ICS 33.180.20 - Spojovací prvky vláknové optiky

ČSN EN 61988-4 (358788) - leden 2008

Plazmové zobrazovací panely - Část 4: Klimatické a mechanické metody zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 181000 (359230) - srpen 1997

Kmenová specifikace - Optické vláknové odbočnice

770 Kč

ČSN EN 60875-1 ed. 3 (359230) - prosinec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60875-1-1 (359230) - únor 1999

Optické vláknové odbočnice - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 181101 (359231) - leden 1998

Optické vláknové odbočnice: Vzorová předmětová specifikace - Typ: Vlnově neselektivní transmisní hvězdicová odbočnice

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 181103 (359231) - prosinec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Optické vláknové odbočnice - Typ: Vlnově neselektivní transmisní hvězda pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 181104 (359231) - prosinec 1998

Vzorová předmětová specifikace - Optické vláknové odbočnice - Typ: Vlnově selektivní transmisní hvězda pro použití v telekomunikacích

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 60869-1 ed. 3 (359233) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové pasivní prvky řízení výkonu - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 180101 (359234) - srpen 1998

Vzorová předmětová specifikace - Neproměnné optické vláknové atenuátory

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61202-1 ed. 3 (359235) - říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové izolátory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61274-1 ed. 3 (359236) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61274-1-1 ed. 3 (359236) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Adaptéry pro optické konektory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61314-1 ed. 4 (359237) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61314-1-1 ed. 2 (359237) - srpen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové vějířové rozbočovače - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61269-1 (359238) - leden 1999

Optické vláknové zakončovací soubory - Část 1: Kmenová specifikace

340 Kč

ČSN EN 61269-1-1 (359238) - říjen 1998

Optické vláknové zakončovací soubory - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62077 ed. 3 (359239) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové cirkulátory - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 186220 (359241) - září 1998

Dílčí specifikace - Soubory konektorů pro optická vlákna a kabely - Typ LSC

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 186230 (359241) - září 1998

Dílčí specifikace - Soubory konektorů pro optická vlákna a kabely - Typ LSF

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 50377-11-1 (359242) - červenec 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 11-1: Typ MF ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-14-1 ed. 2 (359242) - listopad 2018 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 14-1: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s cylindrickou ferulí, používající jednovidové vlákno kategorie B1 nebo B6 podle EN 60793-2-50 pro kategorii C podle EN 61753-1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-15-1 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 15-1: Typ MPO s 12vláknovými ferulemi PPS, ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a, rozměrů 50/125 um

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-16-1 (359242) - srpen 2012

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 16-1: Typ LF3 APC simplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-17-1 (359242) - květen 2014

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-1: Simplexní tovární konektor typu FPFT ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6a_1 nebo B6a_2 podle IEC 60793-2-50, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-17-2 (359242) - červenec 2015

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 17-2: Simplexní konektor typu FPFT (továrně leštěný provozně zkompletovaný) továrně ukončený na vlákně kategorie B1.3 podle EN 60793-2-50 a namontovaný na kabel s těsným pláštěm obsahující jednovidové vlákno kategorie B1.3 nebo B6_a1 nebo B6_a2 (s omezeným MFD) podle IEC 60793-2-50, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-18-1 (359242) - červen 2019

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 18-1: MPO (QFSP) vysílač-přijímač typu 4 + 4 x 10,312 5 Gb/s spojený konektorem typu MPO vybaveným ferulemi PPS pro 12 vláken ukončenými na mnohovidovém vlákně 50/125 um kategorie A1a.3a nebo A1a.3b podle EN 60793-2-10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-2-1 (359242) - květen 2002

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 2-1: Typ FC-PC ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 7.02t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

52 Kč

ČSN EN 50377-2-2 (359242) - listopad 2009

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-2: Typ FC/APC 8 ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-3-1 ed. 2 (359242) - srpen 2008 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ SG ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2-10 kategorie A1 a A1b nebo ekvivalentní pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-4-2 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-2: Typ SC/APC simplex 8°, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-4-4 (359242) - říjen 2011

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-4: Typ SC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-6-1 (359242) - březen 2003

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 6-1: Typ SC-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 50377-6-2 ed. 2 (359242) - únor 2008 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 6-2: Typ SC-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1 a B1.3, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-1 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-1: Typ LC-PC duplex ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50377-7-2 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-2: Typ LC-PC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-3 (359242) - listopad 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 7-3: Typ LC-APC duplex ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-7-4 ed. 2 (359242) - říjen 2011 aktuální vydání

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 7-4: Typ LC-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3 s celozirkoniovou ferulí pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-10 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-10: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-11 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-11: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-12 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-12: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-13 (359242) - prosinec 2010

Konektorové soubory a spojovací součástky používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 8-13: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, kombinovaná ferule s titanem, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-2 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-2: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-3 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-3: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-4 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-4: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-5 (359242) - leden 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-5: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B.1.1 a B.1.3, kombinovaná ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-6 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-6: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-7 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-7: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-8 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-8: Typ LSH-APC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, plně zirkoniová ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-8-9 (359242) - únor 2008

