ČSN 73 1289 (731289) Zrušená norma

Terminologie v oboru pórobetonu

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma sjednocuje názvosloví, používané pro obor pórobetonu v technické praxi, v technických podkladech, odborné literatuře, učebnicích, příručkách a v hospodářském styku. Stanoví české a slovenské názvy a definice základních a od nich odvozených pojmů v oboru pórobetonu. Norma obsahuje i kap. 10 "Zdravotní nezávadnost", kde jsou definovány tři hygienicky významné termíny, a to: Čl.10.1 Zdravotní nezávadnost: Vlastnost, která vyjadřuje, že obsah látek škodících zdraví nepřekračuje v žádném parametru příslušné normy nebo předpisy. Čl.10.2 Měrná aktivita radonu 226Ra: Podíl aktivity radionuklidu 226Ra v materiálu a jeho hmotnosti; udává se v Bq.kg-1. Čl.10.3 Toxické látky: Souhrn všech jedovatých kovů a látek, které jsou nebezpečné pro zdraví obyvatelstva nebo pro životní prostředí. Nejsme si jisti, zda tyto definice jsou zcela přesné, resp. výstižné. Poslední definice je vlastně definice v kruhu: otázka by mohla pokračovat: "a co jsou to látky nebezpečné pro zdraví obyvatelstva nebo pro životní prostředí?" ČSN 73 1289 byla vydána v lednu 1994. Nahradila ON 73 1289 z 15.1.1988.

Označení ČSN 73 1289 (731289)
Katalogové číslo 15231
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 44 stran formátu A4
EAN kód 8590963152318
Norma byla zrušena k 1. 12. 2011
a nahrazena ČSN 73 1289 (731289)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 12 89
  • ČSN 731289
  • ČSN 73 12 89 : 1994
  • ČSN 731289:1994
  • ČSN 73 1289:1994