Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1282-1 (852150) Zrušená norma

Anestetická a dýchací zařízení - Tracheostomické trubice - Část 1: Trubice pro dospělé

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8521 Přístroje pro anestezii a umělé dýchání

ICS: 11.040.10 Anesteziologická, respirační a resuscitační zařízení

Označení ČSN EN 1282-1 (852150)
Katalogové číslo 52293
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963522937
Norma byla zrušena k 1. 2. 2005
a nahrazena ČSN EN ISO 5366-1 (852150)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1282-1:1996. Evropská norma EN 1282-1:1996 má status české technické normy. Tato první část normy (ČSN) EN 1282 platí pro tracheostomické trubice z plastů a/nebo pryže s vnitřním průměrem 6,5 mm a větším. Tyto trubice jsou určené hlavně pro pacienty, kteří potřebují anestesii, umělé dýchání nebo podporu dýchání, avšak mohou být použity i v jiných oblastech. Tato norma neplatí pro speciální trubice. Dále norma obsahuje ještě tyto kapitoly: kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Označení velikosti a rozměry, kapitolu 5 - Materiály. Tato kapitola obsahuje jen jedinou větu: "Trachostomická trubice, včetně manžet a spojek musí po přípravě k použití podle doporučení výrobce vyhovět příslušným zkouškám biologické bezpečnosti podle EN 30993-1." (V ČR zavedena jako ČSN EN 30993-1.) Dále norma obsahuje: kapitolu 6 - Provedení a konečná úprava, kapitolu 7 - Požadavky na dodávání sterilních tracheostomických trubic a kapitolu 8 - Značení. Dále norma obsahuje normativní Přílohy A, B, informativní Přílohy C a D a Přílohu ZA. V této Příloze ZA je uvedeno zejména: "Tato evropská norma byla vypracována na základě mandátu uděleného CEN Evropskou komisí a Evropským sdružením volného obchodu (ESVO) a podporuje splnění podstatných požadavků Směrnice EU 93/42/EHS. Upozornění: Na výrobek (výrobky), který(é) je (jsou) předmětem této normy, se mohou vztahovat další požadavky a další směrnice EU. Následující ustanovení této normy, podrobně uvedená v tabulce ZA.1 podporují splnění požadavků Směrnice 93/42/EHS. Shoda s uvedenými ustanoveními této normy je jedním ze způsobů zajištění shody se specifickými podstatnými požadavky příslušné směrnice a přidružených předpisů ESVO." Jde tedy o evropskou harmonizovanou normu. ČSN EN 1282-1 (85 2150) byla vydána v srpnu 1998.

Náhled obsahu normy

Další příbuzné normy

ČSN EN 1282-2 +A1 (852150)
Tracheostomické trubice - Část 2: Pediatrické trubice