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 8-9: Typ LSH-PC simplex, ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, zirkoniová ferule, kategorie U

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50377-9-1 (359242) - září 2003

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-1: Typ MT-RJ ukončený na mnohovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie A1a a A1b

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50377-9-2 (359242) - září 2004

Konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Výrobní specifikace - Část 9-2: Typ MT-RJ ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2 kategorie B1.1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62664-1-1 (359242) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Specifikace výrobku pro optické vláknové konektory - Část 1-1: Mnohovidové duplexní konektory LC-PC ukončené na vlákně kategorie A1a podle IEC 60793-2-10

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60874-1 ed. 3 (359243) - srpen 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60874-1-1 ed. 2 (359243) - srpen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Konektory pro optická vlákna a kabely - Část 1-1: Vzorová předmětová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-1 ed. 2 (359244) - květen 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických vláknových konektorů - Část 1: Obecně a návod

230 Kč

ČSN EN 61754-10 ed. 2 (359244) - červen 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 10: Druh optických konektorů typu Mini-MPO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-12 (359244) - červen 2000

Rozhraní optických konektorů - Část 12: Druh optických konektorů typu FS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-13 ed. 2 (359244) - září 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 13: Druh optických konektorů typu FC-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-15 ed. 2 (359244) - únor 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 15: Druh optických konektorů typu LSH

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 6.14t, Oprava 2 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

380 Kč

ČSN EN 61754-16 (359244) - říjen 2000

Rozhraní optických konektorů - Část 16: Druh optických konektorů typu PN

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-18 (359244) - listopad 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 18: Druh optických konektorů MT-RJ

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-19 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 19: Druh optických konektorů typu SG

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61754-2 (359244) - září 1998

Rozhraní optických konektorů - Část 2: Druh optických konektorů typu BFOC/2,5

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-20 ed. 2 (359244) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20: Druh optických konektorů typu LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-20-100 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 20-100: Norma rozhraní pro konektory LC s ochranným zapouzdřením dle IEC 61076-3-106

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61754-21 (359244) - prosinec 2005

Rozhraní optických konektorů - Část 21: Druh optických konektorů typu SMI pro plastová optická vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-22 (359244) - duben 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 22: Druh optických konektorů typu F-SMA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-23 (359244) - únor 2006

Rozhraní optických konektorů - Část 23: Druh optických konektorů typu LX.5

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-24 (359244) - červen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24: Druh optických konektorů typu SC-RJ

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-24-11 (359244) - únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-11: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-117

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-24-21 (359244) - únor 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 24-21: Typ optických konektorů SC-RJ s ochranným krytím dle IEC 61076-3-106, varianta 06

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61754-25 (359244) - září 2009

Rozhraní optických konektorů - Část 25: Druh optických konektorů typu RAO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-26 (359244) - březen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 26: Druh optických konektorů typu SF

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-27 (359244) - prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 27: Druh optických konektorů typu M12-FO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-28 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 28: Druh optických konektorů typu LF3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-29 (359244) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 29: Druh optických konektorů typu BLINK

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61754-3 (359244) - březen 2003

Rozhraní optických konektorů - Část 3: Druh optických konektorů typu LSA

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-30 (359244) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 30: Řada konektorů typu CLIK

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-31 (359244) - srpen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 31: Druh optických konektorů typu N-FO

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-32 (359244) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 32: Druh optických konektorů typu DiaLink

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-34 (359244) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 34: Druh optických konektorů typu URM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-4 ed. 2 (359244) - duben 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 4: Druh optických konektorů typu SC

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy:
Oprava 1 7.14t, Oprava 2 3.15t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

480 Kč

ČSN EN 61754-4-100 (359244) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 4-100: Druh optických konektorů typu SC - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky SC-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-5 ed. 2 (359244) - červen 2006 aktuální vydání

Rozhraní optických konektorů - Část 5: Druh optických konektorů typu MT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-6 ed. 2 (359244) - duben 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 6: Druh optických konektorů typu MU

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 61754-6-100 (359244) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní vláknových optických konektorů - Část 6-100: Druh optických konektorů typu MU - Konektorové rozhraní zjednodušené zásuvky MU-PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61754-7-1 (359244) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-1: Druh optických konektorů typu MPO - Jedna řada vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61754-8 (359244) - září 1998

Rozhraní optických konektorů - Část 8: Druh optických konektorů typu CF08

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61754-9 (359244) - srpen 2002

Rozhraní optických konektorů - Část 9: Druh optických konektorů typu DS

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-2 (359244) - srpen 2018

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-2: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 61754-7-3 (359244) - listopad 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní optických konektorů - Část 7-3: Druh optických konektorů typu MPO - Dvě řady vláken o šířce 16 vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62099 (359245) - květen 2002

