ČSN ISO 8232 (819503)

Chemicky čisticí stroje s uzavřeným okruhem. Definice a zkoušení charakteristik stroje

Objednat
Cena: 125 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 8232:1988 s touto národní předmluvou. "Pro maximální hodnoty koncentrace par rozpouštědla v provozní místnosti obsažené v kapitole 6, platí v ČR požadavek Hygienické směrnice v hodnotě NPK 250 mg.m-3." ČSN ISO 8232 specifikuje chemicky čistící stroje s uzavřeným okruhem a vhodné metody zkoušení následujících charakteristik: spotřeba rozpouštědla, dále účinnost zpětného získávání rozpouštědla během sušení, a konečně koncentrace par rozpouštědla v pracovním ovzduší obsluhy stroje. Pro splnění požadavků bezpečnosti, při průmyslovém využití těchto strojů je nutné použít vhodných doplňujících opatření. Kapitola 6 (Zkušební metody pro měření koncentrace rozpouštědla v ovzduší provozní místnosti, vybavené chemicky čisticím strojem s uzavřeným okruhem) stanoví: Pracovní podmínky pro chemicky čistící stroj s uzavřeným okruhem jsou určeny v čl.6.1 a 6.2. (Tyto čl. stanoví všeobecné a specifické podmínky zkoušek.) Dále norma v kapitole 6 stanoví, že maximální hodnoty koncentrace par perchlorethylenu by v průměru neměly překročit 335 mg.m-3. Tato koncentrace je v některých případech vyjádřena v číslech milionového objemu (ppm). Tato koncentrace pro ostatní rozpouštědla nemá převyšovat 7000 mg.m-3 (1250 ppm) pro trichlormethan; 1050 mg.m-3 (250 ppm) pro 1,1,1-trichlorethan a 9500 mg.m-3 (1250 ppm) pro 1,1,3-trichlortrifluorethan. Tato hodnota odpovídá průměrné hodnotě integrace průběhu různých koncentrací, zjištěných vhodným způsobem během jednodenní zkoušky. Norma konečně (nákresem) stanoví i odběrová místa. Poznámka recenzenta: Terminologie, zejména v národní předmluvě a v analytické části, je ponechána tak, jak ji norma uvádí. Recenzent nenese odpovědnost za velmi neodborný překlad. Recenzent rovněž nekontroloval hodnoty jednotlivých normalizovaných koncentrací. ČSN ISO 8232 (81 9503) byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN ISO 8232 (819503)
Katalogové číslo 15288
Cena 125 Kč125
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 8 stran formátu A4
EAN kód 8590963152882
Dostupnost skladem (tisk na počkání)