ČSN EN 10140 (420038) Zrušená norma

Pásy ocelové válcované za studena - Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma platí pro ocelové pásy ve svitcích a podélně dělené pruhy, s tloušťkou do 10 mm a s šířkou < 600 mm, z nelegovaných a legovaných ocelí - kromě ocelí korozivzdorných a žáruvzdorných - a výrobků uvedených v 1.2. Použití této evropské normy pro výrobky jiných rozměrů se musí zvlášť dohodnout.
Tato evropská norma neplatí pro ploché výrobky válcované za studena, pro které existují samostatné normy, zejména pro tyto následující výrobky:
- plechy a pásy pro elektrotechniku izotropní válcované za studena (EN 10106),
- plechy a pásy pro elektrotechniku anizotropní (EN 10107),
- plechy a pásy pro elektrotechniku válcované za studena, dodávané bez závěrečného žíhání
(EN 10126 a EN 10165),
- ploché výrobky bez povlaku válcované za studena z hlubokotažných ocelí a z ocelí s vyšší mezí kluzu pro tváření za studena (EN 10131),
- tenké plechy ve svitcích válcované za studena (EN 10205).

Označení ČSN EN 10140 (420038)
Katalogové číslo 50319
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963503196
Norma byla zrušena k 1. 1. 2007
a nahrazena ČSN EN 10140 (420038)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)