ČSN EN 61223-3-3 (854012)

Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-3: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u rentgenových zařízení pro digitální substrakční angiografii (DSA)

Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato norma je českou verzí evropské normy EN 61223-3-3:1996. Evropská norma EN 61223-3-3:1996 má status české technické normy. Oznámení o schválení: Text mezinárodní normy IEC 1223-3-3:1996 byl schválen CENELEC jako evropská norma bez jakýchkoliv modifikací. Tato část IEC 1223 (v ČR ČSN EN 61223) se týká těch částí rentgenového zařízení, které ovlivňují kvalitu zobrazení u zařízení pro digitální subtrakční angiografii (DSA) se zobrazovacím systémem, který se skládá ze subsystému generujícího rentgenové záření, detekčního zařízení se zesilovačem rentgenového obrazu televizního řetězce, prostředků pro digitalizaci a zpracování digitálního obrazu, ukládání obrazu a manipulace s obrazem včetně subtrakce a zařízení pro zobrazení obrazu. Tato část IEC 1223 (V ČR ČSN EN 61223) definuje: a) základní parametry, které popisují provedení výše zmíněných částí rentgenového zařízení týkajících se zobrazovacích vlastností systému, b) zkušební metody, jestli měřené veličiny zkušebních parametrů jsou ve shodě se specifikovanými tolerancemi. Norma uvádí tyto kapitoly: kapitolu 1 - Rozsah platnosti a předmět normy, kapitolu 2 - Normativní odkazy, kapitolu 3 - Terminologie, kapitolu 4 - Všeobecné požadavky přejímacích zkoušek, kapitolu 5 - Zkušební metody pro rentgenové zařízení pro DSA a kapitolu 6 - Protokol o provedení zkoušky a prohlášení shody. Dále norma uvádí normativní Přílohu A, informativní Přílohy B, C a normativní Přílohu ZA. ČSN EN 61223-3-3 (85 4012) byla vydána v srpnu 1998.

Označení ČSN EN 61223-3-3 (854012)
Katalogové číslo 52615
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 8. 1998
Datum účinnosti 1. 9. 1998
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963526157
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61223-2-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-4: Zkoušky stálosti - Kamery pro trvalý záznam

ČSN EN 61223-2-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-5: Zkoušky stálosti - Obrazové displeje

ČSN EN 61223-2-6 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování lékařských obrazových informací - Část 2-6: Zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN 61223-3-2 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-2: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-4 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-4: Přejímací zkoušky - Zobrazovací proces u stomatologických rentgenových zařízení

ČSN EN 61223-3-5 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-5 ed. 2 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky při zpracování zdravotnických zobrazení - Část 3-5: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací vlastnosti rentgenových zařízení pro výpočetní tomografii

ČSN EN IEC 61223-3-6 (854012)
Hodnocení a provozní zkoušky lékařských obrazových informací - Část 3-6: Přejímací zkoušky a zkoušky stálosti - Zobrazovací proces u mamografických rentgenových zařízení v režimu mamografické tomosyntézy