ČSN EN IEC 61496-3 (332206)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

ČSN EN IEC 61496-3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)
7 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 590 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tato část IEC 61496 stanovuje doplňující požadavky na návrh, konstrukci a zkoušení elektrických snímacích ochranných zařízení (ESPE) navržených konkrétně pro detekci osob jako součást bezpečnostního systému využívajícího aktivní optoelektronická ochranná zařízení, jejichž snímací funkce je založena na rozptylném odrazu (AOPDDR). Zvláštní pozornost je věnována požadavkům, které zajišťují dosažení vhodných bezpečnostních vlastností. ESPE může zahrnovat volitelné bezpečnostní funkce; požadavky na tyto funkce jsou uvedeny v příloze A tohoto dokumentu a v příloze A v IEC 61496-1:2012.
Tato část nestanovuje ani rozměry nebo uspořádání zóny detekce a její rozmístění ve vztahu k nebezpečným částem pro jakékoliv konkrétní použití, ani příčiny nebezpečného stavu jakéhokoliv stroje. Platnost této části je omezena na funkce ESPE a na jeho rozhraní se strojem.
AOPDDR jsou zařízení, která mají buď
- jednu nebo více zón detekce specifikovaných ve dvou rozměrech (AOPDDR-2D), nebo
- jednu nebo více zón detekce specifikovaných ve třech rozměrech (AOPDDR-3D),
přičemž vysílací prvek (prvky) vysílá záření v blízkosti infračerveného rozsahu. Pokud vyslané záření dopadne na předmět (například na osobu nebo na část osoby), odrazí se část vyslaného záření do přijímacího prvku (prvků) rozptylným odrazem. Tento odraz se využívá k určení polohy předmětu.
Tento dokument nepokrývá optoelektronická zařízení, která provádějí pouze jednotlivé jednorozměrné bodové měření vzdálenosti, například bezdotykové spínače.
Tento dokument neřeší aspekty požadované pro komplexní klasifikaci nebo rozlišení detekovaného objektu.
Tento dokument se nezabývá požadavky a zkouškami pro venkovní použití.
Tento dokument neplatí pro AOPDDR, která používají záření s vrcholem vlnové délky mimo rozsah 820 nm až 950 nm a pro AOPDDR, která používají záření jiné, než je záření generované vlastním AOPDDR. Pro snímací zařízení, která používají záření o vlnových délkách mimo tento rozsah, může být tento dokument použit orientačně. Tento dokument platí pro AOPDDR s minimální zjistitelnou velikostí předmětu v rozsahu od 30 mm do 200 mm.
Tento dokument lze využít i pro aplikace jiné, než jsou aplikace pro ochranu osob, například pro ochranu strojních zařízení nebo výrobků před mechanickým poškozením. V těchto aplikacích mohou být vhodné odlišné požadavky, například tehdy, když materiály, které musí být zjištěny snímací funkcí, mají odlišné vlastnosti, než osoby a jejich oděvy.
Tento dokument nestanovuje požadavky na vyzařování týkající se elektromagnetické kompatibility (EMC).

Označení ČSN EN IEC 61496-3 (332206)
Katalogové číslo 507797
Cena 590 Kč590
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 84 stran formátu A4
EAN kód 8596135077977
Tato norma nahradila ČSN CLC/TS 61496-3 (332206) z října 2009
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN CLC/TS 61496-3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61496-2 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP)