ČSN EN 60947-2 (354101) Zrušená norma

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 2: Jističe

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma platí pro jističe, jejichž hlavní kontakty jsou určeny pro zapojení do obvodů, jejichž jmenovité napětí nepřevyšuje 1 000 V AC nebo 1 500 V DC. Obsahuje též doplňující požadavky pro jističe s vestavěnými pojistkami.
Platí pro jakékoliv jmenovité proudy, způsob konstrukce nebo navrhované použití jističů.
Požadavky na jističe, které mají poskytovat také ochranu proti zemnímu spojení, jsou uvedeny v příloze B.
Doplňující požadavky na jističe s elektronickou nadproudovou ochranou jsou uvedeny v příloze F.
Doplňující požadavky na jističe pro soustavy IT jsou uvedeny v příloze H.
Dodatečné požadavky na jističe, používané pro přímé spouštění motorů, jsou uvedeny v IEC 947-4-1, která platí pro stykače a spouštěče motorů nn.
Požadavky na jističe pro ochranu instalací v budovách a pro podobné aplikace, a navržené pro používání nepoučenými osobami, jsou uvedeny v IEC 898.
Požadavky na jističe pro zařízení (např. elektrické spotřebiče) jsou uvedeny v IEC 934.
Pro určité specifické aplikace (např. trakce, válcovací tratě, lodě) mohou být nutné zvláštní nebo doplňující požadavky.
POZNÁMKA - Jističe, které jsou předmětem této normy, mohou být vybaveny spouštěmi pro samočinné vypnutí za předem stanovených podmínek, jiných než jsou podmínky nadproudu a podpětí, jako např. změna směru toku výkonu nebo proudu. Tato norma nepojednává o prověřování činnosti za takto předem stanovených podmínek.
Účelem této normy je stanovit:
a) vlastnosti jističů,
b) podmínky, kterým jističe musí vyhovět s ohledem na:
1) činnost a chování za normálního provozu,
2) činnost a chování v případě přetížení a zkratu, včetně koordinace v provozu
(selektivita a záložní ochrana),
3) dielektrické vlastnosti,
c) zkoušky určené k prověření, že tyto podmínky byly splněny, a metody, které mají být použity
pro tyto zkoušky,
d) informace, které mají být vyznačeny na přístrojích nebo dodány s přístrojem.

Označení ČSN EN 60947-2 (354101)
Katalogové číslo 52456
Cena 770 Kč770
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 110 stran formátu A4
EAN kód 8590963524566
Změny a opravy opr. 11.98, A1 9.99t, A2 5.02t, Z1 3.04t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2006
a nahrazena ČSN EN 60947-2 ed. 2 (354101)
Tato norma nahradila ČSN EN 60947-2 (354101) z července 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60947-1 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 1: Všeobecná ustanovení

ČSN EN 60947-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-2 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 2: Jističe

ČSN EN 60947-3 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

ČSN EN 60947-4-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN 60947-4-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-2: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a spouštěče motorů na střídavý proud

ČSN EN 60947-4-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-3: Stykače a spouštěče motorů - Polovodičové regulátory a stykače na střídavý proud pro nemotorické zátěže

ČSN EN 60947-5-1 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-1: Přístroje a spínací ústrojí řídicích obvodů - Elektromechanické přístroje řídicích obvodů

ČSN EN 60947-5-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řidicí přístroje nízkého napětí - Část 5-2: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Bezdotykové spínače

ČSN EN 60947-5-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-3: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s definovaným chováním při poruše (PDDB)

ČSN EN 60947-5-4 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-4: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Metody odhadu technických parametrů slaboproudých kontaktů - Zvláštní zkoušky

ČSN EN 60947-5-5 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-5: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Přístroje pro elektrické nouzové zastavení s mechanickým zajištěním

ČSN EN 60947-5-6 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 5-6: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Stejnosměrné rozhraní pro bezdotykové snímače a spínací zesilovače (NAMUR)

ČSN EN 60947-5-7 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-7: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Požadavky na bezdotykové přístroje s analogovým výstupem

ČSN EN 60947-5-8 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-8: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Trojpolohové uvolňovací spínače

ČSN EN 60947-5-9 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 5-9: Přístroje a spínací prvky řídicích obvodů - Průtokové spínače

ČSN EN 60947-6-1 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 6-1: Spínače s více funkcemi - Přepínací zařízení

ČSN EN 60947-6-2 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 6-2: Spínače s více funkcemi - Řídicí a ochranné spínací přístroje (nebo zařízení) (CPS)

ČSN EN 60947-7-1 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-1: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro měděné vodiče

ČSN EN 60947-7-2 ed. 3 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-2: Pomocná zařízení - Svorkovnice pro ochranné měděné vodiče

ČSN EN 60947-7-3 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-3: Pomocná zařízení - Bezpečnostní požadavky na pojistkové svorkovnice

ČSN EN 60947-7-4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

ČSN EN 60947-8 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nn - Část 8: Řídicí jednotky pro vestavné tepelné ochrany (PTC) točivých elektrických strojů

ČSN EN IEC 60947-4-1 ed. 4 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 4-1: Stykače a spouštěče motorů - Elektromechanické stykače a spouštěče motorů

ČSN EN IEC 60947-7-4 ed. 2 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 7-4: Pomocná zařízení - Požadavky na svorkovnice PCB pro měděné vodiče

ČSN EN IEC 60947-9-1 (354101)
Spínací a řídicí přístroje nízkého napětí - Část 9-1: Aktivní systémy pro zmírnění poruch oblouku - Zařízení pro zhášení oblouku