ČSN 73 9001 (739001) Zrušená norma

Stálé tlakově odolné úkryty civilní obrany

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Pokud byste ji přesto chtěli zajistit, vyplňte prosím poptávkový formulář.

Anotace obsahu normy

Norma platí pro navrhování všech stálých tlakově odolných úkrytů civilní obrany (dále jen STOÚ) využívaných dvouúčelově. Mírový účel stavby je prioritní, ale nesmí omezit ochranný provoz. Prostory navrhované jako STOÚ se navrhují pro mírové účely podle obecně platných předpisů pro projektování. Pro rekonstrukce a modernizace platí ustanovení normy přiměřeně. STOÚ musí poskytovat ochranu před účinky výronu nebezpečných škodlivin, požárů, jaderných, chemických a biologických zbraní. Současně musí být vhodný pro dlouhodobý pobyt, nejméně 14 dní. Vnitřní interiér nesmí negativně ovlivňovat psychiku ukrývaných osob. Vnitřní mikroklima stanoví normativní příloha E. Vniknutí chemických, biologických a radioaktivních zdraví škodlivých látek z vnějšího prostředí je nepřípustné. Ze míněné přílohy E vyjímáme: E.1.4 Nejvýše přípustné parametry vnitřního mikroklimatu obsahují také: b) nejvyšší koncentrace oxidu uhličitého: 1. pro pasivně ukrývané 2 %; 2. pro aktivně ukrývané 1 %; c) nejmenší koncentrace kyslíku: 1. pro pasivně ukrývané 18 %; 2. pro aktivně ukrývané 19 %. Dále pak čl. E.1.7 "Výměny vzduchu v některých místnostech udává tab. E.1. (V této tabulce jsou uvedeny dvou až 25 násobné výměny pro různé místnosti.) Konečně čl. E.2 "Hlukové mikroklima", v čl. E.2.1 "jednotlivé místnosti nebo prostory" stanoví, že hodnoty stanovuje tab. E.2. (V této tabulce jsou uvedeny nejvyšší přípustné hodnoty od 40 do 90 dB, podle charakteru užití místností.) ČSN 73 9001 byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN 73 9001 (739001)
Katalogové číslo 15237
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8590963152370
Změny a opravy Z1 6.05t
Norma byla zrušena k 1. 11. 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Označení této normy občas uvidíte zapsané:

  • ČSN 73 90 01
  • ČSN 739001
  • ČSN 73 90 01 : 1994
  • ČSN 739001:1994
  • ČSN 73 9001:1994