ČSN IEC 875-1 (358863) Zrušená norma

Optické vláknové odbočnice. Část 1: Kmenová specifikace

Tuto normu nelze objednat, jelikož byla zrušena.
Podívejte se na její náhradu.

Anotace obsahu normy

Norma je překladem IEC 875-1:1992. Používá se pro optické vláknové odbočnice. Účelem této kmenové specifikace je stanovit jednotné požadavky na: - optické, klimatické a mechanické vlastnosti; - klasifikaci vláknových optických odbočnic; - postupy pro určování jakosti; - metody zkoušení a měření; - bezpečnostní hlediska. Posledně jmenovaných se týká čl.1.8 kde se uvádí: "Vláknová optická odbočnice může při použití v optickém vláknovém systému eminovat (produkovat) potenciálně nebezpečné záření. Výrobci odbočnic nejsou povinni to vyznačit na výrobku, ale v literatuře výrobce musí být o tom přístupná dostatečná informace, která umožní konstruktérům systému posoudit stupeň nebezpečí. U systému, kde je překročena mez pro laserová zařízení třídy 1, by měl konstruktér zajistit, aby všechny nepoužívané brány byly ukončeny tak, aby byl zamezen náhodný přístup k optickému výkonu. Tato informace musí být nápadně uvedena v podrobné specifikaci. Montážní pokyny vložené do balení odbočnice musí dávat výrazné upozornění pro montéry a obslužný personál, aby používali bezpečné pracovní postupy. Podrobné specifikace by měly ve výrazné úpravě uvádět následující informace: Upozornění: Při manipulaci s optickým vláknem malých průměrů dbejte na to, aby se předešlo propíchnutí kůže, zvláště v okolí očí. Přímý pohled na konec optického vlákna nebo zakončení vývodu, ve kterém se šíří optická energie, se nedoporučuje, pokud není předem zajištěno, že je výstupní energie na bezpečné úrovni." Konečně se uvádí: Má být uveden odkaz na příslušný bezpečnostní dokument (připravuje se). Z hygienického hlediska jsou zajímavé některé předepsané zkoušky. Tak konkrétně podle čl.3.7.11: Korozivní atmosféra (solná mlha). Tato zkouška se provádí jako zkouška Ka podle IEC 68-2-11 (ČSN 34 5791-2-11). Podle čl.3.7.2: Průmyslová atmosféra. Tato zkouška se provádí jako zkouška Kc podle IEC 68-2-42 (ČSN 34 5791-2-42). Podle čl.3.7.13: Hořlavost. Tato zkouška se provádí podle IEC 695-2-2 (do 1.6.1994 nezavedena). Podle čl.3.7.14: Plísně. Tato zkouška se provádí jako zkouška J podle IEC 68-2-10 (ČSN 34 5791-2-10). Upozornění: při této zkoušce se mohou vyskytnout rizika a je třeba dbát pokynů uvedených v kapitole 6 IEC 68-2-10. ČSN IEC 875-1 (35 8863) byla vydána v lednu 1994.

Označení ČSN IEC 875-1 (358863)
Katalogové číslo 15309
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 1. 1994
Datum účinnosti 1. 2. 1994
Jazyk čeština
Počet stran 68 stran
EAN kód 8590963153094
Norma byla zrušena k 1. 9. 1997
a nahrazena ČSN EN 181000 (359230)