ČSN (normy i změny) ze srpna 1998

zobrazit normy po skupinách

14 Chladicí technika

ČSN EN 810 (143018) - srpen 1998

Odvlhčovače s elektricky poháněnými kompresory - Zkoušky jmenovitých hodnot, značení, provozní požadavky a list s technickými údaji

230 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 5167-1/změna Z1 (257710) - srpen 1998

Měření průtoku tekutin pomocí snímačů diferenčního tlaku. Část 1: Clony, dýzy a Venturiho trubice vložené do zcela vyplněného potrubí kruhového průřezu

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN 26 9111/změna Z1 (269111) - srpen 1998

Prosté palety. Základní parametry

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 26 9112/změna Z3 (269112) - srpen 1998

Vratné prosté palety. Technické požadavky a zkoušení

65 Kč

ČSN 26 9120/změna Z1 (269120) - srpen 1998

Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Základní parametry

32 Kč

ČSN 26 9121/změna Z1 (269121) - srpen 1998

Palety ohradové, skříňové a sloupkové. Technické požadavky a zkoušení

32 Kč

ČSN 26 9122/změna Z1 (269122) - srpen 1998

Palety ohradové, skříňové a sloupkové pro hutní materiály. Základní parametry

32 Kč

ČSN EN 1432 (269374) - srpen 1998

Výměnné nástavby - Nádržkové výměnné nástavby - Rozměry, požadavky, metody zkoušení, podmínky provozu

350 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 3769 (318211) - srpen 1998

Letectví a kosmonautika - Elektrolytické leštění korozivzdorných ocelí a žáruvzdorných slitin

125 Kč

ČSN EN 2808 (318250) - srpen 1998

Letectví a kosmonautika - Anodická oxidace titanu a slitin titanu

190 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN EN 61000-4-24 (333432) - srpen 1998

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 4: Zkušební a měřicí technika - Oddíl 24: Zkušební metody pro ochranné prostředky pro rušení HEMP šířené vedením - Základní norma EMC

230 Kč

ČSN IEC 870-4 (334641) - srpen 1998

Systémy a zařízení pro dálkové ovládání - Část 4: Požadavky na vlastnosti

340 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 61067-1 (346543) - srpen 1998

Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 1: Definice, třídění a všeobecné požadavky

190 Kč

ČSN EN 61067-2 (346543) - srpen 1998

Specifikace tkanic ze skleněných vláken a z vláken skleněných a polyesterových - Část 2: Zkušební metody

190 Kč

ČSN EN 61068-1 (346544) - srpen 1998

Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 1: Definice, označování a všeobecné požadavky

125 Kč

ČSN EN 61068-2 (346544) - srpen 1998

Specifikace tkanic z polyesterových vláken - Část 2: Zkušební metody

125 Kč

ČSN IEC 674-2/změna Z1 (346573) - srpen 1998

Specifikace plastových fólií pro elektrotechnické účely - Část 2: Zkušební metody

Změna byla zrušena k 23. prosinci 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60156 (346716) - srpen 1998

Izolační kapaliny - Stanovení průrazného napětí při síťovém kmitočtu - Zkušební metoda

230 Kč

ČSN IEC 963 (346737) - srpen 1998

Specifikace nepoužitých polybutenů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN IEC 332-3/změna Z1 (347113) - srpen 1998

Zkoušky elektrických kabelů v podmínkách požáru. Část 3: Zkoušky vodičů nebo kabelů ve svazcích

Změna byla zrušena k 1. srpnu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 34 7660-3A (347660) - srpen 1998

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými koncentrickými jádry

230 Kč

ČSN 34 7660-3F (347660) - srpen 1998

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 3F: Kabely s dodatečnými nebo doplňujícími požadavky na měření kyslíkového čísla materiálů

190 Kč

ČSN 34 7660-4A (347660) - srpen 1998

Silové kabely 0,6/1 kV odolné proti ohni ve speciálním provedení pro elektrárny - Oddíl 4A: Kabely s měděnými nebo hliníkovými plnými nebo lanovanými jádry

