ČSN (normy i změny) z července 2019

zobrazit normy po skupinách

01 Obecná třída

ČSN ISO 30401 (010361) - červenec 2019

Systémy managementu znalostí - Požadavky

350 Kč

ČSN EN 60812/změna Z2 (010675) - červenec 2019

Techniky analýzy bezporuchovosti systémů - Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

Změna bude zrušena k 14. září 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60812 ed. 2 (010675) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza způsobů a důsledků poruch (FMEA a FMECA)

590 Kč

ČSN EN ISO 14405-2 (014115) - červenec 2019 aktuální vydání

Geometrické specifikace produktu (GPS) - Tolerování rozměrů - Část 2: Rozměry jiné než lineární nebo úhlové rozměry

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN ISO/TS 25108 (015004) - červenec 2019

Nedestruktivní zkoušení - Organizace pro školení pracovníků NDT

340 Kč

ČSN EN 17119 (015070) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení - Termografické zkoušení - Aktivní termografie

230 Kč

03 Strojní součásti - koroze a ochrana materiálu

ČSN EN ISO 8504-3 (038224) - červenec 2019

Příprava ocelových podkladů před nanesením nátěrových hmot a obdobných výrobků - Metody přípravy povrchu - Část 3: Ruční a mechanizované čištění

230 Kč

ČSN EN ISO 6158 (038508) - červenec 2019 aktuální vydání

Kovové a jiné anorganické povlaky - Elektrolyticky vyloučené povlaky chromu pro technické účely

340 Kč

ČSN EN ISO 6581 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Stanovení stálosti barevných anodických oxidových povlaků při působení ultrafialového záření a tepla

190 Kč

ČSN EN ISO 8251 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Měření odolnosti anodických oxidových povlaků proti oděru

350 Kč

ČSN EN ISO 8993 (038650) - červenec 2019 aktuální vydání

Anodická oxidace hliníku a jeho slitin - Systém hodnocení bodové koroze - Grafická metoda

230 Kč

05 Svařování, pájení, řezání kovů a plastů

ČSN 05 0601/změna Z4 (050601) - červenec 2019

Zváranie. Bezpečnostné ustanovenia pre zváranie kovov. Prevádzka

32 Kč

ČSN EN ISO 11666 (051172) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Úrovně přípustnosti

340 Kč

ČSN EN ISO 20601 (051172) - červenec 2019

Nedestruktivní zkoušení - Zkoušení ultrazvukem - Využití automatizované techniky phased array pro ocelové díly s malou tloušťkou stěny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 22825 (051184) - červenec 2019 aktuální vydání

Nedestruktivní zkoušení svarů - Zkoušení ultrazvukem - Zkoušení svarů u austenitických ocelí a slitin niklu

340 Kč

ČSN EN 1011-3 (052210) - červenec 2019

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 3: Obloukové svařování korozivzdorných ocelí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

Norma bude zrušena k 1. listopadu 2020 (zobrazit náhrady).

350 Kč

ČSN EN 1011-6 (052210) - červenec 2019 aktuální vydání

Svařování - Doporučení pro svařování kovových materiálů - Část 6: Laserové svařování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 24373 (055325) - červenec 2019 aktuální vydání

Svařovací materiály - Svařovací dráty a tyče pro tavné svařování mědi a slitin mědi - Klasifikace

230 Kč

ČSN EN ISO 17279-2 (056101) - červenec 2019

Svařování - Mikro spojování vysokoteplotních supravodičů druhé generace - Část 2: Kvalifikace pro svářečský a zkušební personál

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14728 (056826) - červenec 2019 aktuální vydání

Vady svarových spojů termoplastů - Klasifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

18 Průmyslová automatizace

ČSN EN 61784-5-12/změna Z1 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61784-5-18/změna Z1 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61784-5-2 ed. 3/změna Z1 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61784-5-6 ed. 3/změna Z1 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 61784-5-8/změna Z1 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 4. říjnu 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-12 ed. 2 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-12: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 12

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-18 ed. 2 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-18: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 18

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-2 ed. 4 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-2: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 270 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-20 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-20: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 20

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-21 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-21: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 21

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-6 ed. 4 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-6: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 6

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

ČSN EN IEC 61784-5-8 ed. 2 (184001) - červenec 2019

Průmyslové komunikační sítě - Profily - Část 5-8: Instalace sběrnic pole - Instalační profily pro CPF 8

