ČSN ISO 5579 (015011) Zrušená norma

Nedestruktivní zkoušení. Radiografické zkoušení kovových materiálů rentgenovým zářením a zářením gama. Základní pravidla

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma obsahuje ISO 5579:1985. Před úvodní kapitolou normy je uvedeno tato informace: "Ochrana zdraví před zářením - Upozornění. Ozáření jakékoliv části lidského těla rentgenovým nebo gama zářením může způsobit poškození zdraví. Při práci s rentgenovým přístrojem nebo radioaktivním zářičem mají být zajištěna odpovídající bezpečnostní opatření na ochranu zdraví obsluhy i ostatních osob v nejbližším okolí. Přípustné dávky rentgenového a gama záření, jakož i doporučené postupy na ochranu před zářením jsou takové, které jsou platné v různých zemích. Jestliže neexistují žádné oficiální předpisy nebo doporučení v některé zemi, je možné použít poslední doporučení Mezinárodní komise pro radiologickou ochranu." Norma stanovuje základní pravidla pro průmyslovou radiografii při užití rentgenového a gama záření s cílem zjištění vad, při použití techniky zobrazení na film a používanou pro zkoušení kovových výrobků a materiálů. Způsob měření je podrobně popsán. ČSN ISO 5579 (01 5011) byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN ISO 5579 (015011)
Katalogové číslo 15252
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 20 stran
EAN kód 8590963152523
Norma byla zrušena k 1. 9. 2000
a nahrazena ČSN ISO 5579 (015011)