Optické vláknové vlnové přepínače - Kmenová specifikace

350 Kč

ČSN EN 60876-1 ed. 3 (359246) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové prostorové přepínače - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61977 ed. 3 (359247) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optické vláknové filtry - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62134-1 ed. 2 (359248) - květen 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Krytí pro vláknovou optiku - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-2 (359249) - leden 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2: Obecně a návod pro optické vláknové kryty, ochranné mikrotrubičkové kryty a mikrotrubičkové konektory

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-2-10 (359249) - červenec 2015

Vláknové organizéry a krytí pro použití v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-10: Těsněné krytí vláknových spojů typu 2, kategorie G, pro optické distribuční sítě FTTH

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-2-2 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-2: Těsněná hrncová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-3 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-3: Těsněná řadová krytí vláknových spojů Typu 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-4 ed. 2 (359249) - listopad 2012 aktuální vydání

Vláknové organizéry a krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-4: Těsněná kopulovitá krytí vláknových spojů Typ 1, pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-5 (359249) - listopad 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-5: Těsněné kryty mikrotrubiček pro zafukování optických vláken, Typ 1 pro kategorii S & A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50411-2-8 (359249) - listopad 2009

Vláknové organizéry a kryty používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-8: Mikrotrubičkové konektory pro zafukování optických vláken, Typ 1

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-2-9 (359249) - srpen 2010

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 2-9: Netěsněné krytí pro mikrotrubičkové zafukované kabely kategorie S a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-3-1 (359249) - březen 2013

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-1: Systém vláknového managementu, spojovací nástěnné schránky (krabice) pro kategorii C & G

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-3-2 (359249) - říjen 2011

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-2: Jednovidové mechanické optické vláknové spoje

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-3 (359249) - květen 2020 nové vydání

Systémy vláknového managementu a ochranná krytí používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-3: Chránítka svařovaných jednovidových optických vláknových spojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 50411-3-4 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-4: Nástěnné krabice pro připojení spojů propojovacích šňůr, pro kategorii C a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 50411-3-5 (359249) - březen 2016

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-5: Nástěnná zásuvka

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-3-6 (359249) - říjen 2013

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-6: Mnohovidové mechanické vláknové spoje pro použití ve vnějších chráněných prostředích (kategorie U)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 50411-3-8 (359249) - červenec 2016

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 3-8: Systém vláknového managementu, krabice pro koncová zařízení typu 1 pro kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50411-4-1 (359249) - leden 2020

Systémy vláknového managementu a ochranná zapouzdření používaná v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 4-1: Pasivní optická pouliční rozvodná skříň pro kategorii A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50411-6-1 (359249) - leden 2012

Vláknové organizéry a krytí používané v optických vláknových komunikačních systémech - Specifikace výrobku - Část 6-1: Nechráněné mikrotrubičky pro kategorii S a A

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-1 ed. 4 (359250) - březen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-2-1 ed. 2 (359251) - květen 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-1: Zkoušky - Vibrace (sinusové)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-10 ed. 2 (359251) - květen 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-10: Zkoušky - Odolnost proti rozdrcení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-11 ed. 2 (359251) - červenec 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-11: Zkoušky - Osové stlačení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-12 ed. 3 (359251) - květen 2010

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-12: Zkoušky - Nárazy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-13 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-13: Zkoušky - Zrychlení

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-14 ed. 3 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-14: Zkoušky - Vysoký optický výkon

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-15 ed. 2 (359251) - prosinec 2008 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-15: Zkoušky - Pevnost spojovacího mechanismu při zatížení krouticím momentem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-17 ed. 2 (359251) - říjen 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-17: Zkoušky - Chlad

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-18 ed. 2 (359251) - duben 2006 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-18: Zkoušky - Suché teplo - Odolnost při vysoké teplotě

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-19 ed. 3 (359251) - červenec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-19: Zkoušky - Vlhké teplo (konstantní)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-2 ed. 2 (359251) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-2: Zkoušky - Trvanlivost spojení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-21 ed. 2 (359251) - září 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-21: Zkoušky - Složená cyklická zkouška teplotou a vlhkostí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-22 ed. 2 (359251) - listopad 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-22: Zkoušky - Změna teploty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-23 ed. 2 (359251) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-23: Zkoušky - Hermetičnost netlakovaných krytí optických vláknových zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-24 ed. 2 (359251) - prosinec 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-24: Zkoušky - Výběrové zkoušení keramických rozříznutých dutinek působením tlaku

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-26 ed. 2 (359251) - prosinec 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-26: Zkoušky - Solná mlha

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-27 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-27: Zkoušky - Prach - Laminární proudění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-28 ed. 2 (359251) - duben 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-28: Zkoušky - Korozivní atmosféra (oxid siřičitý)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-29 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-29: Zkoušky - Nízký tlak vzduchu

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-32 (359251) - leden 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-32: Zkoušky - Odolnost proti vnikání vody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-33 ed. 3 (359251) - březen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-33: Zkoušky - Montáž a demontáž mechanických spojů, systémů vláknových managementů a krytí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-34 ed. 2 (359251) - únor 2010 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-34: Zkoušky - Odolnost proti rozpouštědlům a znečišťujícím tekutinám