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

19 Optické přístroje, zařízení pro kinematografii a reprografii

ČSN EN ISO 11979-1 (195300) - červenec 2019 aktuální vydání

Oftalmologické implantáty - Nitrooční čočky - Část 1: Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

28 Kolejová vozidla

ČSN EN 17084 (280162) - červenec 2019

Železniční aplikace - Protipožární ochrana drážních vozidel - Zkouška toxicity materiálů a komponent

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Oprava 1 9.20t

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

460 Kč

ČSN EN 17023 (280331) - červenec 2019

Železniční aplikace - Údržba drážních vozidel - Tvorba a změny plánu údržby

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 14531-1 +A1 (284007) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Metody výpočtu zábrzdných a brzdných drah a zabrzdění proti samovolnému pohybu - Část 1: Základní algoritmy využívající výpočet střední hodnoty pro vlakové soupravy nebo jednotlivá vozidla

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 14198 +A1 (284021) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Brzdění - Požadavky na brzdový systém vlaků tažených lokomotivou

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

30 Silniční vozidla

ČSN ISO 22241-2 (302460) - červenec 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 2: Zkušební metody

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

550 Kč

ČSN ISO 22241-3 (302460) - červenec 2019 aktuální vydání

Vznětové motory - Činidlo pro snížení NOx, vodný roztok močoviny (AUS 32) - Část 3: Manipulace, doprava a skladování

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

ČSN EN 15194 (309080) - červenec 2019 aktuální vydání

Jízdní kola - Jízdní kola s pomocným elektrickým pohonem - Jízdní kola EPAC

945 Kč

31 Letectví a kosmonautika

ČSN EN 16601-00 (310501) - červenec 2019

Kosmické systémy - Soubor EN 16600 - Popis, realizace, všeobecné požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16602-70-14 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Koroze

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16602-70-39 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Svařování kovových materiálů pro hardware

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 16602-80 (310510) - červenec 2019

Zabezpečování kosmických produktů - Zabezpečování softwarových produktů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

ČSN EN 16603-10-02 (310540) - červenec 2019

Kosmické inženýrství - Ověřování

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

33 Elektrotechnika - elektrotechnické předpisy

ČSN 33 2000-8-2 (332000) - červenec 2019

Elektrické instalace nízkého napětí - Část 8-2: Elektrické instalace samospotřebitelů

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 1.20t

565 Kč

ČSN CLC/TS 61496-3/změna Z1 (332206) - červenec 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

Změna bude zrušena k 11. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61496-3 (332206) - červenec 2019

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

590 Kč

ČSN EN 61000-6-1 ed. 2/změna Z1 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

Změna bude zrušena k 22. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN 61000-6-2 ed. 3/změna Z1 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

Změna bude zrušena k 22. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-1 ed. 3 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-1: Kmenové normy - Odolnost - Prostředí obytné, obchodní a lehkého průmyslu

340 Kč

ČSN EN IEC 61000-6-2 ed. 4 (333432) - červenec 2019

Elektromagnetická kompatibilita (EMC) - Část 6-2: Kmenové normy - Odolnost pro průmyslové prostředí

340 Kč

ČSN EN 55016-4-2 ed. 2/Oprava 2 (334210) - červenec 2019

Specifikace přístrojů a metod pro měření vysokofrekvenčního rušení a odolnosti - Část 4-2: Nejistoty, statistické hodnoty a stanovování mezí - Nejistota měřicího zařízení

20 Kč

ČSN EN IEC 61850-8-2 (334850) - červenec 2019

Komunikační sítě a systémy pro automatizaci v energetických společnostech - Část 8-2: Mapování specifických komunikačních služeb (SCSM) - Mapování na protokol XMPP

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

1 870 Kč

ČSN EN IEC 62351-4 (335011) - červenec 2019

Řízení energetických soustav a přidružená výměna informací - Bezpečnost dat a komunikací - Část 4: Profily zahrnující MMS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

945 Kč

34 Elektrotechnika

ČSN EN 50562 (341523) - červenec 2019 aktuální vydání

Drážní zařízení - Pevná trakční zařízení - Proces, ochranná opatření a prokázání bezpečnosti elektrických trakčních soustav

570 Kč

ČSN EN IEC 62840-2 (341595) - červenec 2019

Systém pro výměnu baterií elektrického vozidla - Část 2: Bezpečnostní požadavky

350 Kč

ČSN EN 54-3 +A1 (342710) - červenec 2019

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 54-3 ed. 2/změna Z1 (342710) - červenec 2019

Elektrická požární signalizace - Část 3: Požární poplachová zařízení - Sirény a další zvuková zařízení

Změna bude zrušena k 31. březnu 2022.

