ČSN 56 8313 (568313)

Zmrazené borůvky

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 0 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

V této normě jsou zapracovány údaje z CODEX STAN 76-1981. Údaje souhlasné s tímto kodexem jsou označeny postranní čarou na levém okraji. Norma je určena pro zmrazené borůvky odrůd Vaccinium myrtillus L. podle dále v normě uvedené definice, které jsou určeny k přímé spotřebě bez dalšího zpracování s výjimkou přebalení, pokud je požadováno. Nevztahuje se na výrobek určený pro další zpracování nebo pro jiné průmyslové účely. Za pozornost stojí kapitola 6 - Hygiena, která je zcela zpracována v duchu zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů. Konkrétně v čl.6.1 je uvedeno, že se postupuje podle platných předpisů, jímž je vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 294 /1997 Sb., o mikrobiologických požadavcích na potraviny, způsobu jejich kontroly a hodnocení. Obdobně pak v kapitole 7 - Značení se požaduje provádět je podle platných předpisů, jimiž se rozumí vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 324/1997 Sb., o způsobu označování potravin a tabákových výrobků, o přípustné odchylce od údajů o množství výrobku označeného symbolem "e" a podle vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 326/1997 Sb., kterou se provádí § 18 písm. a), d), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, pro zmrazené potraviny. Norma má ovšem i řadu dalších ustanovení vztahujících se k zajištění zdravotní bezpečnosti, resp. k prevenci nežádoucí kontaminace. Norma např. podrobně specifikuje znaky jakosti (v tom i z hygienického hlediska, tedy např. bez cizích příměsí a prakticky bez štěrku a písku, bez cizích vůní a příchutí, apod). Norma stanovuje některé kvalitativní znaky (jakosti) významné pro hygienu výživy, popř. poukazuje na metody jejich zjišťování (ověřování). ČSN 56 8313 byla vydána v září 1998.

Označení ČSN 56 8313 (568313)
Katalogové číslo 52257
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963522579
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 56 83 13
  • ČSN 568313
  • ČSN 56 83 13 : 1998
  • ČSN 568313:1998
  • ČSN 56 8313:1998
foo