230 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN 35 0000-14/změna Z1 (350000) - srpen 1998

Točivé elektrické stroje. Část 14: Mechanické kmitání strojů s výškou osy od 56 mm. Měření, hodnocení a mezní hodnoty mohutnosti kmitání

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2005.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-18-1/změna A1 (350000) - srpen 1998

Točivé elektrické stroje. Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů. Oddíl 1: Všeobecné návody

Změna byla zrušena k 1. květnu 2013.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-18-21/změna A1 (350000) - srpen 1998

Točivé elektrické stroje. Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů. Oddíl 21: Zkoušky vinutých vinutí. Tepelné hodnocení a klasifikace

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-18-21/změna A2 (350000) - srpen 1998

Točivé elektrické stroje. Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů. Oddíl 21: Zkoušky vinutých vinutí. Tepelné hodnocení a klasifikace

Změna byla zrušena k 24. říjnu 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-18-31/změna A1 (350000) - srpen 1998

Točivé elektrické stroje - Část 18: Funkční hodnocení izolačních systémů - Oddíl 31: Zkoušky vinutí se šablonovými cívkami - Tepelné hodnocení a klasifikace izolačních systémů strojů do 5 MV.A a 15 kV

Změna byla zrušena k 30. červenci 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60034-2/změna A1 (350000) - srpen 1998

Točivé elektrické stroje - Část 2: Metody určování ztrát a účinnosti točivých elektrických strojů ze zkoušek (s výjimkou strojů pro trakční vozidla)

Změna byla zrušena k 1. lednu 2019.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN IEC 457-2 (353820) - srpen 1998

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 2: Pevné přesné koaxiální vedení s impedancí 50 ohmů a průměrem 7 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 457-3 (353820) - srpen 1998

Pevná přesná koaxiální vedení a přidružené přesné konektory - Část 3: Pevné přesné koaxiální vedení s průměrem 14 mm a přidružený hermafroditický přesný koaxiální konektor - Charakteristické impedance 50 ohmů a 75 ohmů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN IEC 339-1 (353821) - srpen 1998

Pevná koaxiální přenosová vedení a přidružené přírubové konektory pro všeobecné účely - Část 1: Všeobecné požadavky a metody měření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60947-3/Cor.1 (354101) - srpen 1998

Spínací a řídicí přístroje nn - Část 3: Spínače, odpojovače, odpínače a pojistkové kombinace

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60669-1/změna A2 (354106) - srpen 1998

Spínače pro domovní a podobné pevné elektrické instalace - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. září 2009.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60320-1/změna A1 (354508) - srpen 1998

Nástrčky a přívodky na spotřebiče pro domácnost a podobné všeobecné použití - Část 1: Všeobecné požadavky

Změna byla zrušena k 1. červenci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 50069 +A1 (357179) - srpen 1998

Složené svařované kryty ze slitin hliníku na odlitky a pro tváření pro plynem izolované vysokonapěťové rozváděče

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.01t, Oprava 2 6.08t, Z1 4.19t

Norma bude zrušena k 3. září 2021 (zobrazit náhrady).

302 Kč

ČSN EN 60931-1 (358203) - srpen 1998 aktuální vydání

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 1: Všeobecně - Provedení, zkoušení a dimenzování - Bezpečnostní požadavky - Pokyny pro montáž a provoz

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.03t

475 Kč

ČSN EN 60931-3 (358203) - srpen 1998

Paralelní silové kondenzátory nesamoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 3: Vnitřní pojistky

190 Kč

ČSN EN 168200 +A1 (358412) - srpen 1998

Dílčí specifikace - Křemenné krystalové jednotky (Kvalifikační schválení)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 168201 (358412) - srpen 1998

Vzorová předmětová specifikace - Křemenné krystalové jednotky (Kvalifikační schválení)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61189-1 (359039) - srpen 1998

Zkušební metody pro elektrotechnické materiály, desky s plošnými spoji a jiné propojovací struktury a sestavy - Část 1: Všeobecné zkušební metody a metodiky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 6.02t