32 Kč

ČSN EN 60507/Oprava 1 (348031) - červenec 2019

Zkoušky vysokonapěťových keramických a skleněných izolátorů pro střídavé napětí při umělém znečištění

20 Kč

35 Elektrotechnika

ČSN EN 60512-23-3/změna Z1 (354055) - červenec 2019

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství

Změna bude zrušena k 18. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 60512-23-3 ed. 2 (354055) - červenec 2019

Elektromechanické součástky pro elektronická zařízení - Základní zkušební postupy a měřicí metody - Část 23-3: Zkouška 23c: Účinnost stínění konektorů a příslušenství - Metoda injekce do vedení

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN EN 60898-1 ed. 2 (354170) - červenec 2019 aktuální vydání

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

945 Kč

ČSN EN 60898-1/změna Z1 (354170) - červenec 2019

Elektrická příslušenství - Jističe pro nadproudové jištění domovních a podobných instalací - Část 1: Jističe pro střídavý provoz (AC)

Změna bude zrušena k 28. květnu 2024.

32 Kč

ČSN EN 61010-1 ed. 2/změna A1 (356502) - červenec 2019

Bezpečnostní požadavky na elektrická měřicí, řídicí a laboratorní zařízení - Část 1: Všeobecné požadavky

350 Kč

ČSN EN 61967-1/změna Z1 (358798) - červenec 2019

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí, 150 kHz až 1 GHz - Část 1: Všeobecné podmínky a definice

Změna bude zrušena k 16. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 61967-1 ed. 2 (358798) - červenec 2019

Integrované obvody - Měření elektromagnetických emisí - Část 1: Obecné podmínky a definice

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN 60793-1-32 ed. 2/změna Z1 (359213) - červenec 2019

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany

Změna bude zrušena k 21. prosinci 2021.

32 Kč

ČSN EN IEC 60793-1-32 ed. 3 (359213) - červenec 2019

Optická vlákna - Část 1-32: Měřicí metody a zkušební postupy - Stahovatelnost ochrany

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

36 Elektrotechnika

ČSN EN 62386-102 ed. 2/změna A1 (360540) - červenec 2019

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 102: Obecné požadavky - Ovládací zařízení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 62386-103/změna A1 (360540) - červenec 2019

Digitální adresovatelné rozhraní pro osvětlení - Část 103: Obecné požadavky - Řídicí zařízení

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 60335-2-24 ed. 5/změna A2 (361045) - červenec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 2-24: Zvláštní požadavky na chladicí spotřebiče, spotřebiče na výrobu zmrzliny a výrobníky ledu

190 Kč

ČSN EN 60335-1 ed. 3/Oprava 2 (361050) - červenec 2019

Elektrické spotřebiče pro domácnost a podobné účely - Bezpečnost - Část 1: Obecné požadavky

20 Kč

ČSN EN IEC 60665 (361060) - červenec 2019

Větrací ventilátory a regulátory na střídavý proud pro domácnost a podobné účely - Metody měření funkce

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 50632-1/změna A1 (361520) - červenec 2019

Elektromechanické nářadí - Postup měření prašnosti - Část 1: Obecné požadavky

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

190 Kč

ČSN EN IEC 60730-2-9 ed. 4/změna A1 (361960) - červenec 2019

Automatická elektrická řídicí zařízení pro domácnost a podobné účely - Část 2-9: Zvláštní požadavky na řídicí zařízení pro snímání teploty

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 1. březnu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 62660-1/změna Z1 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností

Změna bude zrušena k 16. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN 62660-2/změna Z1 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití

Změna bude zrušena k 16. lednu 2022.

