Přihlásit | Registrovat | Jak nakupovat | Reklamace | Kontakty
Uživatel nepřihlášen (přihlásit)
Celková cena: 0 Kč | Košík je prázdný

Navigátor

ČSN EN 1232 (833627) Zrušená norma

Ovzduší na pracovišti - Čerpadla pro osobní odběr vzorků chemických látek - Požadavky a zkušební metody

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Zobrazit všechny normy ze třídy 8336 Hodnocení expozice pracoviště

Norma je v klasifikaci ICS zařazena do těchto skupin:

Označení ČSN EN 1232 (833627)
Katalogové číslo 53230
Cena 230 Kč vč. DPH
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran formátu A4
EAN kód 8590963532301
Norma byla zrušena k 1. 6. 2014
a nahrazena ČSN EN ISO 13137 (833637)
Náhled normy zobrazit náhled obsahu normy
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 1232:1997. Evropská norma EN 1232:1997 má status české technické normy. Tato evropská norma stanovuje provozní kritéria pro čerpadla poháněná nezávislým zdrojem (baterie), která se používají k osobnímu odběru vzorků chemických látek z ovzduší na pracovišti. Stanovuje také postupy typových zkoušek ke zjišťování výkonových parametrů těchto čerpadel za stanovených laboratorních podmínek. Tato evropská norma platí pro čerpadla se jmenovitým objemovým průtokem v rozsahu 5 ml za minutu až 5 l za minutu, která jsou používána společně se zařízeními k odběru vzorků, typickými pro taková průtoková objemová množství a pomocí kterých lze zachycovat plyny, prachy, kouře, mlhu a vlákna. Čerpadla k odběru vzorků se rozdělují podle předpokládaného použití takto: - typ P: čerpadla pro osobní odběr vzorků prachu, - typ G: čerpadla pro osobní odběr vzorků plynů a par. Norma obsahuje poměrně velmi podrobná ustanovení technického charakteru i s ohledem na ochranu zdraví. Tak např. v čl.4.5 se požaduje bezpečná konstrukce, jíž norma rozumí krytování čerpadla, které musí být navrženo tak, aby nemělo ostré hrany ani jiné nebezpečně vyčnívající díly. Nebo v čl.4.16 se stanoví, že pokud je uváděno, že je čerpadlo vhodné k použití v prostředí s nebezpečím výbuchu, musí být prokázáno dodržování požadavků stanovených (ČSN) EN 50014. Konečně se předepisuje, aby v pokynech pro používání (čl.4.14) byly i pokyny "ohledně zvláštních bezpečnostních požadavků". Norma obsahuje tyto kapitoly: kapitolu 1 - Předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Definice, kapitolu 4 - Požadavky, kapitolu 5 - Všeobecné zkušební podmínky, kapitolu 6 - Zkušební metody, kapitolu 7 - Zpráva o zkoušce, kapitolu 8 - Nabíječka a kapitolu 9 - Značení. Dále norma obsahuje informativní Přílohu A. ČSN EN 1232 (83 3627) byla vydána v srpnu 1998.

Náhled obsahu normy