ČSN IEC 608 (367515) Zrušená norma

Propojení videomagnetofonu s televizním přijímačem v systému 625 řádek, 50 Hz

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 608:1977 a zavádí HD 387 S1, který je úplným a nezměněným převzetím IEC 608:1977. Norma je určena na propojení videomagnetofonů s televizními přijímači. Je možno ji též použít na propojení videomagnetofonu a televizního monitoru. Norma se omezuje pouze na systémy 625 řádek, 50 Hz. V čl. 3 jsou formulovány požadavky na bezpečnost takto: "Videomagnetofon musí být napájen z izolačního transformátoru a vstup/výstup televizního přijímače pro videomagnetofon musí být izolován od napájecí sítě. Celý systém musí splňovat bezpečnostní požadavky IEC 65 Požadavky na bezpečnost elektronických a podobných přístrojů napájených ze sítě pro domácí a podobné použití." Stručná norma zpracovává tabelárně údaje o spojení videomagnetofonu a televizního přijímače. ČSN IEC 608 (36 7515) byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN IEC 608 (367515)
Katalogové číslo 15359
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran
EAN kód 8590963153599
Norma byla zrušena k 1. 5. 2002
Dostupnost skladem (tisk na počkání)