ČSN ISO 6145-1 (385615) Zrušená norma

Analýza plynů. Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody. Část 1: Metody kalibrace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 6145-1:1986. Tvoří první část ISO 6145, která se zabývá různými dynamickými objemovými metodami používanými pro přípravu kalibračních plynných směsí. Norma popisuje metody ověřování zahrnuté do přípravy plynných směsí dynamickými objemovými metodami. V normě je stručně uveden i neúplný přehled příkladů použití dynamických objemových metod, které jsou podrobněji popsány v dalších částech ČSN ISO 6145. Metody ověřování jsou normalizovány velmi podrobně (cca 12 stran normy v kap. 3). Dále jsou normalizovány (v kap. 4) metody přípravy plynných směsí kalibrovaných metodami uvedenými v kapitole 3. ČSN ISO 6145-1 (38 5615) byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN ISO 6145-1 (385615)
Katalogové číslo 15213
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran formátu A4
EAN kód 8590963152134
Norma byla zrušena k 1. 3. 2006
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 6145-1 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s užitím dynamických metod - Část 1: Obecná hlediska

ČSN EN ISO 6145-10 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 10: Permeační metoda

ČSN EN ISO 6145-11 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 11: Elektrochemické generování

ČSN EN ISO 6145-4 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 4: Kontinuální, vstřikovací metoda

ČSN EN ISO 6145-5 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 5: Kapilární kalibrační zařízení (ISO 6145-5:2009)

ČSN EN ISO 6145-6 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 6: Kritická místa průtoku

ČSN EN ISO 6145-7 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku

ČSN EN ISO 6145-8 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 8: Difúzní metoda

ČSN EN ISO 6145-9 (385615)
Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí. Dynamické objemové metody - Část 9: Saturační metoda (ISO 6145-9:2009)