ČSN EN 17183 (758059)

Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů

ČSN EN 17183 Charakterizace kalů - Hodnocení hustoty kalů
3 strany
(kliknutím zvětšíte)
Objednat
Cena: 230 Kč
včetně 15 % DPH
ks
skladem
tisk na počkání

Anotace obsahu normy

Tento dokument specifikuje metodu stanovení hustoty kalů. Postup stanovení hustoty kapalné a pevné frakce suspenze je popsán v příloze C.
Tento dokument je použitelný pro kalové suspenze z manipulace s přívalovými dešťovými vodami, z městských stokových sítí, z čistíren městských odpadních vod z čištění průmyslových odpadních vod podobných městským odpadním vodám a z úpraven vody.
Metoda je použitelná také pro kalové suspenze jiného původu za předpokladu, že byla provedena nezbytná validace.

Označení ČSN EN 17183 (758059)
Katalogové číslo 507794
Cena 230 Kč230
Datum schválení 1. 7. 2019
Datum účinnosti 1. 8. 2019
Jazyk čeština
Počet stran 16 stran formátu A4
EAN kód 8596135077946
Dostupnost skladem (tisk na počkání)