ČSN EN 61196-2 ed. 2 (347721) Zrušená norma

Vysokofrekvenční kabely - Část 2: Dílčí specifikace polotuhých vysokofrekvenčních a koaxiálních kabelů s polytetrafluórethylenovou (PTFE) izolací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma stanovuje požadavky na polotuhé vysokofrekvenční a koaxiální kabely s polytetrafluóretylénovou (PTFE) izolací. Používá se spolu s kmenovou specifikací IEC 61196-1. Předmětem normy je předepsat doporučené hodnoty a parametry a vybrat z kmenové specifikace vhodné postupy hodnocení jakosti, zkušební a měřicí metody a stanovit obecné požadavky na technické údaje polotuhých koaxiálních kabelů včetně doplňkových zkušebních metod.

Označení ČSN EN 61196-2 ed. 2 (347721)
Katalogové číslo 70996
Cena 550 Kč550
Datum schválení 1. 8. 2004
Datum účinnosti 1. 9. 2004
Jazyk angličtina (obsahuje anglický text a českou titulní stranu)
Počet stran 56 stran formátu A4
EAN kód 8590963709963
Změny a opravy Z1 7.16t
Norma byla zrušena k 22. 1. 2019
a nahrazena ČSN EN 61196-10 (347721)
Tato norma nahradila ČSN EN 61196-2 (347721) z září 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61196-10 (347721)
Koaxiální komunikační kabely - Část 10: Dílčí specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

ČSN EN 61196-10-1 (347721)
Koaxiální komunikační kabely - Část 10-1: Vzorová předmětová specifikace polotuhých kabelů s polytetrafluorethylenovým (PTFE) dielektrikem

ČSN EN 61196-3 (347721)
Vysokofrekvenční kabely - Část 3: Dílčí specifikace koaxiálních kabelů pro lokální počítačové sítě

ČSN EN 61196-3-2 (347721)
Vysokofrekvenční kabely - Část 3-2: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s plným dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

ČSN EN 61196-3-3 (347721)
Vysokofrekvenční kabely - Část 3-3: Koaxiální kabely pro digitální přenosy pro horizontální vnitřní instalace - Předmětová specifikace pro koaxiální kabely s pěnovým dielektrikem pro lokální počítačové sítě s dosahem 185 m a do 10 Mb/s

ČSN EN 61196-4 (347721)
Koaxiální komunikační kabely - Část 4: Dílčí specifikace vyzařujících kabelů