ČSN ISO/IEC 13346-5 (369330)

Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 5: Struktura věty

ČSN ISO/IEC 13346-5 Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 5: Struktura věty
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma je českou verzí mezinárodní normy ISO/IEC 13346-5:1995. Mezinárodní norma ISO/IEC 13346-5:1995 má status české technické normy. (ČSN) ISO/IEC 13346 specifikuje formát a požadavky souvisících systémů na rozpoznání nosiče a zaváděcího bloku, na strukturu nosiče, strukturu souboru a strukturu věty pro výměnu informací na médiích mezi uživateli systémů zpracování informací. Na média musí být uskutečňován záznam tak, aby pořadí při záznamu sektorů mohlo být libovolné. (ČSN) ISO /IEC 13346 se skládá z následujících částí: Část 1 - Všeobecně, Část 2 - Rozpoznání nosiče a zaváděcího bloku, Část 3 - Struktura nosiče, Část 4 - Struktura souboru, Část 5 - Struktura věty. (Příloha A - Strategie ICB, je součástí části 4.) Tato pátá část ČSN ISO/IEC 13346 specifikuje formát a požadavky na souvisící systémy na strukturu věty specifikováním struktur vět určených pro použití v případě, jestliže se požaduje, aby informace vytvářející soubor byly interpretovány jako skupina vět, atributy vět souboru, požadavků na procesy, které jsou poskytovány v rámci systémů zpracování informací pro výměny informací mezi různými systémy. Pro tento účel specifikuje funkce, které mají být zajištěny v rámci systémů určených pro vznik nebo příjem média, které je ve shodě s touto částí ISO/IEC 13346. Tato pátá část normy se skládá z těchto oddílů: oddíl 1 - Všeobecně, oddíl 2 - Požadavky na médium týkající se struktury věty, oddíl 3 - Požadavky na systémy týkající se struktury věty. Konečně obsahuje Národní přílohy NA 1, NA 2, NA 3 (informativní). Ve všech případech jde o slovníky. ČSN ISO/IEC 13346-5 (36 9330) byla vydána v srpnu 1998.

Označení ČSN ISO/IEC 13346-5 (369330)
Katalogové číslo 53181
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963531816
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN ISO/IEC 13346-1 (369330)
Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 1: Všeobecně

ČSN ISO/IEC 13346-2 (369330)
Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 2: Rozpoznání nosiče a zaváděcího bloku

ČSN ISO/IEC 13346-3 (369330)
Informační technologie - Struktura nosiče a souboru média určeného k jednorázovému zápisu a k přepisování používajícího nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 3: Struktura nosiče

ČSN ISO/IEC 13346-4 (369330)
Informační technologie - Struktura nosiče a souboru na jednorázovém a přepisovatelnému médiu používající nesekvenční záznam pro výměnu informací - Část 4: Struktura souboru