ČSN 33 3516 (333516) Zrušená norma

Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Tato norma je podle § 3 zákona č. 142/1991 Sb., o československých technických normách, ve znění zákona č. 632/1992 Sb., závazná v rozsahu působnosti ministerstva dopravy ČR na základě jeho požadavku. Tato norma platí pro navrhování, zřizování a údržbu trakčních vedení tramvajových drah a trolejbusových drah se jmenovitým napětím do 1 kV. Norma platí pro nová zařízení a pro přestavbu trakčního vedení. Pro částečné přestavby nebo opravy zařízení platí potud, jestliže lze ustanovením vyhovět bez značných změn na ostatních částech zařízení. V čl.3.5.3 norma stanoví, že: "Holé venkovní vodiče trakčního vedení s výjimkou trolejových vedení musí být vzdáleny v prostorech veřejně přístupných od země ve všech směrech nejméně 5 m." A dále: "V odůvodněných případech mohou být tyto vzdálenosti zmenšeny až na 3 m, pokud nehrozí nebezpečí osobám ani zařízení, tj. jde-li o místa nepřístupná nebo neschůdná nebo znepřístupněná oplocením opatřeným bezpečnostní tabulkou.
Poznámka: Na uvedené oplocení lze umístit např. bezpečnostní tabulku č. 0111 "Výstraha - Životu nebezpečno přibližovat se k elektrickým zařízením!" s tabulkou č. 0161 "Výstraha - trakční vedení vzdáleno jen ... cm" podle ČSN 34 3510." Dále jsou normalizovány specifické požadavky na trolejová vedení, kabelová vedení a ostatní části trakčního vedení. Méně podrobně jsou stanoveny požadavky na zkoušky hotových trakčních vedení a na upevnění jiných zařízení na trakční vedení. ČSN 33 3516 byla vydána v lednu 1994. Touto normou se zavádí nová ČSN, doposud tuto problematiku upravovala ON 33 3516 z 11.12.1980.

Označení ČSN 33 3516 (333516)
Katalogové číslo 15323
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran
EAN kód 8590963153230
Norma byla zrušena k 1. 7. 1997
a nahrazena ČSN 33 3516 (333516)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 33 35 16
  • ČSN 333516
  • ČSN 33 35 16 : 1994
  • ČSN 333516:1994
  • ČSN 33 3516:1994