ČSN EN 15643-5 (730901) Aktuální vydání

Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby

ČSN EN 15643-5 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov a inženýrských staveb - Část 5: Rámec specifických principů a požadavků pro inženýrské stavby
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 440 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato evropská norma poskytuje specifické principy a požadavky pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností inženýrských staveb a bere v úvahu jejich technické charakteristiky a funkčnost. Posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností jsou tři aspekty posuzování udržitelnosti inženýrských staveb.
Tento rámec lze použít pro všechny typy inženýrských staveb, jak nových tak existujících, a je vhodný pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických vlastností nových inženýrských staveb v průběhu všech fází jejich životního cyklu, a existujících inženýrských staveb do konce životního cyklu.
Posuzování úrovně udržitelnosti inženýrské stavby se soustřeďuje na posouzení aspektů a dopadů inženýrské stavby, vyjádřených pomocí kvantifikovatelných indikátorů. Zahrnuje posouzení vlivu inženýrské stavby na environmentální, sociální a ekonomické dopady a aspekty místní infrastruktury mimo oblast inženýrské stavby a environmentální dopady a aspekty vyplývající z přepravy uživatelů inženýrské stavby a z užívání a provozování samotné infrastruktury. Nezahrnuje posouzení environmentálního, sociálního a ekonomického rizika, ale výsledky posouzení rizik by se měly zohlednit.
Evropské normy vypracované v tomto rámci nestanovují pravidla pro ustanovení systému vyhodnocení pro různé metodiky posuzování. Ani nepředepisují úrovně, třídy nebo kriteriální meze pro určování vlastností.
POZNÁMKA: Metody hodnocení, úrovně, třídy nebo kriteriální meze mohou být stanoveny v požadavcích na environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti v zadání stavby objednatele, ve stavebních předpisech, národních normách, národních zásadách správné praxe, ve schématech pro posuzování inženýrských staveb a v certifikačních systémech atd.
Pravidla pro posuzování environmentálních, sociálních a ekonomických aspektů organizací, jako jsou systémy řízení, nejsou v tomto rámci zahrnuta, nicméně jsou brány v úvahu důsledky rozhodnutí nebo činností, které ovlivňují environmentální, sociální a ekonomické vlastnosti předmětu posuzování.

Označení ČSN EN 15643-5 (730901)
Katalogové číslo 507314
Cena 440 Kč440
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 48 stran formátu A4
EAN kód 8596135073146
Tato norma nahradila ČSN EN 15643-5 (730901) z září 2018
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 15643-1 (730901)
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec

ČSN EN 15643-2 (730901)
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností

ČSN EN 15643-3 (730901)
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 3: Rámec pro posuzování sociálních vlastností

ČSN EN 15643-4 (730901)
Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 4: Rámec pro posuzování ekonomických vlastností