420 Kč

ČSN EN 180101 (359234) - srpen 1998

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné optické vláknové atenuátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 60064 (360130) - srpen 1998

Žárovky pro domácnosti a obdobné osvětlovací účely - Požadavky na provedení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
A2 8.03t, A3 11.06t, A4 7.08t, A11 8.08t, A5 4.10t

2 105 Kč

ČSN EN 60432-1/změna A1 (360131) - srpen 1998

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnost a obdobné účely

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60432-1/změna A2 (360131) - srpen 1998

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 1: Žárovky pro všeobecné osvětlování pro domácnost a obdobné účely

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60432-2/změna A2 (360131) - srpen 1998

Bezpečnostní požadavky pro žárovky. Část 2: Halogenové žárovky pro domácnost a obdobné účely

Změna byla zrušena k 1. lednu 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60809/změna A1 (360180) - srpen 1998

Žárovky pro silniční vozidla - Rozměrové, elektrické a světelné požadavky

Změna byla zrušena k 20. lednu 2018.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61199/změna A1 (360278) - srpen 1998

Jednopaticové zářivky. Bezpečnostní požadavky

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 36 0340-2 IEC 61-2/změna Z9 (360340) - srpen 1998

Patice a objímky pro zdroje světla včetně kalibrů pro kontrolu zaměnitelnosti a bezpečnosti. Část 2: Objímky

340 Kč

ČSN EN 60335-2-29 +A2/změna Z1 (361055) - srpen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky pro nabíječe baterií (obsahuje změnu A2:1993)

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-54/změna Z1 (361055) - srpen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na spotřebiče pro čištění pro všeobecné použití

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60335-2-55/změna Z1 (361055) - srpen 1998

Bezpečnost elektrických spotřebičů pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektrické spotřebiče pro použití v akváriích a zahradních bazénech

Změna byla zrušena k 1. listopadu 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-11/změna A1 (361950) - srpen 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2-11: Zvláštní požadavky na regulátory výkonu

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-6/změna A1 (361950) - srpen 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na automatická elektrická řídicí zařízení na snímání tlaku včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. červenci 2011.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-8/změna A1 (361950) - srpen 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na elektricky ovládané vodní ventily včetně mechanických požadavků

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-2-9/změna A2 (361950) - srpen 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely. Část 2: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2008.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 60730-1/změna A1 (361960) - srpen 1998

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 1: Všeobecné požadavky

230 Kč

ČSN EN 61434 (364390) - srpen 1998

Akumulátorové články a baterie obsahující alkalický nebo jiný nekyselý elektrolyt - Pokyny pro značení proudu v normách pro alkalické akumulátorové články a baterie

125 Kč

ČSN EN 61725 (364610) - srpen 1998

Analytické vyjádření diagramů slunečních dnů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 60825-1/změna A11 (367750) - srpen 1998

Bezpečnost laserových zařízení - Část 1: Klasifikace zařízení, požadavky a pokyny pro používání

Změna byla zrušena k 1. září 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 61329 (368313) - srpen 1998

Elektroakustická zařízení - Metody měření a specifikace vlastností sounderů (elektroakustických tónových měničů)

230 Kč

ČSN EN 60645-2 (368811) - srpen 1998

Audiometry - Část 2: Přístroje pro řečovou audiometrii

230 Kč

ČSN EN 60118-12 (368860) - srpen 1998

Sluchadla - Část 12: Rozměry konektorů

230 Kč

ČSN ISO/IEC 13346-5 (369330) - srpen 1998

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 5: Struktura věty

230 Kč

ČSN ISO/IEC 8822 (369633) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice prezentační služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 10.99t, Amd.1 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-1 (369634) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 10.99t, Amd.2 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8823-2 (369634) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol orientovaný na spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8327-1 (369637) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol orientovaný na spojení: Specifikace protokolu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.2 10.99t, Amd.1 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 8327-2 (369637) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol orientovaný na spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 8326 (369638) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Definice relační služby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Amd.1 10.99t, Amd.2 10.99t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

