro základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53380

ČSN ETS 300 356-33 ed. 1 (877068) - září 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Uživatelská část ISDN (ISUP) verze 2 pro mezinárodní rozhraní - Část 33: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro základní služby

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53193

ČSN ETS 300 771-1 ed. 1 (877120) - září 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Specifikace rozhraní vrstvy 3 mezi uživatelem a sítí B-ISDN pro řízení volání a přenosu od bodu k více bodům - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53381

ČSN ETS 300 346 ed. 1 (877122) - září 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Signalizační systém číslo 7 - Zkušební zařízení protokolu (MT) části přenosu zpráv (MTP)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53388

ČSN ETS 300 115 ed. 2 (877523) - září 1998

Veřejná komutovaná telefonní síť (PSTN) - Specifikace kategorie II duplexních modemů 300 bit/s normalizovaných pro použití v PSTN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53191

ČSN EN 300 748 V1.1.2 (877572) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Vícebodové obrazové distribuční systémy (MVDS) na 10 GHz a výše

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53389

ČSN ETS 300 417-2-2 ed. 1 (878525) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 2-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstvy fyzického oddělení synchronní digitální hierarchie (SDH) a plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53390

ČSN ETS 300 417-3-2 ed. 1 (878525) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Generické požadavky na funkčnost přepravy dat pro zařízení - Část 3-2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace (ICS) funkcí vrstev sekcí regenerátoru a multiplexu synchronního transportního modulu (STM-N)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53391

ČSN EN 300 631-1 V1.1.1 (878548) - září 1998

Přenos a multiplexování (TM) - Digitální radioreléové systémy (DRRS) - Část 1: Antény pro rádiové spoje mezi dvěma body (P-P) v pásmu 1 GHz až 3 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53094

ČSN ETS 300 294 ed. 3 (879005) - září 1998

Televizní systémy - Signalizace o širokoúhlém obrazu (WSS) v 625 řádkovém televizním systému

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53097

ČSN EN 300 421 V1.1.2 (879006) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro družicové služby pracující v pásmu 11/12 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53098

ČSN EN 300 429 V1.1.2 (879007) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro kabelové systémy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53100

ČSN EN 300 472 V1.2.2 (879009) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Specifikace pro přenos teletextu v bitovém toku DVB systému B podle ITU-R

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53102

ČSN EN 300 473 V1.1.2 (879010) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Distribuční systémy s družicovou společnou televizní anténou (SMATV)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53121

ČSN EN 300 744 V1.1.2 (879016) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Struktura rámce, kódování kanálů a modulace pro zemskou digitální televizi

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53122

ČSN EN 300 749 V1.1.2 (879019) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Mikrovlnné vícebodové distribuční systémy (MMDS) pod 10 GHz

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53123

ČSN ETS 300 743 ed. 1 (879024) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Systémy titulkování

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53124

ČSN ETS 300 799 ed. 1 (879025) - září 1998

Digitální rozhlasové vysílání (DAB) - Distribuční rozhraní - Rozhraní přepravy souboru (ETI)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53386

ČSN ETS 300 802 ed. 1 (879026) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Protokoly nezávislé na síti pro interaktivní služby DVB

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53387

ČSN ETS 300 813 ed. 1 (879027) - září 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Rozhraní DVB v sítích plesiochronní digitální hierarchie (PDH)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč vč. DPH
53125

ČSN EN 300 171 V1.2.1 (879503) - září 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Řídicí hlediska základních služeb v okruhovém režimu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53126

ČSN EN 300 172 V1.4.1 (879504) - září 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Základní služby v okruhovém režimu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53127

ČSN EN 301 047 V1.1.1 (879535) - září 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Tranzitní čítač jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53085

ČSN EN 301 048 V1.1.1 (879536) - září 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Protokol meziústřednové signalizace - Tranzitní čítač jako přídavný rys sítě

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53088

ČSN EN 301 049 V1.1.1 (879537) - září 1998

Soukromá síť integrovaných služeb (PISN) - Specifikace, funkční modely a informační toky - Vícerychlostní přenosové služby v okruhovém režimu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč vč. DPH
53323

ČSN EN 1399 (917865) - září 1998

Pružné podlahové krytiny - Zjišťování odolnosti vůči zamáčknuté a hořící cigaretě

125 Kč vč. DPH