ČSN EN ISO 6603-2 (640628) Aktuální vydání

Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška

ČSN EN ISO 6603-2 Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 2: Instrumentovaná rázová zkouška
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma uvádí zkušební metodu pro stanovení rázových vlastností plastů průrazem desky. ISO 6603-1 se používá v případech, kdy k popisu rázového chování postačuje jediná prahová hodnota rázové energie potřebné k porušení tělesa. Tato část ISO 6603 se používá v případech, kdy je požadován celý průběh procesu rázu, vyjádřený pomocí křivky síla-průhyb nebo síla-čas. Při zkoušce je zkušební těleso podrobeno nárazu tlouku, který dopadá nominálně konstantní rychlostí kolmo na povrch tělesa. Je předepsáno mazání nárazové plochy tlouku pro snížení tření mezi tloukem a tělesem. Upnutí zkušebního tělesa je volitelné. Tlouk je opatřen snímačem síly, výsledná křivka se zaznamenává elektronicky.

Označení ČSN EN ISO 6603-2 (640628)
Katalogové číslo 62507
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 2001
Datum účinnosti 1. 9. 2001
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963625072
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 6603-2 (640628) z srpna 1998
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6603-1 (640628)
Plasty - Stanovení chování tuhých plastů při víceosém rázovém namáhání - Část 1: Neinstrumentovaná rázová zkouška