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-35 ed. 2 (359251) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-35: Zkoušky - Kabelové nutace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-36 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-36: Zkoušky - Hořlavost (nebezpečí vzplanutí)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-37 ed. 3 (359251) - prosinec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-37: Zkoušky - Ohyb kabelu u krytí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-38 ed. 2 (359251) - duben 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-38: Zkoušky - Hermetičnost optických krytů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-41 (359251) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-41: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných neúhlových optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-42 ed. 3 (359251) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-42: Zkoušky - Odlehčení namáhání při statickém bočním zatížení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-43 ed. 2 (359251) - únor 2015 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-43: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu odrazu jednovidových optických konektorů PC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-44 ed. 3 (359251) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-44: Zkoušky - Ohyb zpevňovacích vývodů optických vláknových prvků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-45 (359251) - červen 2000

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-45: Zkoušky - Zkouška trvanlivosti ponořením do vody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-47 ed. 4 (359251) - leden 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-47: Zkoušky - Teplotní šoky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-48 ed. 2 (359251) - prosinec 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-48: Zkoušky - Cyklování teploty a vlhkosti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-49 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-49: Zkoušky - Montážní zkouška konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-5 ed. 2 (359251) - říjen 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-5: Zkoušky - Zkrut

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-50 (359251) - prosinec 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-50: Zkoušky - Výběrová zkouška staticky namáhaných jednovidových a mnohovidových optických konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-51 (359251) - leden 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-51: Zkoušky - Zkouška přenosu tahově namáhaného jednovidového a mnohovidového kooptického konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-52 (359251) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-52: Zkoušky - Zkouška ohybem pro šňůry

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-55 (359251) - říjen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-55: Zkoušky - Pevnost namontovaných adaptérů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-6 ed. 2 (359251) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-6: Zkoušky - Pevnost v tahu spojovacího mechanismu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-7 ed. 2 (359251) - prosinec 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-7: Zkoušky - Ohybový moment

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-2-8 (359251) - listopad 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-8: Zkoušky - Rázy

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-2-9 ed. 3 (359251) - srpen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-9: Zkoušky - Rázy

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-4 ed. 2 (359251) - září 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-4: Zkoušky - Upevnění vlákna nebo kabelu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-46 ed. 2 (359251) - říjen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-46: Zkoušky - Vlhké teplo - Cyklická zkouška

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN IEC 61300-2-54 (359251) - červenec 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-54: Zkoušky - Korozivní atmosféra (směs plynů)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-1 ed. 2 (359252) - červen 2006 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-1: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-10 ed. 2 (359252) - říjen 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-10: Zkoušení a měření - Záchytná síla kalibru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-11 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-11: Zkoušení a měření - Zásuvné a výsuvné síly

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-13 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-13: Zkoušení a měření - Kontrola stability optických vláknových přepínačů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-14 ed. 3 (359252) - červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-14: Zkoušení a měření - Chyba a opakovatelnost nastavení útlumu u proměnných atenuátorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-15 ed. 2 (359252) - červen 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-15: Zkoušení a měření - Vrchlíková excentricita konvexně leštěného čela ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-16 (359252) - srpen 2003 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-16: Zkoušení a měření - Poloměr sféricky leštěného čela ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-17 (359252) - červen 2000 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-17: Zkoušení a měření - Úhel čela šikmo broušených ferulí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-18 ed. 2 (359252) - listopad 2006 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-18: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování konektoru se šikmým čelem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-19 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-19: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu odrazu jednovidových optických vláknových součástek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-2 ed. 2 (359252) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-2: Zkoušení a měření - Polarizační závislost útlumu jednovidových optických vláknových zařízení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-20 (359252) - červen 2002

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-20: Zkoušení a měření - Směrovost optických vláknových odbočnic

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-21 ed. 2 (359252) - květen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 25. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

372 Kč

ČSN EN 61300-3-22 ed. 2 (359252) - září 2011 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-22: Zkoušení a měření - Tlačná síla ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-23 (359252) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-23: Zkoušení a měření - Poloha vlákna vůči čelu ferule

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-24 ed. 2 (359252) - červen 2007 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-24: Zkoušení a měření - Přesnost klíčování optických konektorů pro vlákna zachovávající polarizaci

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-25 ed. 3 (359252) - duben 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-25: Zkoušení a měření - Soustřednost neúhlových ferulí a neúhlových ferulí s nainstalovaným vláknem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-26 (359252) - červenec 2003 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-26: Zkoušení a měření - Měření souososti vlákna a ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-27 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-27: Zkoušení a měření - Metoda měření umístění otvorů na vícecestné konektorové zástrčce

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-28 ed. 2 (359252) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-28: Zkoušení a měření - Přechodná ztráta

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-29 ed. 2 (359252) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-29: Zkoušení a měření - Spektrální přenosové charakteristiky součástek DWDM

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61300-3-3 ed. 2 (359252) - prosinec 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-3: Zkoušení a měření - Aktivní monitorování změn útlumu a útlumu odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-30 (359252) - srpen 2003

