Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1281-1 (852112) Zrušená norma

Anestetická a dýchací zařízení - Kuželové spojky - Část 1: Spojky s vnějším a vnitřním kuželem

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN 1281-1 (852112)
Katalogové číslo 52602
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963526027
Změny a opravy A1 11.99t
Norma byla zrušena k 1. 12. 2004
a nahrazena ČSN EN ISO 5356-1 (852111)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1281-1:1997. Evropská norma EN 1281-1:1997 má status české technické normy. Tato první část evropské normy stanoví požadavky na rozměry a kalibry pro spojky s vnějším a vnitřním kuželem a požadavky na funkci zámkových spojek používaných ve zdravotnických prostředcích, např. v dýchacích systémech, systémech čištění anestetického plynu a odpařovačích. Tato evropská norma nestanoví požadavky na zdravotnické prostředky a příslušenství, které mají být vybaveny těmito spojkami. Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Antistatické a elektricky vodivé spojky, kapitolu 5 - Materiály, kapitolu 6 - Kovové kuželové spojky, kapitolu 7 - Nekovové kuželové spojky, kapitolu 8 - Zámková spojka 22 mm, kapitolu 9 - Značení a kapitolu 10 - Informace poskytované výrobcem. Dále norma uvádí informativní Přílohu A, normativní Přílohy B, C, D, E a informativní Přílohy F, G a Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující kapitoly této normy, podrobně uvedené v tabulce ZA.1, podporují splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/ EHS. Shoda s kapitolami této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO (EFTA)." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1281-1 (85 2112) byla vydána v září 1998.

Náhled obsahu normy