ČSN EN 12014-5 (560021)

Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou

ČSN EN 12014-5 Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 360 Kč
včetně 10 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 12014-5:1997. Evropská norma EN 12014-5:1997 má status české technické normy. (ČSN) EN 12014 se skládá z následujících částí: Část 1: Všeobecné požadavky, Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích, Část 3: Spektrofotometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů v masných výrobcích po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany, Část 4: Metoda IC pro stanovení obsahu dusičnanů v masných výrobcích, Část 5: Enzymatické stanovení obsahu dusičnanů v kojenecké a dětské výživě se zeleninou, Část 6: neobsazena, Část 7: Metoda CF (Continuous flow) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem. Tato pátá část (ČSN) EN 12014 specifikuje enzymatickou metodu stanovení obsahu dusičnanů v dětské a kojenecké zeleninové stravě. Metoda je použitelná pro obsah dusičnanů v rozsahu 50 mg.kg-1 až 200 mg.kg-1. Postup provedení normalizované zkoušky je podrobně popsán. Norma tedy stanovuje metody zjišťování (ověřování) některých kvalitativních znaků (jakosti) významných pro hygienu výživy. ČSN ISO 12014-1 (56 0021) byla vydána v srpnu 1998.
"Opravou 1)-12/1999", vydanou v prosinci 1999, se s účinností od 1.1. 2000 provádí oprava tiskové chyby - nesprávně uvedené aktivity v čl.4.7.

Označení ČSN EN 12014-5 (560021)
Katalogové číslo 52840
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran formátu A4
EAN kód 8590963528403
Změny a opravy Oprava 1 12.99t
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 12014-1 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 1: Všeobecné požadavky

ČSN EN 12014-2 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 2: Metoda HPLC/IC pro stanovení obsahu dusičnanů v zeleninových výrobcích a zelenině

ČSN EN 12014-3 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 3: Spektrometrické stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa po enzymatické redukci dusičnanů na dusitany

ČSN EN 12014-4 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 4: IC metoda stanovení obsahu dusičnanů a dusitanů ve výrobcích z masa

ČSN EN 12014-7 (560021)
Potraviny - Stanovení obsahu dusičnanů a/nebo dusitanů - Část 7: Metoda kontinuálního průtoku (CF) pro stanovení obsahu dusičnanů v zelenině a zeleninových výrobcích po redukci kadmiem

foo