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-30: Zkoušení a měření - Úhel leštění a poloha vláken v jednoduché feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-31 (359252) - říjen 2003

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-31: Zkoušení a měření - Činitel sdruženého výkonu optických vláknových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-32 (359252) - květen 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-32: Zkoušení a měření - Měření polarizační vidové disperze pasivních optických součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

945 Kč

ČSN EN 61300-3-33 ed. 2 (359252) - listopad 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-33: Zkoušení a měření - Měření výsuvné síly z pružné dutinky pomocí kalibračních kolíků

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-34 ed. 2 (359252) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-34: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-35 ed. 2 (359252) - únor 2016 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-35: Zkoušení a měření - Vizuální kontrola konektorů vláknové optiky a vysílačů-přijímačů s vláknem zakončeným ve feruli

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-36 (359252) - únor 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-36: Zkoušení a měření - Metody měření vnitřních a vnějších průměrů ferulí optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-37 (359252) - únor 2006

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-37: Zkoušení a měření - Úhel šikmo broušených čel optických vláken

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-38 (359252) - prosinec 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-38: Zkoušení a měření - Skupinové zpoždění, chromatická disperze a fázové zvlnění

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61300-3-39 ed. 2 (359252) - červen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-39: Zkoušení a měření - Výběr referenční zástrčky pro měření útlumu odrazu konektorů s fyzikálním kontaktem (PC)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-4 ed. 2 (359252) - září 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-4: Zkoušení a měření - Útlum

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-40 (359252) - únor 1999

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-40: Zkoušení a měření - Extinkce optického konektoru pigtailovaného vláknem zachovávajícím polarizaci (pm)

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-42 (359252) - listopad 2008

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-42: Zkoušení a měření - Útlum jednovidových vyrovnávacích dutinek a adaptérů s pružnými dutinkami

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-43 (359252) - prosinec 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-43: Zkoušení a měření - Měření vidové přenosové funkce optických vláknových zdrojů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-45 (359252) - leden 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-45: Zkoušení a měření - Útlum náhodně spojovaných mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-46 (359252) - duben 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-46: Měření - Světlost otvoru pro vodicí kolík ve ferulích MT

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-47 (359252) - únor 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-47: Zkoušení a měření - Měření geometrie sféricky leštěného čela ferule PC/APC pomocí interferometrie

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-48 (359252) - duben 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-48: Zkoušení a měření - Pružná tlaková síla spojovacího pouzdra pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-49 (359252) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-49: Zkoušení a měření - Záchytná síla vodicího kolíku pro pravoúhlou feruli mnohovláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-50 (359252) - prosinec 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-50: Zkoušení a měření - Přeslech v optických prostorových přepínačích

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-51 (359252) - červenec 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-51: Zkoušení a měření - Výsuvná síla kalibračního kolíku pro pravoúhlou feruli vícevláknových konektorů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-3-52 (359252) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-52: Zkoušení a měření - Deformační konstanta vodicího otvoru a polohovacího kolíku, CD pro pravoúhlou 8 stupňovou PC feruli, jednovidová vlákna

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61300-3-53 (359252) - listopad 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-53: Zkoušení a měření - Měřicí metoda obklopeného úhlového toku (EAF) založená na dvourozměrných datech vzdáleného pole mnohovidového vlnovodu se skokovou změnou indexu lomu (včetně vláknového)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-6 ed. 2 (359252) - listopad 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-6: Zkoušení a měření - Útlum odrazu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61300-3-7 ed. 2 (359252) - srpen 2012 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-7: Zkoušení a měření - Závislost útlumu a útlumu odrazu na vlnové délce u jednovidových součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61300-3-8 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-8: Zkoušení a měření - Citlivost na okolní optické záření

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61300-3-9 (359252) - prosinec 1998

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-9: Zkoušení a měření - Přeslech na vzdáleném konci

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN IEC 61300-3-21 ed. 3 (359252) - květen 2020

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 3-21: Zkoušení a měření - Doba přepnutí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61300-2-40 (359253) - červenec 2001

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Základní zkušební a měřicí postupy - Část 2-40: Zkoušky - Výběrové zkoušení útlumu jednovidových laděných úhlových optických konektorů

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62005-1 (359253) - únor 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 1: Úvodní pokyn a definice

230 Kč

ČSN EN 62005-2 (359253) - leden 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2: Kvantitativní hodnocení bezporuchovosti zkouškami zrychleného stárnutí - Vlhké teplo konstantní

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62005-3 (359253) - leden 2002

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 3: Zkoušky hodnocení druhů a mechanizmů poruch pasivních součástek

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 62005-4 (359253) - červen 2000

Spolehlivost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 4: Výrobní třídění

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 62005-7 (359253) - listopad 2004

Bezporuchovost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 7: Modelování namáhání v průběhu života

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62005-9-1 (359253) - únor 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-1: Kvalifikace pasivních optických součástek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62005-9-4 (359253) - únor 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Spolehlivost - Část 9-4: Vysokovýkonová kvalifikace pasivních optických součástek pro environmentální kategorii C

