Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 794-1 (852101) Zrušená norma

Plicní ventilátory - Část 1: Zvláštní požadavky na ventilátory pro intenzivní péči

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN 794-1 (852101)
Katalogové číslo 52421
Cena 440 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 9. 1998
Datum účinnosti 1. 10. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963524214
Změny a opravy A1 8.01t
Norma byla zrušena k 1. 10. 2009
a nahrazena ČSN EN 794-1 +A2 (852101)
Tato norma nahradila ČSN 85 2104 (852104) z prosince 1982
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 794-1:1997. Evropská norma EN 794-1:1997 má status české technické normy. Anotace obsahu: Tato evropská norma pro plicní ventilátory, vypracovaná na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu, podporuje splnění podstatných požadavků směrnice EU 93/42/EHS. Tato část normy stanoví požadavky na plicní ventilátory určené k použití v intenzivní péči, část 2 platí pro plicní ventilátory pro domácí použití. Další části, týkající se např. pohotovostních a transportních ventilátorů a přístrojů pro tryskovou a vysokofrekvenční nebo oscilační ventilaci jsou v jednání. Požadavky na ventilátory určené pro použití v anesteziologii stanoví EN 740. Tato první část evropské normy EN 794 stanoví požadavky na plicní ventilátory určené pro lékařské použití. Další části, týkající se např. pohotovostních a transportních ventilátorů, ventilátorů pro domácí použití a nedávného vývoje např. tryskové a vysokofrekvenční nebo oscilační ventilace jsou v jednání. Požadavky na ventilátory určené pro použití v anesteziologii stanoví prEN 740. Norma obsahuje tyto oddíly: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Podmínky prostředí, oddíl 3 - Ochrana před nebezpečím úrazu elektrických proudem, oddíl 4 - Ochrana před mechanickým nebezpečím, oddíl 5 - Ochrana před působením nežádoucího nebo nadměrného záření, oddíl 6 - Ochrana před nebezpečím vznícení hořlavých anestetických směsí, oddíl 7 - Ochrana před nadměrnými teplotami a jiným ohrožením bezpečnosti, oddíl 8 - Přesnost provozních údajů a ochrana před nebezpečným výstupem, oddíl 9 - Abnormální provoz a poruchové stavy. Zkoušky vlivu prostředí a oddíl 10 - Požadavky na konstrukci. Dále norma obsahuje informativní Přílohu AA, normativní Přílohu BB, informativní Přílohy CC, DD, EE, normativní Přílohu FF a informativní Přílohu ZA. V této příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN/CENELEC Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO/EFTA) a podporuje splnění podstatných požadavků směrnic EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobky, které jsou předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy (viz tabulka ZA.1) podporují splnění požadavků směrnice 93/42/EHS. Shoda s ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO/EFTA." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 794-1 (85 2101) byla vydána v září 1998. Nahradila ČSN 85 2104 z listopadu 1982.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 794-3 +A2 (852101)
Plicní ventilátory - Část 3: Zvláštní požadavky na pohotovostní a transportní ventilátory