ČSN EN 134 (832203) Zrušená norma

Ochranné prostředky dýchacích orgánů. Názvosloví součástí

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je identická s EN 134:1990. Platí pro ochranné prostředky dýchacích orgánů. Uvádí soubor názvů typických dílů (jednotlivých dílů, jednotlivých částí) ochranných prostředků dýchacích orgánů, ale nestanoví, jaké a jaký počet, nebo na jakém místě tyto díly (části) jsou. Norma obsahuje celkem 17 obrázků prostředků, jejichž díly jsou označeny čísly a uvedeny názvy. Definice norma neobsahuje. Obrázky uvedené v normě je nutno brát jako příklady. Slouží k identifikaci jednotlivých dílů (částí) a tím ke zjednodušení při použití odpovídajícího názvu. Účelem této evropské normy je dosáhnout jednotného názvosloví ochranných prostředků dýchacích orgánů. Názvy jsou uvedeny ve třech oficiálních jazycích CEN. ČSN EN 134 (83 2203) byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN EN 134 (832203)
Katalogové číslo 15227
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 28 stran
EAN kód 8590963152271
Norma byla zrušena k 1. 3. 1999
a nahrazena ČSN EN 134 (832203)