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50378-3-1 (359254) - únor 2008

Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Modul DWDM typu 100/200 GHz ukončený na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50378-3-2 (359254) - únor 2008

Pasivní součástky pro optické vláknové komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-2: Typ 4 / 8 kanálového modulu CWDM zakončeného na jednovidovém vlákně IEC 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-021-2 ed. 2 (359255) - listopad 2008 aktuální vydání

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-2: Jednovidové optické konektory stupně C/3 pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-021-3 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 021-3: Jednovidové optické konektory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-021-6 (359255) - červen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 021-6: Jednovidové optické konektory stupně B/2 pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-022-2 ed. 2 (359255) - srpen 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 022-2: Optické konektory ukončené na mnohovidovém vlákně pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-031-2 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-2: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-031-3 ed. 2 (359255) - červenec 2015 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-031-6 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 031-6: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní optické vláknové odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-041-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 041-2: Nekonektorovaná jednovidová odrazná zařízení OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-042-2 (359255) - květen 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 042-2: Zástrčka pigtailového stylu a zástrčka zásuvkového stylu odrazných součástek OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-051-3 ed. 2 (359255) - říjen 2013 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 051-3: Jednovidové vláknové neproměnné zástrčkové atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-052-3 ed. 2 (359255) - březen 2017 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-3: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie U pro neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-052-6 (359255) - březen 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 052-6: Jednovidové vláknové nekonektorované neproměnné atenuátory - Kategorie O pro venkovní prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-053-2 (359255) - listopad 2014

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 053-2: Nekonektorovaný jednovidový vláknový elektricky řízený proměnný optický atenuátor pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-053-3 (359255) - listopad 2004

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 053-3: Spojitě proměnné atenuátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-056-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 056-2: Optická pojistka pigtailového stylu pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-057-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 057-2: Optická pojistka stylu zástrčka-zásuvka pro jednovidová vlákna, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-058-2 (359255) - říjen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 058-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu pigtailového stylu, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-059-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 059-2: Jednovidový vláknový omezovač optického výkonu stylu zástrčka-zásuvka, kategorie C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-061-3 (359255) - duben 2005

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 061-3: Jednovidové pigtailované optické izolátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61753-062-6 (359255) - červen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 062-6: Nekonektorované jednovidové pigtailované izolátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-071-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 071-2: Nekonektorované jednovidové vláknové optické 1 × 2 a 2 × 2 prostorové přepínače pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-081-2 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 081-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové středně velké součástky 1 × N DWDM pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-083-2 (359255) - říjen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 083-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WDM C pásmo / L pásmo pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-084-2 (359255) - říjen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 084-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové prvky WWDM 980 / 1 550 nm kategorii C - Řízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 2.09t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

250 Kč

ČSN EN 61753-086-6 (359255) - srpen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 086-6: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 490 / 1 550 nm směr od ústředny (downstream) a 1 310 nm směr od účastníka (upstream) pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61753-087-2 (359255) - srpen 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-2: Nekonektorované jednovidové obousměrné zařízení WWDM 1 310 nm směr od účastníka (upstream) a 1 490 nm směr od ústředny (downstream) pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 61753-087-6 (359255) - listopad 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 087-6: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná optická vláknová zařízení WWDM 1 310 nm upstream a 1 490 nm downstream pro kategorii O - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-088-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 088-2: Nekonektorovaná jednovidová optická vláknová zařízení LAN WDM s odstupem kanálů 800 GHz pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-089-2 (359255) - listopad 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 089-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM pro monitorování OTDR pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-091-2 (359255) - červen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 091-2: Nekonektorované jednovidové optické vláknové pigtailované cirkulátory pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-091-3 (359255) - duben 2005

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 091-3: Jednovidové pigtailované optické cirkulátory pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-092-6 (359255) - květen 2008

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 092-6: Nekonektorované jednovidové cirkulátory pro kategorii O - Neřízené prostředí a sled zkoušek

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-1-3 (359255) - leden 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1-3: Obecně a návod pro jednovidové optické konektory a kabelové sestavy pro průmyslové prostředí, kategorie I

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-101-2 (359255) - duben 2007

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-2: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61753-101-3 (359255) - leden 2009

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 101-3: Systémy ukládání optických vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN 61753-111-7 (359255) - září 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-7: Těsněná krytí pro kategorii A - Venkovní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-111-8 (359255) - září 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-8: Těsněná krytí pro kategorii G - Povrchová

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-111-9 (359255) - září 2010

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 111-9: Těsněná krytí pro kategorii S - Podzemní

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61753-121-2 (359255) - leden 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.18t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 20. říjnu 2020 (zobrazit náhrady).