32 Kč

ČSN EN IEC 62660-1 ed. 2 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 1: Zkoušky funkčních vlastností

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

440 Kč

ČSN EN IEC 62660-2 ed. 2 (364328) - červenec 2019

Lithium-ion akumulátorové články pro pohon elektrických silničních vozidel - Část 2: Zkoušky spolehlivosti a zkoušky při nesprávném použití

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN IEC 62933-2-1/Oprava 1 (364500) - červenec 2019

Systémy pro akumulaci elektrické energie (EES) - Část 2-1: Parametry zařízení a zkušební metody - Obecná specifikace

20 Kč

ČSN EN 62852/Oprava 1 (364653) - červenec 2019

Konektory pro stejnosměrné použití ve fotovoltaických systémech - Bezpečnostní požadavky a zkoušky

20 Kč

ČSN EN IEC 60601-2-76 (364800) - červenec 2019

Zdravotnické elektrické přístroje - Část 2-76: Zvláštní požadavky na základní bezpečnost a nezbytnou funkčnost přístrojů pro koagulaci nízkoenergetickým ionizovaným plynem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN IEC 62087-7 (367004) - červenec 2019

Zvuková, obrazová a podobná zařízení - Metody měření spotřeby - Část 7: Monitory počítačů

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 50600-4-2/změna A1 (367260) - červenec 2019

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-2: Účinnost využití energie

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

190 Kč

ČSN EN 50600-4-3/změna A1 (367260) - červenec 2019

Informační technologie - Zařízení a infrastruktury datových center - Část 4-3: Faktor obnovitelné energie

Změna obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

125 Kč

ČSN EN 419241-2 (369892) - červenec 2019

Důvěryhodné systémy podporující podpisový server - Část 2: Profil ochrany pro zařízení QSCD pro serverový podpis

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

38 Energetika - požární bezpečnost

ČSN EN ISO 6145-7 (385615) - červenec 2019 aktuální vydání

Analýza plynů - Příprava kalibračních plynných směsí s použitím dynamických metod - Část 7: Tepelné regulátory hmotnostního průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 13565-1 (389221) - červenec 2019 aktuální vydání

Stabilní hasicí zařízení - Pěnová zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 15276-1 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 1: Požadavky a zkušební metody pro komponenty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 15276-2 (389280) - červenec 2019

Stabilní hasicí zařízení - Aerosolová hasicí zařízení - Část 2: Navrhování, instalace a údržba

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

42 Hutnictví

ČSN EN ISO 204 (420351) - červenec 2019 aktuální vydání

Kovové materiály - Zkoušení tečení jednoosým tahem - Zkušební metoda

550 Kč

ČSN EN ISO 4945 (420538) - červenec 2019 aktuální vydání

Ocel - Stanovení obsahu dusíku - Spektrofotometrická metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 10164 (421001) - červenec 2019 aktuální vydání

Výrobky z ocelí se zlepšenými deformačními vlastnostmi kolmo k povrchu výrobku - Technické dodací podmínky

230 Kč

ČSN EN 10348-2 (421039) - červenec 2019

Ocel pro výztuž do betonu - Pozinkovaná betonářská ocel - Část 2: Pozinkované ocelové výrobky pro výztuž betonu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 485-2 +A1 (424081) - červenec 2019 aktuální vydání

Hliník a slitiny hliníku - Plechy, pásy a desky - Část 2: Mechanické vlastnosti

590 Kč

44 Hornictví

ČSN EN ISO 19296 (445003) - červenec 2019

Dobývání - Mobilní podzemní stroje - Bezpečnost stroje

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

46 Zemědělství

ČSN EN 15587 (461080) - červenec 2019 aktuální vydání

Obiloviny a výrobky z obilovin - Stanovení nečistot v pšenici (Triticum aestivum L.), pšenici tvrdé (Tricitum durum Desf.), žitě (Secale cereale L.), žitovci (Triticosecale Wittmack spp) a ječmeni (Hordeum vulgare L.)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

50 Průmysl papírenský

ČSN EN ISO 7263-1 (500352) - červenec 2019

Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 1: A-vlna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 7263-2 (500352) - červenec 2019

Papír na zvlněnou vrstvu - Stanovení odolnosti proti plošnému zborcení po laboratorním zvlnění - Část 2: B-vlna

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 17163 (500361) - červenec 2019

Vlákniny, papír a lepenka - Stanovení primárních aromatických aminů (PAA) ve vodném výluhu metodou LC-MS

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

56 Výrobky potravinářského průmyslu

ČSN EN ISO 6887-3 (560102) - červenec 2019 aktuální vydání

Mikrobiologie potravinového řetězce - Příprava analytických vzorků, výchozí suspenze a desetinásobných ředění pro mikrobiologické zkoušení - Část 3: Specifická pravidla pro vzorky ryb a rybích výrobků

