Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 60947-2 (354101) Zrušená norma

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 3541 Silové spínače nn

ICS: 29.120.50 Pojistky a ostatní zařízení pro nadproudové jištění

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro jističe, jejichž hlavní kontakty jsou určeny pro zapojení do obvodů, jejichž jmenovité napětí nepřevyšuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Obsahuje též doplňující požadavky pro jističe s vestavěnými pojistkami.
Platí pro jakékoliv jmenovité proudy, způsob konstrukce nebo navrhované použití jističů.
Požadavky na jističe, které mají poskytovat také ochranu proti zemnímu spojení, jsou uvedeny v příloze B.
Doplňující požadavky na jističe s elektronickou nadproudovou ochranou jsou uvedeny v příloze F.
Doplňující požadavky na jističe pro soustavy IT jsou uvedeny v příloze H.
Dodatečné požadavky na jističe, používané pro přímé spouštění motorů, jsou uvedeny v IEC 947-4-1, která platí pro stykače a spouštěče motorů nn.
Požadavky na jističe pro ochranu instalací v budovách a pro podobné aplikace, a navržené pro používání nepoučenými osobami, jsou uvedeny v IEC 898.
Požadavky na jističe pro zařízení (např. elektrické spotřebiče) jsou uvedeny v IEC 934.
Pro určité specifické aplikace (např. trakce, válcovací tratě, lodě) mohou být nutné zvláštní nebo doplňující požadavky.
POZNÁMKA - Jističe, které jsou předmětem této normy, mohou být vybaveny spouštěmi pro samočinné vypnutí za předem stanovených podmínek, jiných než jsou podmínky nadproudu a podpětí, jako např. změna směru toku výkonu nebo proudu. Tato norma nepojednává o prověřování činnosti za takto předem stanovených podmínek.
Účelem této normy je stanovit:
a) vlastnosti jističů,
b) podmínky, kterým jističe musí vyhovět s ohledem na:
1) činnost a chování za normálního provozu,
2) činnost a chování v případě přetížení a zkratu, včetně koordinace v provozu
(selektivita a záložní ochrana),
3) dielektrické vlastnosti,
c) zkoušky určené k prověření, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být použity
pro tyto zkoušky,
d) informace, které mají být vyznačeny na přístrojích nebo dodány s přístrojem.

Označení ČSN EN 60947-2 (354101)
Katalogové číslo 52456
Cena 770 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8590963524566
Změny a opravy opr. 11.98, A1 9.99t, A2 5.02t, Z1 3.04t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 60947-2 ed. 2 (354101)
Tato norma nahradila ČSN EN 60947-2 (354101) z července 1997
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 60947-1 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 60947-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-3 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače