ČSN EN 61223-3-2 (854012) Zrušená norma

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-2 Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61223-3-2:1996. Evropská norma EN 61223-3-2:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1223-3-2:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez modifikací. Tato část (ČSN) IEC 1223 se týká těch částí rentgenového zařízení, které ovlivňují kvalitu zobrazení na snímcích, provedených se zesilujícími fóliemi se skiagrafickým filmem, u mamografických rentgenových zařízení, pro kontaktní režim i pro režim se zvětšením. Tato část (ČSN) IEC 1223 definuje: a) základní parametry, které popisují provedení výše zmíněných částí rentgenového zařízení týkajících se zobrazovacích vlastností systému, b) zkušební metody, jestli měřené veličiny zkušebních parametrů jsou ve shodě se specifikovanými tolerancemi. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Terminologie, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky přejímacích zkoušek, kapitolu 5 - Zkušební metody pro mamografické rentgenové zařízení a kapitolu 6 - Protokol o provedení zkoušky a prohlášení shody. Dále norma uvádí normativní Přílohy A a ZA. ČSN EN 61223-3-2 (85 4012) byla vydána v srpnu 1998.

Označení ČSN EN 61223-3-2 (854012)
Katalogové číslo 52594
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963525945
Změny a opravy Z1 3.09t
Norma byla zrušena k 1. 6. 2011
a nahrazena ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy

ČSN EN IEC 61223-3-7 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-7: Přejímací zkoušky a kontrola jakosti stomatologických extraorálních rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii s konickým svazkem

foo