382 Kč

ČSN EN 61753-121-2 ed. 2 (359255) - leden 2018 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-2: Simplexní a duplexní optické propojovací šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-121-3 (359255) - leden 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 121-3: Simplexní a duplexní šňůry s jednovidovým vláknem a konektory s cylindrickou ferulí pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-131-3 (359255) - září 2011

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Normy funkčnosti - Část 131-3: Mechanický spoj jednovidových vláken pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-141-2 (359255) - leden 2012

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 141-2: Pasivní kompenzátor chromatické disperze užívající jednovidové disperzně kompenzační vlákno pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61753-143-2 (359255) - srpen 2013

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 143-2: Optický pasivní kompenzátor disperze na principu VIPA jednovidových vláknových přenosů pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-2-1 (359255) - červen 2001

Norma funkčnosti spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-1: Optické konektory ukončené na jednovidovém optickém vlákně pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN EN 61753-2-3 (359255) - červen 2002

Funkčnost spojovacích prvků a pasivních součástek vláknové optiky - Část 2-3: Nekonektorované jednovidové vlnově neselektivní odbočnice 1xN a 2xN pro kategorii U - Neřízené prostředí

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

65 Kč

ČSN EN 61753-381-2 (359255) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-2: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie C (řízené prostředí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-381-6 (359255) - červenec 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 381-6: Cyklická uspořádaná vlnovodná mřížka - Kategorie O (neřízené prostředí)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61753-382-2 (359255) - červen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 382-2: Nekonektorovaná jednovidová obousměrná zařízení WWDM G-PON-NGA pro kategorii C - Řízené prostředí

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 61753-1 ed. 2 (359255) - březen 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 11.19t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

610 Kč

ČSN EN 61755-1 (359256) - září 2006

Optická rozhraní optických konektorů - Část 1: Optická rozhraní pro jednovidová konvenční vlákna - Všeobecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 6.07t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

370 Kč

ČSN EN 61755-2-1 (359256) - duben 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-1: Optické rozhraní neúhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-2-2 (359256) - duben 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-2: Optické rozhraní úhlově zakončených jednovidových vláken s optickým kontaktem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-2-4 (359256) - září 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-4: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na neúhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-2-5 (359256) - září 2015

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 2-5: Spojení jednovidových vláken s neposunutou disperzí leštěných na úhlový optický kontakt pro použití v referenčním konektoru

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-1 (359256) - listopad 2009

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-1: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-10 (359256) - září 2017

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-10: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Neúhlové, bezferulové konektory se zarovnaným otvorem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-2 (359256) - listopad 2009

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-2: Optické rozhraní - Cylindrická plně zirkoniová úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-31 (359256) - únor 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-31: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové polyfenylensulfidové pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 61755-3-32 (359256) - srpen 2016

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 3-32: Parametry konektoru jednovidových konvenčních vláken s optickým kontaktem - Úhlové termosetové epoxidové pravoúhlé ferule

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-3-5 (359256) - květen 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-5: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61755-3-6 (359256) - květen 2007

Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-6: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm se slitinou Cu-Ni kolem vlákna, jednovidové vlákno

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: A1 8.12t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

530 Kč

ČSN EN 61755-3-7 (359256) - listopad 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-7: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní ferule PC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 61755-3-8 (359256) - září 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní optických konektorů - Část 3-8: Optické rozhraní - Cylindrická kompozitní úhlová 8 stupňová ferule APC o průměru 2,5 mm a 1,25 mm s titanovým materiálem kolem vlákna, jednovidové vlákno

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN IEC 61755-6-2 (359256) - únor 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická rozhraní konektorů - Část 6-2: Spojení mnohovidových vláken s optickým kontaktem a s průměrem jádra 50 um - Neúhlové pro referenční konektorové aplikace na vlnové délce 850 nm používající pouze vybrané vlákno A1a

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 61756-1 (359257) - únor 2007

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Norma rozhraní pro management vláknových systémů - Část 1: Všeobecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 7.20t

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

Norma bude zrušena k 1. lednu 2021 (zobrazit náhrady).

472 Kč

ČSN EN 61758-1 (359258) - leden 2009

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Rozhraní krytů - Část 1: Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 50516-1-1 (359259) - červen 2012

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 1-1: Typ SC-RJ PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50516-2-1 (359259) - červen 2012

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 2-1: Typ ODVA PC průmyslový, ukončený na mnohovidovém vlákně EN 60793-2-10 kategorie A1a a A1b, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 50516-3-1 (359259) - listopad 2014

Průmyslové konektorové soubory a spojovací součástky pro optické vláknové řídicí a komunikační systémy - Specifikace výrobku - Část 3-1: Typ ODVA APC, ukončený na jednovidovém vlákně EN 60793-2-50 kategorie B1.1 a B1.3, splňující požadavky kategorie l (průmyslová prostředí) specifikované v EN 50173-1 a IEC 61753-1-3

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61313-1 (359260) - únor 1999

Optické vláknové pasivní součástky a kabelové sestavy - Část 1: Schválení způsobilosti - Kmenová specifikace

230 Kč

ČSN EN 61073-1 ed. 2 (359261) - září 2009 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Mechanické spoje a chránítka svařovaných spojů pro optická vlákna a kabely - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 63032 (359262) - leden 2019

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Vláknové optické laditelné pásmové propusti - Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 61280-2-9 ed. 2 (359270) - listopad 2009 aktuální vydání

Postupy zkoušek optického vláknového komunikačního subsystému - Část 2-9: Digitální systémy - Měření poměru optického signálu k šumu pro systémy s hustým vlnovým multiplexem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-1 (359274) - prosinec 2002

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 1: Všeobecně a návod

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 4.18t

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

Norma bude zrušena k 16. únoru 2021 (zobrazit náhrady).