96 Kč

ČSN ISO/IEC 9548-1 (369685) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol bez spojení: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9548-2 (369685) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Relační protokol bez spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9576-1 (369686) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol bez spojení: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ISO/IEC 9576-2 (369686) - srpen 1998

Informační technologie - Propojení otevřených systémů - Prezentační protokol bez spojení: Proforma prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN 12065 (386623) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkoušení koncentrátů pěnidel určených pro výrobu střední a těžké pěny a zkoušení hasicích prášků pro hašení požárů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 12066 (386624) - srpen 1998

Zařízení pro zkapalněný zemní plyn - Zkouška izolace nádrže zkapalněného zemního plynu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN 10067 (420023) - srpen 1998

Tyče ploché hlavičkové válcované za tepla - Rozměry, mezní úchylky rozměrů a hmotnosti a tolerance tvaru

190 Kč

46 Zemědělství

ČSN 46 1010/změna Z4 (461010) - srpen 1998

Společná ustanovení pro obiloviny, luštěniny a olejniny

Změna byla zrušena k 1. prosinci 2002.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN 46 1100-1 (461100) - srpen 1998

Obilí potravinářské - Část 1: Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.01t

157 Kč

ČSN 46 1200-1 (461200) - srpen 1998

Obiloviny - Část 1: Společná ustanovení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 7.01t, Z2 8.02t

189 Kč

49 Průmysl dřevozpracující

ČSN EN 84 (490686) - srpen 1998 aktuální vydání

Ochranné prostředky na dřevo - Urychlené stárnutí ošetřeného dřeva pro biologické zkoušky - Postup vyluhováním

125 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN 12014-1 (560021) - srpen 1998

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 9.00t

190 Kč

ČSN EN 12014-5 (560021) - srpen 1998

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 12.99t

360 Kč

ČSN 56 9151 (569151) - srpen 1998

Zmrazený květák

340 Kč

57 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 57 2109/změna Z1 (572109) - srpen 1998

Slepičí vejce konzumní tříděná

32 Kč

58 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN 58 0510/změna Z7 (580510) - srpen 1998

Koření tropické a subtropické

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN ISO 11165 (580526) - srpen 1998

Šalvěj sušená (Salvia officinalis L.) - Specifikace

125 Kč

ČSN ISO 6754 (580527) - srpen 1998

Tymián sušený (Thymus vulgaris L.) - Specifikace

125 Kč

ČSN ISO 11163 (580528) - srpen 1998

Bazalka sušená (Ocimum basilicum L.) - Specifikace

125 Kč

ČSN ISO 11164 (580529) - srpen 1998

Rozmarýna sušená (Rosmarinus officinalis L.) - Specifikace

125 Kč

ČSN ISO 2255 (580530) - srpen 1998

Koriandr (Coriandrum sativum L.) celý nebo mletý (práškový) - Specifikace

125 Kč

ČSN 58 1330/změna Z6 (581330) - srpen 1998

Pražená káva

Změna byla zrušena k 1. červenci 2003.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

64 Plasty

ČSN 64 0151/změna Z1 (640151) - srpen 1998

Plasty. Stanovení změn vybarvení plastů a pryží na světle xenonové výbojky

Změna byla zrušena k 1. dubnu 2006.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 9771 (641510) - srpen 1998

Plasty - Fenolické pryskyřice - Stanovení pseudoadiabatického vzrůstu teploty kapalných rezolů vytvrzovanných v kyselém prostředí

125 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 12205 (656183) - srpen 1998 aktuální vydání

Ropné výrobky - Stanovení oxidační stability středních destilátů

190 Kč

ČSN 65 6507/změna Z1 (656507) - srpen 1998

Biopalivo pro vznětové motory. Methylestery řepkového oleje. Technické požadavky

Změna byla zrušena k 1. únoru 2004.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN ISO 9288 (730555) - srpen 1998

