ČSN IEC 225 (356871) Zrušená norma

Oktávové, půloktávové a třetinooktávové pásmové filtry pro analýzu zvuků a vibrací

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje IEC 225:1966. Toto doporučení se týká pásmových filtrů obecně známých jako oktávové, půloktávové a třetinooktávové pásmové filtry pasivního nebo aktivního typu, přičemž druhý typ zahrnuje zesilovačové prvky, např. elektronky, diody a/anebo tranzistory. Doporučení specifikuje nejdůležitější vlastnosti těchto filtrů společně s odpovídajícími tolerancemi. Záměrem tohoto doporučení je specifikace vlastností pásmových filtrů pro použití v analýze zvuku a vibrací, pro které je výhodné užití oktávových a třetinooktávových pásmových propustí. Pro možnost srovnání výsledků měření, u kterých jsou užívány pásmové filtry, je nutno užít filtry s určitými dobře definovanými vlastnostmi, jako jsou mezní kmitočty, selektivita, útlum a zakončování impedance. Mezi popisovanými (negativními) vlivy stojí za pozornost kap. 9, kde se uvádí: Vliv magnetických a elektrostatických polí musí být snížen na minimum. Vyhodnocení tohoto vlivu musí být udáno výrobcem při zakončení filtru příslušnou impedancí. Dále pak kap. 10: Vliv vibrací a okolních zvukových polí. Pro každé propustné pásmo v sadě filtrů, musí výrobce udat maximální výstupní napětí, které vznikne, je-li filtr vystaven vibracím se zrychlením 1 gn = 9,80665 m.s-1 (vrcholová hodnota) při kmitočtech v celém rozsahu uvažovaného přenosového pásma. Obdobné specifikace musejí být uvedeny i pro definované hladiny zvukového pole. ČSN IEC 225 (35 6871) byla vydána v lednu 1994. Nahradila ČSN 35 6871 z 16.3.1982.

Označení ČSN IEC 225 (356871)
Katalogové číslo 15809
Cena 190 Kč190
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 12 stran
EAN kód 8590963158099
Norma byla zrušena k 1. 8. 1998