ČSN EN ISO 10301 (757551)

Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie

ČSN EN ISO 10301 Jakost vod - Stanovení vysoce těkavých halogenových uhlovodíků - Metody plynové chromatografie
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN ISO 10301:1997. Evropská norma EN ISO 10301:1997 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy ISO 10301:1997 byl schválen CEN jako evropská norma bez jakýchkoliv změn. Podle Oddílu 1 normy jsou předmětem této evropské normy dvě metody stanovení vysoce těkavých halogenovaných uhlovodíků plynovou chromatografií. Oddíl 2 určuje metodu stanovení vysoce těkavých halogenovaných uhlovodíků po extrakci kapalina/kapalina, a to v pitné a podzemní vodě, vodě plaveckých bazénů, ve většině povrchových vod a v mnohých vyčištěných splaškových i průmyslových odpadních vodách. Typické meze stanovitelnosti pro dichlormethan, trichlormethan, tetrachlormethan, oba dichlorethany, 1,1,1-trichlorethan, 1,1,2,2-tetrachlorethan, hexachlorethan, cis- a trans-1,2-dichloretheny, trichlorethen, tetrachlorethen, hexachlorbutadien, tribrommethan a 1,1,2-trichlortrifluorethan) jsou uvedeny v tabulce 1. Oddíl 3 určuje metodu stanovení vysoce těkavých halogenovaných uhlovodíků v pitné vodě, povrchových vodách a v podzemní vodě statickou head-space metodou. Typické meze stanovitelnosti (pro velmi podobný soubor látek jako v tabulce 1 - navíc jsou pouze 1,1,2-trichlorethan, 1,1- dichlorethan, 1,2- a 1,3-dichlorpropan, dibrommethan, 1,2-dibromethan, bromchlormethan, bromdichlormethan, dibromdichlormethan a 1,1,3-trifluorethan) jsou uvedeny v tabulce 2. Head-space metodu je možno v praxi uplatnit na vyčištěné průmyslové odpadní vody k průzkumným účelům, ale v některých případech je nutno výsledek potvrdit metodou po extrakci kapalina/kapalina. V normě, jak už bylo uvedeno jsou tyto oddíly: Oddíl 1: Všeobecně, který obsahuje Předmět normy, Normativní odkazy a Termíny a definice. Oddíl 2 - Extrakce kapalina/kapalina a analýza plynovou chromatografií a Oddíl 3 - Statická head-space metoda a analýza plynovou chromatografií. Rozsáhlá norma dále obsahuje informativní Přílohy A, B, C, D, E, F, G a informativní Přílohu ZA. ČSN EN ISO 10301 (75 7551) byla vydána v srpnu 1998.

Označení ČSN EN ISO 10301 (757551)
Katalogové číslo 52332
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 40 stran formátu A4
EAN kód 8590963523323
Dostupnost skladem (tisk na počkání)