230 Kč

62 Průmysl gumárenský, pryž

ČSN ISO 48-4 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 4: Tvrdost metodou vtlačování hrotu tvrdoměru (tvrdost Shore)

230 Kč

ČSN ISO 48-5 (621433) - červenec 2019

Pryž, vulkanizovaný nebo termoplastický elastomer - Stanovení tvrdosti - Část 5: Tvrdost metodou vtlačování kapesního tvrdoměru IRHD

190 Kč

63 Průmysl gumárenský, pryžové výrobky

ČSN EN 14243-1 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 1: Obecné definice týkající se metod stanovení jejich rozměrů a nečistot

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14243-2 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 2: Granuláty a prášky - Metody pro stanovení jejich rozměrů a nečistot včetně volné oceli a volného textilního obsahu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 14243-3 (631010) - červenec 2019

Materiálové využití pneumatik na konci životnosti - Část 3: Odřezky, rozsekané kusy a vločky - Metody pro určení jejich rozměrů včetně rozměrů vyčnívajících vláken

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

64 Plasty

ČSN EN ISO 294-2 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 2: Malá tahová tělesa

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 294-4 (640210) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Vstřikování zkušebních těles z termoplastů - Část 4: Stanovení smrštění

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 527-3 (640604) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Stanovení tahových vlastností - Část 3: Zkušební podmínky pro fólie a desky

190 Kč

ČSN EN ISO 15527 (643020) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Lisované desky z polyethylenu (PE-UHMW, PE-HD) - Požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4612 (643205) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Příprava PVC past pro zkušební účely - Metoda planetární míchačky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11502 (646005) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Fólie a tenké desky - Stanovení odolnosti proti přilnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 11296-7 (646420) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace beztlakových kanalizačních přípojek a stokových sítí uložených v zemi - Část 7: Vyvložkování spirálově vinutými trubkami

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11299-1 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 1: Obecně

340 Kč

ČSN EN ISO 11299-3 (646421) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro renovace rozvodů plynu uložených v zemi - Část 3: Vyvložkování těsně přiléhajícími trubkami

340 Kč

ČSN EN 13476-2 ed. 2 (646444) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

550 Kč

ČSN EN 13476-2/změna Z1 (646444) - červenec 2019

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 2: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a vnějším povrchem a pro systém, typ A

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN 13476-3 (646444) - červenec 2019 aktuální vydání

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

550 Kč

ČSN EN 13476-3 +A1/změna Z1 (646444) - červenec 2019

Plastové potrubní systémy pro beztlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi - Potrubní systémy se strukturovanou stěnou z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U), polypropylenu (PP) a polyethylenu (PE) - Část 3: Specifikace pro trubky a tvarovky s hladkým vnitřním a profilovaným vnějším povrchem a pro systém, typ B

Změna bude zrušena k 30. dubnu 2021.

32 Kč

ČSN EN ISO 13257 (646457) - červenec 2019 aktuální vydání

Potrubní systémy z termoplastů pro beztlakové aplikace - Stanovení odolnosti proti opakovanému působení zvýšené teploty (teplotním cyklům)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

65 Výrobky chemického průmyslu

ČSN ISO 91 (656015) - červenec 2019

Ropa a ropné výrobky - Teplotní a tlakové korekční faktory objemu (tabulky měr ropných výrobků) a standardní referenční podmínky

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

TNI CEN/TR 17225 (656019) - červenec 2019

Paliva a biopaliva - Zhodnocení metod na stanovení oxidační stability destilátových paliv a jejich směsí s methylestery mastných kyselin (FAME)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

350 Kč

ČSN EN 17181 (656261) - červenec 2019

Maziva - Stanovení aerobní biologické degradace plně formulovaných maziv ve vodném roztoku - Metoda založená na produkci CO2

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 16760/Oprava 1 (659806) - červenec 2019

Produkty z biologickéno materiálu - Posuzování životního cyklu

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 16785-1/Oprava 1 (659807) - červenec 2019

Produkty z biologického materiálu - Obsah biologického materiálu - Část 1: Stanovení obsahu biologického materiálu pomocí radiouhlíkové analýzy a elementární analýzy

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

20 Kč

ČSN EN 16848/Oprava 1 (659808) - červenec 2019

Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci o charakteristikách produktů mezi obchodními společnostmi s použitím datového listu

