ČSN EN ISO 1873-2 (643050) Zrušená norma

Plasty - Polypropylén (PP) pro tváření - Část 2: Příprava zkušebních těles a stanovení vlastností

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 1873-2:1997. Evropská norma EN ISO 1873-2:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 1873-2:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato druhá část evropské normy ISO 1873 specifikuje způsoby přípravy zkušebních těles a zkušební metody, které mají být použity pro stanovení vlastností polypropylénu pro tváření. Norma uvádí požadavky pro manipulaci se zkoušeným materiálem a požadavky pro kondicionaci jak zkoušeného materiálu před tvářením, tak zkušebních těles před provedením zkoušky. Norma uvádí postupy a podmínky pro přípravu zkušebních těles a postupy pro měření vlastností materiálů, z nichž byla tato zkušební tělesa připravena. Uvádí vlastnosti a zkušební metody vhodné a nutné pro charakterizaci polypropylénu pro tváření. Za pozornost stojí tabulka 3, kde je mezi mnoha obecnými vlastnostmi a jim přiřazenými zkušebními podmínkami též hořlavost, která se zkouší podle ISO 1210 (v ČR do října 1998 nezavedena) a dále zapalitelnost, která se zkouší podle ISO 4589-2 (v ČR do října 1998 nezavedena). Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Příprava zkušebních těles, kapitolu 4 - Kondicionace zkušebních těles, kapitolu 5 - Stanovení vlastností, a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 1873-2 (64 3050) byla vydána v srpnu 1998. Nahradila ČSN 64 3050 z 24.10.1990.

Označení ČSN EN ISO 1873-2 (643050)
Katalogové číslo 51989
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8590963519890
Změny a opravy A1 5.01t
Norma byla zrušena k 1. 3. 2008
a nahrazena ČSN EN ISO 1873-2 (643050)
Tato norma nahradila ČSN 64 3050 (643050) z prosince 1992
Dostupnost skladem (tisk na počkání)