Tepelná izolace - Šíření tepla sáláním - Fyzikální veličiny a definice

340 Kč

ČSN EN ISO 8990 (730557) - srpen 1998

Tepelná izolace - Stanovení vlastností prostupu tepla v ustáleném stavu - Kalibrovaná a chráněná teplá skříň

340 Kč

ČSN 73 1101/změna Z4 (731101) - srpen 1998

Navrhování zděných konstrukcí

Změna byla zrušena k 1. březnu 2010.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 10301 (757551) - srpen 1998

Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie

440 Kč

ČSN 75 7554 (757554) - srpen 1998 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení vybraných polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) - Metoda HPLC s fluorescenčním, a metoda GC s hmotnostním detektorem

230 Kč

ČSN 75 7614 (757614) - srpen 1998 aktuální vydání

Jakost vod - Stanovení uranu

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.05t

157 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 105-X08 (800155) - srpen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X08: Stálobarevnost při odkližování

125 Kč

ČSN EN ISO 105-X07 (800160) - srpen 1998

Textilie - Zkoušky stálobarevnosti - Část X07: Stálobarevnost při přebarvování: vlna

125 Kč

ČSN 80 4401/změna Z1 (804401) - srpen 1998

Podlahové textilie. Základní ustanovení. Klasifikace

Změna byla zrušena k 1. září 2015.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 7854 (804621) - srpen 1998

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Zjišťování odolnosti proti poškození ohybem

230 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN 61223-3-3 (854012) - srpen 1998

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

340 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETS 300 905 ed. 2 (872674) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Telematické služby podporované veřejnou pozemní pohyblivou sítí (PLMN) v systému GSM (GSM 02.03 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 907 ed. 2 (872676) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rozhraní člověk-stroj (MMI) pohyblivé stanice (MS) (GSM 02.30 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 918 ed. 2 (872677) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Všeobecně o doplňkových službách (GSM 02.04 verze 5.5.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 919 ed. 2 (872678) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Druhy pohyblivých stanic (MS) (GSM 02.06 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 931 ed. 2 (872684) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Technická realizace transparentních faksimilních zařízení skupiny 3 (GSM 03.45 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 908 ed. 2 (872693) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Multiplexování a vícenásobný přístup na rádiové cestě (GSM 05.02 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 909 ed. 2 (872694) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Kódování kanálů (GSM 05.03 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 910 ed. 2 (872695) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiové vysílání a příjem (GSM 05.05 verze 5.4.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 916 ed. 2 (872699) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Soubor příkazů AT pro pohyblivé zařízení (ME) GSM (GSM 07.07 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 911 ed. 2 (872709) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Řízení spojení na rádiovém subsystému (GSM 05.08 verze 5.3.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 925 ed. 2 (872712) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 1 (GSM 02.68 verze 5.1.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 926 ed. 2 (872713) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 1 (GSM 02.69 verze 5.1.3)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 929 ed. 2 (872715) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Síťové bezpečnostní funkce (GSM 03.20 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 933 ed. 2 (872718) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Hovorová služba skupinového spojení (VGCS) - stupeň 2 (GSM 03.68 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 934 ed. 2 (872719) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Služba hlasového vysílání více účastníkům (VBS) - stupeň 2 (GSM 03.69 verze 5.2.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 945 ed. 2 (872722) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Přizpůsobení rychlosti na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) (GSM 04.21 verze 5.1.2)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 946 ed. 2 (872723) - srpen 1998

Digitální buňkový telekomunikační systém (Fáze 2+) - Rádiový linkový protokol (RLP) pro data a telematické služby na rozhraní pohyblivá stanice - systém základnové stanice (MS-BSS) a na rozhraní systém základnové stanice - radiotelefonní ústředna (BSS-MSC) (GSM 04.22 verze 5.1.1)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 342-1 ed. 2 (875024) - srpen 1998

Rádiová zařízení a rádiové systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) evropského digitálního buňkového telekomunikačního systému (GSM 900 MHz a DCS 1 800 MHz) - Část 1: Pohyblivé a přenosné rádiové a přidružené zařízení