20 Kč

ČSN EN 16935/Oprava 1 (659809) - červenec 2019

Produkty z biologického materiálu - Požadavky na komunikaci mezi obchodní společností a spotřebitelem a tvrzení

20 Kč

66 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 14885 (665021) - červenec 2019 aktuální vydání

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Použití evropských norem pro chemické dezinfekční přípravky a antiseptika

550 Kč

ČSN EN 17126 (665229) - červenec 2019

Chemické dezinfekční přípravky a antiseptika - Kvantitativní zkouška v suspenzi k hodnocení sporicidního účinku chemických dezinfekčních přípravků v oblasti zdravotnictví - Zkušební metoda a požadavky (fáze 2 / stupeň 1)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

570 Kč

67 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN ISO 150 (670510) - červenec 2019 aktuální vydání

Surový, rafinovaný a fermežový olej pro nátěrové hmoty - Specifikace a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 4619 (670600) - červenec 2019 aktuální vydání

Sušidla pro nátěrové hmoty

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN P CEN/TS 927-9 (672010) - červenec 2019

Nátěrové hmoty - Nátěrové hmoty a nátěrové systémy pro dřevo ve vnějším prostředí - Část 9: Stanovení odtrhové pevnosti po působení vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 3681 (673042) - červenec 2019 aktuální vydání

Pojiva nátěrových hmot - Stanovení čísla zmýdelnění - Odměrná metoda

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 7783 (673093) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení propustnosti pro vodní páru - Misková metoda

340 Kč

ČSN EN ISO 2812-2 (673099) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti kapalinám - Část 2: Ponor do vody

190 Kč

ČSN EN ISO 4623-1 (673107) - červenec 2019 aktuální vydání

Nátěrové hmoty - Stanovení odolnosti proti nitkové korozi - Část 1: Ocelové podklady

230 Kč

68 Výrobky chemického průmyslu

ČSN EN 17156 (681520) - červenec 2019

Kosmetika - Analytické metody - Metoda LC/UV pro identifikaci a kvantitativní stanovení 22 organických UV filtrů používaných v EU v kosmetických výrobcích

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 11930 (681561) - červenec 2019 aktuální vydání

Kosmetika - Mikrobiologie - Hodnocení antimikrobiální ochrany kosmetického výrobku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

72 Stavební suroviny, materiály a výrobky

ČSN EN ISO 17892-11 (721007) - červenec 2019

Geotechnický průzkum a zkoušení - Laboratorní zkoušky zemin - Část 11: Stanovení propustnosti

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 772-22 (722635) - červenec 2019

Zkušební metody pro zdicí prvky - Část 22: Stanovení mrazuvzdornosti pálených zdicích prvků

Norma obsahuje pouze anglický text normy, připravuje se převzetí v češtině. Nastavit upozornění na vydání českého překladu

340 Kč

ČSN EN 12467 +A1/změna Z1 (723403) - červenec 2019

Vláknocementové ploché desky - Specifikace výrobku a zkušební metody

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 31. lednu 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN 13497 (727106) - červenec 2019 aktuální vydání

Tepelněizolační výrobky pro použití ve stavebnictví - Stanovení odolnosti vnějšího tepelněizolačního kompozitního systému (ETICS) proti rázu

190 Kč

73 Navrhování a provádění staveb

ČSN EN 1366-13 (730857) - červenec 2019

Zkoušení požární odolnosti provozních instalací - Část 13: Komíny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 15643-5 (730901) - červenec 2019 aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

440 Kč

ČSN EN 1993-1-5 ed. 2 (731401) - červenec 2019

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

K normě byly vydány následující změny a opravy:K normě byly vydány následující změny a opravy: Z1 5.20t

Norma bude zrušena k 30. dubnu 2021 (zobrazit náhrady).

582 Kč

ČSN EN 1993-1-5 NA ed. A (731401) - červenec 2019

National Annex - Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-5: Plated structural elements

65 Kč

ČSN EN 1993-1-5/změna A1 (731401) - červenec 2019

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 1-5: Boulení stěn

125 Kč

ČSN EN 1993-4-2/změna A1 (731442) - červenec 2019

Eurokód 3: Navrhování ocelových konstrukcí - Část 4-2: Nádrže

230 Kč

ČSN EN 14836 (735984) - červenec 2019 aktuální vydání

Povrchy pro sportoviště - Syntetické povrchy pro venkovní sportoviště - Zkušební metoda pro umělé stárnutí

