ČSN (normy i změny) z ledna 1994

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 3891 (011650) - leden 1994

Akustika. Postup pro popis leteckého hluku vnímaného na zemi

440 Kč

20 Obráběcí stroje na kovy

ČSN ISO 2773-1 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 1: Zkoušky geometrické přesnosti

125 Kč

ČSN ISO 2773-2 (200319) - leden 1994

Přejímací podmínky svislých vrtaček sloupových. Zkoušky přesnosti. Část 2: Zkoušky pracovní přesnosti

125 Kč

25 Měřicí a kontrolní nářadí a přístroje

ČSN ISO 3455 (259322) - leden 1994

Měření průtoku kapalin v otevřených korytech. Kalibrace vodoměrných vrtulí s rotačním prvkem v přímých otevřených nádržích

190 Kč

26 Zařízení dopravní a pro manipulaci s materiálem

ČSN ISO 2148 (260009) - leden 1994

Zařízení pro plynulou dopravu nákladů. Terminologie

590 Kč

ČSN 26 7112 (267112) - leden 1994

Pravidla přejímky a pohotovosti zařízení s regálovými zakladači a jinými zařízeními

230 Kč

27 Zdvihací zařízení, stroje pro povrchovou těžbu, stroje a zařízení pro zemní, stavební a silniční práce

ČSN ISO 9245 (277505) - leden 1994

Stroje pro zemní práce. Výkonnost stroje. Terminologie, značky a jednotky

65 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 1176 (300030) - leden 1994

Silniční vozidla. Hmotnosti. Terminologie a kódy

190 Kč

ČSN ISO 3795 (300577) - leden 1994

Silniční vozidla, traktory, zemědělské a lesnické stroje. Stanovení hořlavosti materiálů použitých v interiéru vozidla

125 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN 34 3372 (343372) - leden 1994

Předpisy pro údržbu venkovních trakčních vedení tramvajových a trolejbusových drah

190 Kč

ČSN IEC 68-2-7 (345791) - leden 1994

Elektrotechnické a elektronické výrobky. Základní zkoušky vlivu vnějších činitelů prostředí. Část 2-7: Zkouška Ga a návod: Stálé zrychlení

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
opr. 9.93, Z1 12.97t

255 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN IEC 72-1 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 1: Velikosti koster 56 až 400 a velikosti přírub 55 až 1080

550 Kč

ČSN IEC 72-2 (350040) - leden 1994

Rozměry a výkony točivých elektrických strojů. Část 2: Velikosti koster 355 až 1000 a velikosti přírub 1180 až 2360

230 Kč

ČSN 35 8797-1 IEC 747-1/změna Z1 (358797) - leden 1994

Polovodičové součástky. Diskrétní součástky a integrované obvody. Část 1: Všeobecná ustanovení

Změna byla zrušena k 1. říjnu 2007.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

36 Elektrotechnika

ČSN IEC 94-6 (368420) - leden 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 6: Cívkové systémy

230 Kč

ČSN IEC 94-7 (368420) - leden 1994

Systémy pro záznam a reprodukci zvuku používající magnetický pásek. Část 7: Kazety pro rozmnožované záznamy a domácí použití

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Z1 12.97t, A1 3.98t

327 Kč

ČSN ISO 9543 (369204) - leden 1994

Systémy zpracování informací. Výměna informací mezi systémy. Kvalita signálu na rozhraních KZ/UZ při synchronním přenosu

230 Kč

41 Hutnictví - materiálové listy ocelí

ČSN 41 1443 (411443) - leden 1994

Ocel 11 443

230 Kč

ČSN 41 1448 (411448) - leden 1994

Ocel 11 448

230 Kč

ČSN 41 1449 (411449) - leden 1994

Ocel 11 449

230 Kč

42 Hutnictví

ČSN 42 2456 (422456) - leden 1994

Litina 42 2456 s lupínkovým grafitem

65 Kč

ČSN 42 2465 (422465) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2465 křemíková

65 Kč

ČSN 42 2472 (422472) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2472 chromová

65 Kč

ČSN 42 2478 (422478) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2478 chromová

65 Kč

ČSN 42 2481 (422481) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2481 AlCr

65 Kč

ČSN 42 2483 (422483) - leden 1994

Korozivzdorná litina 42 2483 křemíková

65 Kč

ČSN 42 2484 (422484) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2484 hliníková

65 Kč

ČSN 42 2491 (422491) - leden 1994

Žáruvzdorná litina 42 2491 chromová

65 Kč

44 Hornictví

ČSN ISO 6230 (441575) - leden 1994

Manganové rudy. Stanovení granulometrického složení sítovým rozborem

230 Kč

47 Zemědělské a lesnické stroje

ČSN ISO 5708 (478001) - leden 1994

Chladící nádrže na mléko

340 Kč

69 Strojní zařízení chemického průmyslu

ČSN 69 2501 (692501) - leden 1994

Pojistné membrány. Membrány pro tlakové nádoby

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.01t

360 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN 73 0212-5 (730212) - leden 1994

Geometrická přesnost ve výstavbě. Kontrola přesnosti. Část 5: Kontrola přesnosti stavebních dílců

190 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN 75 4200 (754200) - leden 1994

Hydromeliorace. Úprava vodního režimu zemědělských půd odvodněním

590 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN ISO 8159 (800011) - leden 1994

Textilie. Tvary vláken a nití. Slovník

125 Kč

ČSN EN ISO 5089 (800064) - leden 1994

Textilie. Příprava laboratorních a zkušebních vzorků pro chemické zkoušky

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 3.17t

190 Kč

81 Strojní zařízení textilního průmyslu

ČSN ISO 8232 (819503) - leden 1994

Chemicky čisticí stroje s uzavřeným okruhem. Definice a zkoušení charakteristik stroje

125 Kč