340 Kč

ČSN ETS 300 680-1 ed. 1 (875070) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových a přidružených zařízení provozovaných v občanském pásmu (CB) (hovorových a/nebo nehovorových) - Část 1: S úhlovou modulací

350 Kč

ČSN ETS 300 680-2 ed. 1 (875070) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Norma pro elektromagnetickou kompatibilitu (EMC) rádiových a přidružených zařízení provozovaných v občanském pásmu (CB) (hovorových a/nebo nehovorových) - Část 2: S oběma postranními pásmy (DSB) a/nebo s jedním postranním pásmem (SSB)

340 Kč

ČSN ETS 300 682 ed. 1 (875071) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) zařízení místního pagingu

340 Kč

ČSN ETS 300 683 ed. 1 (875072) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Elektromagnetická kompatibilita (EMC) přístrojů s krátkým dosahem (SRD) provozovaných na kmitočtech mezi 9 kHz a 25 GHz

350 Kč

ČSN ETS 300 752 ed. 1 (875074) - srpen 1998

Rádiová zařízení a systémy (RES) - Zemský letecký telekomunikační systém (TFTS) - Datový přenos v paketovém módu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 777-1 ed. 1 (875804) - srpen 1998

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 1: Kódování multimediální a hypermediální informace pro základní multimediální aplikace (MHEG-5)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 777-3 ed. 1 (875804) - srpen 1998

Koncová zařízení (TE) - Mezikoncové protokoly pro multimediální informační vyhledávací služby - Část 3: Aplikační programové rozhraní (API) pro MHEG-5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 008-2 ed. 1 (877002) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Systém signalizace č.7 - Část přenosu zpráv (MTP) pro podporu mezinárodních propojení - Část 2: Specifikace proformy prohlášení o shodě implementace protokolu (PICS)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 138-4 ed. 1 (877030) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN). Uzavřená uživatelská skupina (CUG) - doplňková služba. Protokol digitální účastnické signalizace č.1 (DSS 1). Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 207-4 ed. 1 (877059) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického systému číslo jedna (DSS 1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 207-6 ed. 1 (877059) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Přesměrování - doplňkové služby - Protokol digitálního účastnického systému číslo jedna (DSS 1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 359-4 ed. 1 (877081) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 4: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 359-6 ed. 1 (877081) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Dokončení spojení k obsazenému účastníkovi (CCBS) - doplňková služba - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Část 6: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) síťové části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 402-7 ed. 1 (877085) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Spojová vrstva - Část 7: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) pro všeobecný protokol

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 403-5 ed. 1 (877086) - srpen 1998

Digitální síť integrovaných služeb (ISDN) - Protokol digitálního účastnického signalizačního systému číslo jedna (DSS1) - Signalizace v síťové vrstvě pro okruhový způsob řízení základního spojení - Část 5: Abstraktní testovací sestava (ATS) a specifikace dílčí proformy dodatečné informace o implementaci protokolu pro testování (PIXIT) uživatelské části

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN ETS 300 796-1 ed. 1 (877121) - srpen 1998

Širokopásmová digitální síť integrovaných služeb (B-ISDN) - Protocol digitálního účastnického signalizačního systému číslo 2 (DSS2) - Generický funkční protokol - Základní hlediska - Část 1: Specifikace protokolu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 751 ed. 1 (879022) - srpen 1998

Rádiové vysílací systémy - Systém pro bezdrátové zasílání a distribuci informačních a zábavných programů (SWIFT)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN ETS 300 801 ed. 1 (879023) - srpen 1998

Digitální televizní vysílání (DVB) - Interaktivní kanál využívající veřejné komutované telekomunikační sítě (PSTN)/digitální sítě integrovaných služeb (ISDN)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

97 Výměna dat

ČSN 97 1009 (971009) - srpen 1998

Výměna dat - Kódy měřicích jednotek používaných v mezinárodním obchodě

770 Kč