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 14587-1 (736376) - červenec 2019 aktuální vydání

Železniční aplikace - Infrastruktura - Odtavovací stykové svařování nových kolejnic - Část 1: Nové kolejnice třídy R220, R260, R260Mn, R320Cr, R350LHT, R370CrHT a R400HT svařované ve stabilní svařovně

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN 16729-4 (736390) - červenec 2019

Železniční aplikace - Infrastruktura - Nedestruktivní zkoušky kolejnic v koleji - Část 4: Kvalifikace personálu pro nedestruktivní zkoušky kolejnic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

74 Části staveb

ČSN EN 12216 (746024) - červenec 2019 aktuální vydání

Okenice, vnější a vnitřní clony - Terminologie, slovník odborných výrazů a definice

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

770 Kč

ČSN EN 17146 (746091) - červenec 2019

Stanovení pevnosti držáků výplní - Zkušební metoda a požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 513 (746705) - červenec 2019 aktuální vydání

Plasty - Profily z polyvinylchloridu (PVC) - Stanovení odolnosti po vystavení umělým povětrnostním vlivům

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

75 Vodní hospodářství

ČSN EN ISO 15681-2 (757464) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

340 Kč

ČSN ISO 21676 (757599) - červenec 2019

Kvalita vod - Stanovení rozpuštěné frakce vybraných léčivých přípravků, jejich metabolitů a dalších organických látek ve vodách a v čištěných odpadních vodách - Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS/MS nebo -HRMS) po přímém nástřiku

350 Kč

ČSN EN 17183 (758059) - červenec 2019

Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů

230 Kč

77 Obaly a obalová technika

ČSN EN 868-5 (770360) - červenec 2019 aktuální vydání

Obaly pro zdravotnické prostředky sterilizované v konečném obalu - Část 5: Provedení uzavíratelných sáčků a návinů z porézních materiálů a plastových fólií - Požadavky a zkušební metody

230 Kč

79 Průmysl kožedělný

ČSN EN ISO 5398-4 (793851) - červenec 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu oxidu chromitého - Část 4: Metoda optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17226-1 (793886) - červenec 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 1: Metoda vysokoúčinné kapalinové chromatografie

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 17226-2 (793886) - červenec 2019 aktuální vydání

Usně - Chemické stanovení obsahu formaldehydu - Část 2: Metoda kolorimetrické analýzy

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN ISO 20150 (795644) - červenec 2019

Obuv a části obuvi - Kvantitativní stimulační zkušební metoda pro posouzení antifungální aktivity

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

80 Textilní suroviny a výrobky

ČSN EN ISO 18254-2 (800292) - červenec 2019

Textilie - Metoda pro detekci a stanovení alkylfenolethoxylátů (APEO) - Část 2: Metoda s použitím NPLC

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 15487 (800854) - červenec 2019 aktuální vydání

Textilie - Metoda pro hodnocení vzhledu oděvů a dalších hotových textilních výrobků po domácím praní a sušení

340 Kč

ČSN EN ISO 32100 (800894) - červenec 2019 aktuální vydání

Textilie povrstvené pryží nebo plasty - Fyzikální a mechanické zkoušky - Stanovení odolnosti v ohybu flexometrickou metodou

230 Kč

ČSN EN 1307 +A3 (804427) - červenec 2019

Textilní podlahové krytiny - Klasifikace

350 Kč

83 Ochrana životního prostředí, pracovní a osobní ochrana, bezpečnost strojních zařízení a ergonomie

ČSN EN 136/Oprava 2 (832210) - červenec 2019

Ochranné prostředky dýchacích orgánů - Obličejové masky - Požadavky, zkoušení a značení

20 Kč

ČSN EN 388 +A1 (832350) - červenec 2019 aktuální vydání

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

350 Kč

ČSN EN ISO 4007 (832400) - červenec 2019 aktuální vydání

Osobní ochranné prostředky - Ochrana očí a obličeje - Slovník

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

590 Kč

ČSN EN 13832-1 (832520) - červenec 2019 aktuální vydání

Ochranná obuv proti chemikáliím - Část 1: Terminologie a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN ISO 16133 (836130) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Návod pro zřízení a udržování programů monitoringu

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15175 (836145) - červenec 2019 aktuální vydání

Kvalita půdy - Charakterizace kontaminované půdy souvisící s ochranou podzemní vody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN 16190 (836806) - červenec 2019

