ČSN 75 7171 (757171) Zrušená norma

Jakost vod. Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy

ČSN 75 7171 Jakost vod. Složení vody pro průmyslové chladicí okruhy
2 strany
(kliknutím zvětšíte)
Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro řízení chemických režimů chladicích okruhů v průmyslových a energetických závodech. Norma doporučuje parametry jakosti chladicí vody v různých typech chladicích okruhů a chladičů. Norma stanoví doporučené parametry složení vody, která přichází do styku s rozváděcím potrubím, vodními komorami a teplosměnnými plochami chladičů a dalšími konstrukčními prvky chladicích okruhů, jako jsou atmosférické chladiče, vany apod. Příměsi v chladicí vodě jsou doporučeny z hlediska koroze konstrukčních prvků, tvorby nánosů (zejm. ne teplosměnných plochách chladičů). Norma není určena pro průtočné chlazení. V kap. 3: Všeobecně, se stanoví: "Chladicí okruhy slouží pro odvedení tepla, které je nežádoucí ve výrobním procesu a to buď do vodního recipientu nebo do atmosféry, či jejich kombinace." V kap. 4: Technické požadavky, se pak stanoví: "Chladicí voda nesmí působit nadměrnou korozi konstrukčních materiálů, která by snižovala projektovou životnost zařízení a způsobovala druhotné ukládání korozních produktů. Nesmí rovněž působit vznik nánosů anorganických solí vylučovaných z vody, jakož i nánosů pevných částic z chladicí vody, zejm. na teplosměnných plochách. Přídavná voda k doplnění odparu, ztrát a odluhu chladicích okruhů musí být v případě potřeby upravena tak, aby splňovala základní podmínky pro kvalitu oběhové chladicí vody." Dále je normalizováno jen složení vod v těchto chladicích okruzích. ČSN 75 7171 byla vydána v lednu 1994. Nahradila OEG 83 0871 z 30.7.1984.

Označení ČSN 75 7171 (757171)
Katalogové číslo 15270
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963152707
Změny a opravy opr. V10.93
Norma byla zrušena k 1. 2. 2014
a nahrazena ČSN 75 7171 (757171)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 75 71 71
  • ČSN 757171
  • ČSN 75 71 71 : 1994
  • ČSN 757171:1994
  • ČSN 75 7171:1994