ČSN 56 8312 (568312)

Zmrazené broskve

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 75-1981. Údaje souhlasné s tímto kodexem jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Norma je určena pro zmrazené broskve odrůd Prunus persica L. podle dále v normě uvedené definice, které jsou určeny k přímé spotřebě bez dalšího zpracování s výjimkou přebalení, pokud je požadováno. Nevztahuje se na výrobek určený pro další zpracování nebo pro jiné průmyslové účely. Za pozornost stojí kapitola 6 - Hygiena, která je zcela zpracována v duchu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Konkrétně v čl.6.1 je uvedeno, že se postupuje podle platných předpisů, jímž je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294/1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení. Obdobně pak v kapitole 7 - Značení se požaduje provádět je podle platných předpisů, jimiž se rozumí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e" a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny. Norma má ovšem i řadu dalších ustanovení vztahujících se k zajištění zdravotní bezpečnosti, resp. k prevenci nežádoucí kontaminace. Norma např. podrobně specifikuje znaky jakosti (v tom i z hygienického hlediska, tedy např. bez cizích příměsí, bez cizích vůní a příchutí, apod). Norma stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. poukazuje na metody jejich zjišťování ( ověřování). ČSN 56 8312 byla vydána v září 1998.

Označení ČSN 56 8312 (568312)
Katalogové číslo 52256
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963522562
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 83 12
  • ČSN 568312
  • ČSN 56 83 12 : 1998
  • ČSN 568312:1998
  • ČSN 56 8312:1998
foo