ČSN EN ISO 15681-2 (757464) Aktuální vydání

Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)

ČSN EN ISO 15681-2 Kvalita vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 2: Metoda kontinuální průtokové analýzy (CFA)
5 stran
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 340 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metody kontinuální průtokové analýzy (CFA) ke stanovení orthofosforečnanů v rozsahu hmotnostních koncentrací od 0,01 mg/l do 1,0 mg/l P, a celkového fosforu v rozsahu hmotnostních koncentrací od 0,1 mg/l do 10,0 mg/l P. Metoda zahrnuje rozklad sloučenin organicky vázaného fosforu a hydrolýzu sloučenin anorganických polyfosforečnanů. Rozklad se provádí buď manuálně, nebo integrovaným působením UV záření a hydrolytické jednotky.
Tento dokument je možno použít pro různé druhy vod, například pro podzemní, pitnou a povrchovou vodu, pro průsakové a odpadní vody.
Tuto metodu je možno použít pro analýzu s použitím kyvet délky 10 mm až 50 mm, v závislosti na požadovaném koncentračním rozsahu. V případě požadavku na velkou citlivost se mohou požívat kapilární průtočné kyvety délky 250 mm a 500 mm.
.
.

Označení ČSN EN ISO 15681-2 (757464)
Katalogové číslo 507796
Cena 340 Kč340
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 24 stran formátu A4
EAN kód 8596135077960
Tato norma nahradila ČSN EN ISO 15681-2 (757464) z září 2005
Dostupnost skladem (tisk na počkání)

Další příbuzné normy

ČSN EN ISO 15681-1 (757464)
Jakost vod - Stanovení orthofosforečnanů a celkového fosforu průtokovou analýzou (FIA a CFA) - Část 1: Metoda průtokové injekční analýzy (FIA)