Půdy, upravený bioodpad a kaly - Stanovení dioxinů, furanů a polychlorovaných bifenylů podobných dioxinům metodou plynové chromatografie a hmotnostní spektrometrie s vysokým rozlišením (HR GC-MS)

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

85 Zdravotnictví

ČSN EN ISO 15195 ed. 2 (851720) - červenec 2019 aktuální vydání

Laboratorní medicína - Požadavky na způsobilost kalibračních laboratoří používajících referenčních postupů měření

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 15195/změna Z1 (851720) - červenec 2019

Laboratorní medicína - Požadavky na referenční měřicí laboratoře

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna bude zrušena k 28. únoru 2022.

32 Kč

ČSN EN ISO 10524-1 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 1: Redukční ventily a redukční ventily s přístroji na měření průtoku

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-2 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 2: Hlavní a podružné redukční ventily

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

ČSN EN ISO 10524-3 (852750) - červenec 2019 aktuální vydání

Redukční ventily k použití s medicinálními plyny - Část 3: Redukční ventily sdružené s ventily lahví na plyny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

550 Kč

ČSN EN ISO 23907-1 (854002) - červenec 2019

Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a zkušební metody - Část 1: Nádoby na ostré předměty pro jedno použití

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN ISO 23907/změna Z1 (854002) - červenec 2019

Ochrana před poraněním ostrými předměty - Požadavky a metody zkoušení - Obaly na ostré předměty

Změna obsahuje pouze anglický text normy.

Změna byla zrušena k 29. únoru 2020.

Tuto změnu již nelze objednat, neboť byla zrušena.

ČSN EN ISO 20184-1 (857031) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20184-2 (857031) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro zmraženou tkáň - Část 2: Izolované proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20166-1 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 1: Izolovaná RNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20166-2 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 2: Izolované proteiny

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN ISO 20166-3 (857032) - červenec 2019

Molekulární diagnostická vyšetření in vitro - Specifikace předvyšetřovacích postupů pro formalinem fixovanou a parafínem archivovanou (FFPE) tkáň - Část 3: Izolovaná DNA

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

87 Telekomunikace

ČSN ETSI EN 303 471 V1.1.1 (872017) - červenec 2019

Environmentální inženýrství (EE) - Metodika a metriky měření energetické účinnosti pro virtualizaci síťových funkcí (NFV)

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

340 Kč

ČSN ETSI EN 319 531 V1.1.1 (874020) - červenec 2019

Elektronické podpisy a infrastruktury (ESI) - Požadavky politiky a bezpečnosti na poskytovatele služeb doporučené elektronické pošty

Norma obsahuje anglický text normy a českou titulní stranu.

230 Kč

91 Vnitřní zařízení

ČSN EN ISO 24342 (917828) - červenec 2019 aktuální vydání

Pružné a textilní podlahové krytiny - Zjišťování délky strany, přímosti okraje a pravoúhlosti dlaždic

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

340 Kč

ČSN EN 1081 (917866) - červenec 2019 aktuální vydání

Pružné, laminátové a modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Stanovení elektrického odporu

190 Kč

ČSN EN 12104 (917877) - červenec 2019 aktuální vydání

Pružné podlahové krytiny - Korkové dlaždice - Specifikace

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 17142 (917891) - červenec 2019

Modulární vícevrstvé podlahové krytiny - Prvky s povrchovou vrstvou z dřevité moučky - Specifikace, požadavky a zkušební metody

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč

94 Výstrojné zboží

ČSN EN 913 (940303) - červenec 2019 aktuální vydání

Gymnastické nářadí - Obecné bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

350 Kč

ČSN EN 17164 (940916) - červenec 2019

Lezecké / boulderingové stěny určené pro použití ve vodním prostoru veřejných plaveckých bazénů - Bezpečnostní a provozní požadavky

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

ČSN EN 959 (942009) - červenec 2019 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Zavrtávané skoby - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody

230 Kč

ČSN EN 12277 +A1 (942011) - červenec 2019 aktuální vydání

Horolezecká výzbroj - Navazovací úvazky - Bezpečnostní požadavky a metody zkoušení

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

230 Kč

97 Výměna dat

ČSN EN 17071 (977124) - červenec 2019

Informační technologie - Automatická identifikace a techniky sběru dat - Elektronický identifikační štítek

Norma obsahuje pouze anglický text normy.

440 Kč