97 Kč

ČSN EN 62148-11 ed. 2 (359274) - květen 2010 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 11: Aktivní součástkové moduly se 14 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-12 (359274) - listopad 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 12: Vysílače s laserovou diodou a koaxiálním RF konektorem

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-15 ed. 2 (359274) - leden 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 15: Pouzdra diskrétních laserů emitujících kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62148-16 (359274) - květen 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 16: Součásti vysílačů a přijímačů pro použití s rozhraním konektorů LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62148-18 (359274) - červenec 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 18: Součásti sériových vysílačů a přijímačů 40 Gbit/s pro použití s rozhraním konektorů LC

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62148-3 ed. 2 (359274) - červenec 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 3: Vysílače-přijímače SFF s 20 vývody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62148-6 (359274) - květen 2004

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 6: Vysílače-přijímače ATM-PON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62148-19 (359274) - leden 2020

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 19: Pouzdro velikosti fotonického čipu

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN EN IEC 62148-21 (359274) - listopad 2019

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy pouzder a rozhraní - Část 21: Pokyn pro návrh elektrického rozhraní pouzder PIC používajících pouzdra S-FBGA a S-FLGA

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-1 ed. 2 (359276) - srpen 2012 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 1: Obecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-2 ed. 2 (359276) - leden 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 2: Diskrétní laserová zařízení pro 850 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62149-3 ed. 2 (359276) - leden 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 3: Vysílače s laserovou diodou a integrovaným modulátorem pro optické vláknové přenosové systémy 2,5 Gbit/s až 40 Gbit/s

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-4 ed. 2 (359276) - prosinec 2010 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 4: Optické vláknové vysílače-přijímače v pásmu 1 300 nm pro gigabitový Ethernet

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62149-5 ed. 2 (359276) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 5: Vysílače-přijímače ATM-PON s budičem LD a ICs CDR

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62149-7 (359276) - prosinec 2012

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 7: Diskrétní laserová zařízení pro 1 310 nm emitující kolmo k povrchu dutiny

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62149-9 (359276) - leden 2015

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Normy funkčnosti - Část 9: Nasazený reflexní polovodičový optický zesilovač vysílačů-přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-1 (359277) - prosinec 2005

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 1: Všeobecně a návod

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62150-2 ed. 2 (359277) - září 2011 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 2: Vysílače-přijímače ATM-PON

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-3 ed. 2 (359277) - prosinec 2015 aktuální vydání

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 3: Kolísání optického výkonu vyvolané mechanickým rušením v optických zásuvkách a rozhraních vysílačů-přijímačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62150-4 (359277) - červenec 2010

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 4: Relativní intenzitní šum s použitím optického detekčního systému v časové oblasti

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62150-5 (359277) - prosinec 2017

Optické vláknové aktivní součástky a zařízení - Zkušební a měřicí postupy - Část 5: Doba ladění kanálu vlnové délky laditelných vysílačů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 62343-3-1 ed. 2 (359278) - prosinec 2016 aktuální vydání

Dynamické moduly - Část 3-1: Šablony funkčních specifikací - Dynamické vyrovnávače kanálů

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 62343-3-3 (359278) - prosinec 2014

Dynamické moduly - Část 3-3: Šablony funkčních specifikací - Vlnově selektivní přepínače

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62343-4-1 (359278) - listopad 2016

Dynamické moduly - Část 4-1: Softwarové a hardwarové rozhraní - Vlnově selektivní přepínač 1 × 9

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 62074-1 ed. 2 (359285) - listopad 2014 aktuální vydání

Spojovací prvky a pasivní součástky vláknové optiky - Optická vláknová zařízení WDM - Část 1: Kmenová specifikace

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

590 Kč

ČSN EN 62300 (368620) - červenec 2005

Digitální rozhraní s plastovými optickými vlákny pro zvuková a obrazová zařízení spotřební elektroniky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN P I-ETS 300 671 ed. 1 (878538) - červenec 1997

Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické prvky - Optické konektory pro telekomunikační systémy s jednovidovými optickými vlákny - Společné požadavky a zkoušení shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 782 ed. 1 (878549) - leden 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Funkční a systémové parametry optických útlumových článků s konstantním útlumem a s pigtaily pro jednovidové vlákno

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč

ČSN P I-ETS 300 783 ed. 1 (878553) - březen 1999

Přenos a multiplexování (TM) - Pasivní optické součástky - Svařované spoje pro přenosové systémy s jednovidovým optickým vláknem - Společné požadavky a zkoušení shody

Norma obsahuje českou národní předmluvu a informaci, kde je možno opatřit anglický originál normy.

32 Kč