ČSN CLC/TS 61496-3 (332206)

Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

ČSN CLC/TS 61496-3 Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)
6 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat


Cena: 602 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání
Pozor, tato norma bude zrušena k 11. 1. 2022. Doporučujeme zakoupit její náhradu.

Anotace obsahu normy

Elektrické snímací ochranné zařízení (ESPE) se používá u strojních zařízení, u kterých může dojít k poranění osob. Zajišťuje ochranu uvedením stroje do bezpečného stavu předtím, než může být osoba vystavena nebezpečné situaci.
Tato Část doplňuje nebo mění odpovídající kapitoly v IEC 61496-1 tak, že předepisuje zvláštní požadavky pro návrh, konstrukci a zkoušení elektrického snímacího ochranného zařízení (ESPE) pro zajištění bezpečnosti strojního zařízení využívajícího aktivní optoelektronická ochranná zařízení, jejichž snímací funkce je založena na rozptylném odrazu (AOPDDR).
Konkrétní kapitoly nebo články Části 1, které nejsou uvedeny v této Části 3, zůstávají v platnosti, pokud přicházejí v úvahu. Pokud je v této Části uvedeno "Doplňuje se", "Mění se" nebo "Nahrazuje se", má se příslušným způsobem upravit odpovídající text Části 1.
Doplněné přílohy jsou označeny AA, BB atd.
Každý typ stroje představuje vlastní konkrétní nebezpečí (rizika) a účelem této normy není doporučovat způsob použití ESPE pro každý konkrétní stroj. ESPE se má použít na základě dohody mezi dodavatelem zařízení, uživatelem stroje a orgánem dohledu. V této souvislosti je třeba vzít v úvahu příslušná mezinárodně platná doporučení, např. ISO/TR 12100.

Označení ČSN CLC/TS 61496-3 (332206)
Katalogové číslo 84146
Cena 570 Kč570
Datum schválení 1. 10. 2009
Datum účinnosti 1. 11. 2009
Jazyk čeština
Počet stran 64 stran formátu A4
EAN kód 8590963841465
Změny a opravy Z1 7.19t
Norma je platná do 11. 1. 2022
a bude nahrazena ČSN EN IEC 61496-3 (332206)
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN 61496-1 ed. 3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 1: Obecné požadavky a zkoušky

ČSN EN 61496-2 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 2: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení (AOPD)

ČSN EN IEC 61496-3 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 3: Zvláštní požadavky na aktivní optoelektronická ochranná zařízení s rozptylným odrazem (AOPDDR)

ČSN IEC/TS 61496-4-2 (332206)
Bezpečnost strojních zařízení - Elektrická snímací ochranná zařízení - Část 4-2: Zvláštní požadavky na zařízení používající ochranné přístroje založené na zrakovém vnímání (VBPD) - Doplňkové požadavky na využití technik referenčních vzorů (VBPDPP)