ČSN EN 60831-1 (358202) Zrušená norma

Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

ČSN EN 60831-1 Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 831 platí pro jednotky a baterie určené pro použití především pro zlepšení účiníku střídavých výkonových systémů do 1 000 V jmenovitého napětí včetně a pro kmitočet od 15 Hz do 60 Hz.
Tato část IEC 831 se také vztahuje na kondenzátory určené pro použití v obvodech výkonových filtrů. Doplňující definice, požadavky a zkoušky filtračních kondenzátorů jsou uvededeny v příloze A.

Dále uvedené kondenzátory jsou vyjmuty z této části IEC 831:
- Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé systémy do jmenovitého napětí 1 000 V včetně (IEC 931).
- Paralelní silové kondenzátory pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím nad 1 000 V (IEC 871).
- Kondenzátory určené pro indukční ohřívací zařízení pracující při kmitočtech mezi 40 Hz a 24 000 Hz (IEC 110).
- Sériové kondenzátory pro výkonové systémy (IEC 143).
- Kondenzátory pro střídavé motory (IEC 252).
- Vazební kondenzátory a kapacitní děliče (IEC 358).
- Kondenzátory pro použití ve výkonových elektronických obvodech (IEC 1071).
- Malé střídavé kondenzátory pro obvody trubkových fluorescenčních a jiných výbojkových svítidel (IEC 1048 a IEC 1049).
- Kondenzátory pro potlačení rušení radiových kmitočtů (připravuje se).
- Kondenzátory určené pro použití v různých typech elektrického zařízení, které jsou pokládány za jeho komponenty.
- Kondenzátory určené pro použití při stejnosměrném napětí přiložené na napětí střídavé.

Standardní příslušenství, jako jsou izolátory, spínače, přístrojové transformátory, pojistky, atd. musí odpovídat příslušným normám IEC.
Předmětem této části IEC 831 je:
a) formulace jednotných předpisů týkajících se provedení, zkoušení a parametrů;
b) formulace specifických bezpečnostních předpisů;
c) stanovení pokynů pro montáž a provoz.

Označení ČSN EN 60831-1 (358202)
Katalogové číslo 52759
Cena 350 Kč350
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 36 stran formátu A4
EAN kód 8590963527598
Změny a opravy A1 9.03t, Z1 11.14t
Norma byla zrušena k 18. 3. 2017
a nahrazena ČSN EN 60831-1 ed. 2 (358202)
Tato norma nahradila ČSN EN 60831-1 (358202) z července 1997
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 60831-1 ed. 2 (358202)
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Obecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

ČSN EN 60831-2 ed. 2 (358202)
Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce